Pierre BUHLER: Do przyjaciół Polaków. List dziesiąty Ambasadora Francji
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

Do przyjaciół Polaków.
List dziesiąty Ambasadora Francji

„Najlepsze rzeczy kiedyś się kończą” – jak mówi przysłowie – i właśnie tak postrzegam zakończenie mej misji. Francuski rząd powierzył mi w 2012 roku reprezentowanie Francji w Polsce, kraju bardzo jej bliskim. Po czterech latach i czterech miesiącach kończy się bardzo ożywiony etap mego życia.

Pierre BUHLER: Do przyjaciół Polaków. List dziewiąty Ambasadora Francji
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

Do przyjaciół Polaków.
List dziewiąty Ambasadora Francji

Wspaniałe słowa, które o Francji i Polsce zapisał Victor Hugo, a które przetłumaczyć można : – „Dzisiaj, te dwa narody winny rozumieć się nawzajem, winny żywić do siebie wzajemnie tę głęboką przyjaźń cechującą dwóch braci, którzy wspólnie walczyli” – nadal rozbrzmiewają w splecionych dziejach naszych krajów.

Pierre BUHLER:  Do przyjaciół Polaków. List ósmy Ambasadora Francji
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

Do przyjaciół Polaków.
List ósmy Ambasadora Francji

Nasze kontakty dwustronne były kontynuowane na najwyższym szczeblu, bowiem po wizycie Prezydenta Dudy w Paryżu pod koniec października 2015 r., 3 lutego br. Premier Beata Szydło udała się do Francji z wizytą roboczą i została przyjęta przez Prezydenta Republiki Francuskiej – pisze JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler w swoim kolejnym, ósmym już „Liście do przyjaciół Polaków”

Pierre BUHLER: "Do przyjaciół Polaków. List siódmy Ambasadora Francji"
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

"Do przyjaciół Polaków. List siódmy Ambasadora Francji"

„Podjęty został szereg szeroko zakrojonych działań: mobilizacja sił zbrojnych w celu uderzenia w samo siedlisko Daesh na terenie Syrii, ogłoszenie stanu wyjątkowego we Francji, przywrócenie kontroli na granicach, zacieśnienie współpracy z naszymi europejskimi partnerami, do których solidarności odwołała się Francja. Trwają obecnie rozmowy z Polską na ten temat” – pisze ambasador Pierre Buhler w liście do polskich przyjaciół.

Eryk MISTEWICZ: "Duch Francji, duch debaty i siła intelektu"
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

"Duch Francji, duch debaty i siła intelektu"

W stanie wojennym ambasady krajów zachodnich organizowały spotkania intelektualistów. Dziś Ambasada Francji, zapraszając do rozmowy myślicieli o świecie przyszłości, udostępnia eksterytorialną przestrzeń tuż obok gmachu Sejmu RP, udostępnia najlepsze praktyki francuskiej demokracji, umożliwia rozmowę na najwyższym diapazonie polskiej myśli intelektualnej, w resztce polskiej elity.

Pierre BUHLER: „Do przyjaciół Polaków. List szósty Ambasadora Francji"
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

„Do przyjaciół Polaków. List szósty Ambasadora Francji"

Prezydent Republiki Francuskiej przyjął Prezydenta Andrzeja Dudę, przybyłego do Paryża z wizytą oficjalną. Wizyta przebiegała w gorącej i serdecznej atmosferze, odzwierciedlającej historyczną przyjaźń naszych krajów. Prezydent Duda spotkał się z Prezydentem i Premierem Francji oraz Przewodniczącymi obu izb francuskiego Parlamentu, zwiedził także Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Pierre BUHLER: "List Ambasadora do przyjaciół Francji w Polsce"
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

"List Ambasadora do przyjaciół Francji w Polsce"

Nikt nie wyraził tego lepiej, niż Victor Hugo: „Dwa narody spośród wszystkich innych od czterech stuleci odgrywały w cywilizacji europejskiej rolę wyzbytą interesowności (…) Francja rozpraszała ciemności, Polska odpierała barbarzyństwo; Francja rozprzestrzeniała idee, Polska chroniła granice. Naród francuski był misjonarzem cywilizacji w Europie; naród polski – jej rycerzem”

