Pierre BUHLER: “Do przyjaciół Polaków. List czwarty Ambasadora Francji”

“Do przyjaciół Polaków. List czwarty Ambasadora Francji”

Photo of Pierre BUHLER

Pierre BUHLER

Ambasador Francji w Warszawie.

zobacz inne teksty Autora

.Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W poprzednim licie, tuprzed witami Boego Narodzenia, zapowiadałem, e nadchodzcy rok bdzie obfitował w wydarzenia. Nowy rok na dobre sirozpoczł i wciąż przynosi nowe perspektywy, jake zachcajce i obiecujce.

PozwolPastwo, e zacznod najnowszego wydarzenia, a mianowicie od wizyty w Polsce naszego premiera Manuela Vallsa. Było to trzecie juw tym roku spotkanie na najwyszym szczeblu: 27 stycznia prezydenci Komorowski i Hollande odbyli bowiem rozmowprzy okazji obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, a 30 stycznia premier Ewa Kopacz wraz z gruppolskich ministrów została przyjta przez prezydenta Republiki Francuskiej w ramach konsultacji midzyrzdowych, co pozwoliło podkrelizbieność pogldów w wielu kwestiach (por.deklaracja wspólna LINK)

Wracajc do niedawnej wizyty: w dniach 11 i 12 marca Polska gociła premiera francuskiego rzdu, który po innych znaczcych stolicach europejskich – Berlinie, Londynie, Madrycie – chciał równieodwiedziWarszawi zacieniw ten sposób polityczny dialog, a take przybliycel reform podejmowanych we Francji. Udajc sido Polski, Manuel Valls chciał złoyw Gdasku, kolebce Solidarnoci, hołd temu krajowi za udział w zrzuceniu komunistycznego jarzma.

W stolicy Pomorza został przyjty z honorami przez władze miasta i województwa. Po złoeniu kwiatów pod pomnikiem ofiar grudnia 1970 roku odwiedził Europejskie Centrum Solidarnoci, gdzie emocje były wrcz wyczuwalne. „Dla naszego pokolenia, dla mnie, wydarzenia 1980 roku były wanym elementem, który w pewien sposób ukierunkował nasze zaangaowanie polityczne” – tłumaczył szef francuskiego rzdu, który w latach 1980-81 nosił znaczek Solidarnoci i brał udział w demonstracjach przeciwko stanowi wojennemu.

Premier Valls skorzystał z tej okazji, by wezwado mobilizacji wokół „wartoci Solidarnoci, które pozostajjak najbardziej aktualne” i do obrony „wartoci wolnoci, swobody [które] sdzikwestionowane przez terroryzm, przez wzrastajce ruchy populistyczne i skrajnej prawicy w całej Europie”.

W Warszawie premier Francji zwiedził wspaniałe Muzeum Historii ydów Polskich POLIN, rozmawiał z grupintelektualistów, spotkał siz przedstawicielami wiata biznesu, wyjaniał politykswego rzdu. A przede wszystkim odbył spotkanie z premier EwKopacz i został przyjty przez prezydenta Komorowskiego. Wród poruszonych kwestii znalazły sioczywicie: oywienie gospodarki i plan Junckera, unia energetyczna i konferencja klimatyczna, a take aspekty bezpieczestwa w zwizku z wydarzeniami na wschodzie Ukrainy i polityka Rosji.

O stosunkach pomidzy Francji Polskpremier Valls powiedział, e swyjtkowe. W deklaracjach oficjalnych przypomniał w tym kontekcie, e Francja, której firmy zainwestowały dotd w Polsce około 20 miliardów euro tworzc blisko 200 000 miejsc pracy, pragnie towarzyszyPolsce w kolejnych etapach rozwoju przemysłu i techniki, czy to w wykorzystywaniu energetyki jdrowej, czy w produkcji uzbrojenia według najnowszych technologii.

Szef francuskiego rzdu owiadczył: „Oferta Francji nie polega na sprzedawaniu Polsce uzbrojenia. Francja proponuje natomiast, by wasz kraj w pełni wpisał siw Europuzbrojenia, jest to mianowicie propozycja partnerstwa”.

