Tomasz NIKLAS: Obraz zwycięstwa. Motyw Bitwy Warszawskiej w sztuce polskiej 1920–1939
Tomasz NIKLAS

Tomasz NIKLAS

Obraz zwycięstwa.
Motyw Bitwy Warszawskiej w sztuce polskiej 1920–1939

Pamięć o Bitwie Warszawskiej miała potencjał, aby stać się elementem jednoczącym Polaków z trzech zaborów, różniących się mentalnością, sposobem i poziomem życia, a nawet oceną zasług samego Piłsudskiego. […] Prócz przezwyciężenia różnic stanowych należało również, tak jak to tylko możliwe, zjednoczyć przedstawicieli mniejszości narodowych w ramach państwa polskiego. Pomocą w tym były między innymi reprodukowane na wiele sposobów dzieła sztuki – pisał Tomasz Niklas

Paweł RZEWUSKI: Filozofia Piłsudskiego
Paweł RZEWUSKI

Paweł RZEWUSKI

Filozofia Piłsudskiego

Wiadomo, jakim dziedzictwem „obarczony” był Piłsudski. Sarmacko‑romantyczna tradycja porządkowała jego rzeczywistość, myśl rewolucyjna prowadziła do walki. Pytanie: jaka była główna dominanta jego działań? Przeciwnicy Marszałka utrzymywali, że była nią żądza władzy. Jeżeli jednak szukać w pismach Piłsudskiego jednej idei, która przekraczałaby wszystkie pozostałe, tą ideą będzie Polska.