Prof. Stanisław KOZIEJ: Polska polityka bezpieczeństwa w trzeciej dekadzie XXI w. Warunki i priorytety
Prof. Stanisław KOZIEJ

Prof. Stanisław KOZIEJ

Polska polityka bezpieczeństwa w trzeciej dekadzie XXI w.
Warunki i priorytety

Gorąca politycznie zima 2021/2022 bezpośrednio u granic Rzeczypospolitej skłania do refleksji o sprawach bezpieczeństwa, a poziom i ciężar gatunkowy zagrożeń i ryzyk nakazują pomyśleć nie tylko o bieżącym, ale także przyszłościowym, strategicznym wymiarze naszej polityki bezpieczeństwa.