Takie włanie podejcie znalazło wyraz w podpisanym przy tej okazji wstpnym porozumieniu o współpracy pomidzy niedawno utworzonPolskAgencjKosmicznPOLSA – to zresztdla tej instytucji pierwsza umowa o współpracy – a francuskim Orodkiem BadaKosmicznych (CNES). Z kolei Narodowe Centrum BadaJdrowych (NCBJ) podpisało umowo współpracy naukowej z francuskim orodkiem badawczym CEA (Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych ródeł Energii), a francuskie koncerny przemysłowe Areva, EDF i Thales zawarły porozumienia z polskimi uczelniami oraz z PomorskSpecjalnStrefEkonomiczn.

.Przemówienia i umowy majznaczenie przede wszystkim wtedy, gdy za nimi iddziałania. Grupa Airbus, przodujcy koncern w dziedzinie lotnictwa i przestrzeni kosmicznej, zainaugurowała 19 lutego br. zajmujcy się śmigłowcami orodek badawczo-rozwojowy w Łodzi, który zatrudniabdzie około setki inynierów i wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej. Warto podkreli, e jest to niezalene od wyniku toczcej siprocedury przetargowej na helikoptery wielozadaniowe dla polskiego wojska!

Adziw bierze, e ta wiadomość została pominita w polskich mediach. Korzystam wic z okazji, by w licie naprawitamto przemilczenie i przekazatwiadomość polskim adresatom.

.To, co zapowiadałem w poprzednim licie, pozostaje aktualne. Tyle e program wydarzewciąż staje sibogatszy: nie dość, e Francja bdzie w maju honorowym gociem podczas Warszawskich Targów Książki, to juza kilka dni Kraków i Wrocław bdhonorowymi gośćmi paryskiego Salonu Książki. Inna nowość: na majowy Miesic Fotografii w Krakowie przygotowujemy wystawprac naszego rodaka, Josefa Koudelki, wielkiego fotografika czeskiego pochodzenia, który ukazał wiatu przejmujce sceny inwazji na Czechosłowacjw sierpniu 1968 roku. Muszkoniecznie wspomniejeszcze o Miesicu Frankofonii, obchodzonym z rozmachem w całej Polsce, o bogatym programie wydarzekulturalnych: kino, muzyka, teatr, ale take sztuka kulinarna, której szeroka gama smaków z rónych krajów frankofonii bdzie prezentowana w weekend 21-22 marca. Pełny program znajdPastwo pod linkiem: http://frankofonia-polska.pl/frankofonia-fr/.

Wspominajc o smakach, nie oprsipokusie przedstawienia wyjtkowego przedsiwzicia, jakim jest Goût de France: pomysł polega na serwowaniu jednego dnia, 19 marca wieczorem, na wszystkich 5 kontynentach, kolacji „à la française”. Odzew na tinicjatyw, która jest wyrazem uznania dla francuskiej gastronomii, przerósł najmielsze oczekiwania, zgłosiło sibowiem ponad 1300 restauracji. Polscy szefowie kuchni z entuzjazmem przyłczyli sido tego projektu: bdzie ich 37 – a wród nich ci najsłynniejsi – dziki czemu Polska (nie liczc samej Francji, co oczywiste) jest drugim po Włoszech krajem europejskim ze wzgldu na liczbuczestników. Miałem okazjzaprezentowaten projekt, podobnie jak inne, słuchaczom Radia dla Ciebie podczas audycji, którmona odtworzyna stronie tej rozgłoni [LINK]. A smakoszom serdecznie radz, by zarezerwowali sobie stolik w jednej z 37 restauracji biorcych udział w wydarzeniu Goût de France, dziki czemu bdmogli rozkoszowasidoznaniami tego wyjtkowego wieczoru. Listtych restauracji we wszystkich regionach Polski znaleźć mona na naszej stronie internetowej: [LINK]

.Na zakoczenie, w zwizku ze zbliajcymi się świtami, chciałbym złoywszystkim naszym polskim przyjaciołom yczenia radosnych wit Wielkiej Nocy.

Pierre Buhler
Ambasador Francji w Polsce

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 marca 2015
Fot.KPRM