Pierre BUHLER: "Do przyjaciół Polaków. List piąty Ambasadora Francji"
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

"Do przyjaciół Polaków. List piąty Ambasadora Francji"

Wspomnę również o innej propozycji dla Polski, aby zbudować z Francją, w polskich stoczniach, trzy zaawansowane technologicznie okręty podwodne Scorpène. Okręty te, wyposażone w bardzo skuteczne uzbrojenie, zdolne do stawienia czoła licznym zagrożeniom, pozwoliłyby Polsce dołączyć do wąskiej grupy posiadającej podobny sprzęt, co byłoby również cennym atutem dla NATO. Pragnę podkreślić, że w każdym przypadku te daleko idące plany dotyczące współpracy przemysłowej wiążą się z wysokim poziomem transferu technologii.

Pierre BUHLER: “Do przyjaciół Polaków. List czwarty Ambasadora Francji”
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

“Do przyjaciół Polaków. List czwarty Ambasadora Francji”

O stosunkach pomiędzy Francją i Polską premier Valls powiedział, że są wyjątkowe. W deklaracjach oficjalnych przypomniał w tym kontekście, że Francja, której firmy zainwestowały dotąd w Polsce około 20 miliardów euro tworząc blisko 200 000 miejsc pracy, pragnie towarzyszyć Polsce w kolejnych etapach rozwoju przemysłu i techniki, czy to w wykorzystywaniu energetyki jądrowej, czy w produkcji uzbrojenia według najnowszych technologii.

Pierre BUHLER: "Do przyjaciół Polaków. List trzeci Ambasadora Francji"
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

"Do przyjaciół Polaków. List trzeci Ambasadora Francji"

.Chyba nie zaskoczę nikogo pisząc, że nie zwolniliśmy rytmu naszej dotychczasowej współpracy. Tylko w listopadzie nasi ministrowie Obrony spotkali się dwukrotnie, najpierw w Brukseli, a potem w Warszawie 25 listopada, gdzie Minister Le Drian przybył, by omówić decyzję francuskiego prezydenta, który postanowił odroczyć do odwołania rozpatrzenie wniosku o zgodę na eksport do Rosji pierwszego okrętu klasy Mistral. A wiadomo, że jest to sprawa, która przykuwa w Polsce szczególną uwagę. Francuski minister Obrony zapowiedział także wysłanie w przyszłym roku do Polski,…

Pierre BUHLER: "Do przyjaciół Polaków. List drugi Ambasadora Francji"
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

"Do przyjaciół Polaków. List drugi Ambasadora Francji"

Nasze narody nie należą do tych, które łatwo zapominają o przeszłości, ryzykując przez to – jak mawiał Churchill – jej powtórne przeżycie. Natomiast bogatsze o pamięć o przeszłości budują swą przyszłość. Francja i Polska są razem w Sojuszu Północnoatlantyckim, razem w Unii Europejskiej, razem działają na rzecz bezpieczeństwa i obronności, bo w tej dziedzinie nasze kraje należą do tych, które, w Europie, przywiązują najwyższą wagę.

Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Pierre Buhler "O potędze w XXI wieku""
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

"Pierre Buhler "O potędze w XXI wieku""

Dzisiejsze państwo ma na arenie międzynarodowej konkurentów, aktorów pozapaństwowych różnej proweniencji – od organizacji międzynarodowych poprzez przedsiębiorstwa transnarodowe aż po organizacje terrorystyczne.

Pierre BUHLER: "List Ambasadora Francji w Warszawie. Do przyjaciół Polaków"
Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

"List Ambasadora Francji w Warszawie. Do przyjaciół Polaków"

„Kilka razy w ciągu roku zwracam się do moich rodaków w formie listu, w którym informuję ich o postępach w relacjach francusko-polskich. Warto może w podobny sposób zwrócić się również do licznych polskich przyjaciół, jakich Francja ma w tym kraju”