Prof. Stanisław MAZUR: Uczelnia w rytmie studenckiego miasta

Uczelnia w rytmie studenckiego miasta

Photo of Prof. Stanisław MAZUR

Prof. Stanisław MAZUR

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Katedry Polityk Publicznych, były Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.

Podania na studia dzienne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie złożyło ponad tysiąc osób więcej niż w latach poprzednich. Zdobędą u nas najlepsze wykształcenie, a w mieście komfort do życia i dobrą pracę – pisze prof. Stanisław MAZUR

Kraków ma wielowiekową tradycję akademicką. To nie tylko historia, studencka atmosfera, niezła infrastruktura czy szeroka oferta kulturalna tego miejsca. Miasto ma potencjał, który docenią młodzi ludzie. Coraz więcej globalnych korporacji lokuje swoje biznesy właśnie pod Wawelem. Dla studentów jest to bez wątpienia ogromna szansa na znalezienie po studiach dobrej, satysfakcjonującej i rozwojowej pracy.

Z kolei inwestorzy na pytanie, co decyduje o otwieraniu ich biznesów w Krakowie, odpowiadają, że czynnikiem decydującym jest stały dopływ świetnie wyszkolonych kadr. Ten przykład pokazuje, jak bardzo zależne od siebie są te dwie płaszczyzny. Dzięki temu stolica Małopolski jest miejscem tak atrakcyjnym dla studentów.

W interesie Krakowa jest utrzymanie zaszczytnego tytułu „miasta akademickiego” i czynienie starań, by młodzi ludzie chcieli swoje studia i swoją przyszłość wiązać właśnie z tym miejscem. Kapitał ludzki w tych niepewnych gospodarczo czasach stanowi kluczowy składnik w przemianach, których jesteśmy świadkami.

Właśnie dlatego, jako rektor największej uczelni ekonomicznej w Polsce, mogę z dumą powiedzieć, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to jeden z najcenniejszych zasobów edukacyjnych, intelektualnych oraz gospodarczych Krakowa. Dostarczamy firmom i instytucjom pracowników o kompetencjach, bez których nie da się kreować nowoczesnej ekonomii. 70 procent naszych absolwentów trafia do najbardziej przyszłościowych sektorów gospodarki, decydujących o rozwoju Krakowa i Małopolski. Kształcimy również kadry do profesjonalnego i nowoczesnego zarządzania publicznego. Działalność naszej uczelni ma ścisły związek z rozwojem przedsiębiorczości Krakowa.

Gdy w 2020 r. rozpoczynałem kadencję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, chciałem, by w tym czasie stał się on uczelnią na miarę XXI wieku – innowacyjną, przyciągającą ambitnych, młodych naukowców, będącą liczącym się partnerem biznesowym, uczestniczącą w licznych przedsięwzięciach technologicznych, społecznych i kulturalnych. By adres Rakowicka 27, gdzie mieści się cały kampus naszego uniwersytetu, stał się znanym i ważnym punktem na mapie Krakowa. Tym bardziej cieszą zdecydowane kroki stawiane na drodze realizacji tych założeń.

Nasza uczelnia uzyskała wysokie wyniki ewaluacji w zgłoszonych do oceny dyscyplinach: ekonomii i finansach, naukach o zarządzaniu i jakości, naukach o polityce i administracji, naukach prawnych oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. We wszystkich tych dyscyplinach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskał wysoką ocenę: B+. Takie wyniki ewaluacji to świetna prognoza rozwoju.

Nasze starania, by uczynić UEK ważnym punktem na mapie Krakowa, potwierdzają konkretne dane. W tym roku możemy się cieszyć owocami tych działań – podania na studia dzienne na UEK złożyło ponad tysiąc osób więcej niż w latach poprzednich. U progu rozpoczynającego się roku akademickiego mam nadzieję, że studia na naszej uczelni będą dla nich czasem otwarcia się nowych perspektyw i zdobycia przydatnej w życiu wiedzy.

W działaniach podejmowanych przez uniwersytet staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością. Ten trend jest widoczny również w rozwoju całego Krakowa. Myślę, że tworzy on niepowtarzalny klimat naszego miasta. Stale rozwijamy i rozbudowujemy Kampus UEK, aby mógł on jak najlepiej służyć studentom. Nowo projektowane i powstające budynki również odpowiadają obranej ścieżce łączenia tego, co wielkie w przeszłości, z tym, co wielkie w przyszłości.

Droga ta widoczna jest również w przygotowaniach Uniwersytetu Ekonomicznego do szczególnego jubileuszu – 100-lecia jego istnienia (2025). Pamiętamy o naszych korzeniach, historii oraz tradycji. Pamięć ta stale motywuje nas do tworzenia nowych, pomyślnych dziejów naszej uczelni w myśl przyjętej już w 1925 roku dewizy: „Rerum cognoscere causas et valorem” („Poznawać przyczyny i wartości rzeczy, dać uniwersalne wykształcenie, łączyć wiedzę zawodową z wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym i teoretycznym”). Jako placówka z bogatą historią pamiętamy o przeszłości, dbamy o jakość kształcenia i nieustannie się rozwijamy, odpowiadając na potrzeby współczesnego świata.

Uniwersytet Ekonomiczny pełni również rolę kulturotwórczą, nie tylko w środowisku studenckim, ale także w całym mieście. Od września br. wraz z krakowskim Klubem pod Jaszczurami, tak ściśle związanym z kulturalną tkanką Krakowa, organizujemy cykl debat „Porozmawiaj-MY o Krakowie”. Nowy cykl ma być przestrzenią do dyskusji na ważne społecznie tematy – dotyczące zwłaszcza bieżącej problematyki miasta i regionu. Dyskusje będą skupiać się na dialogu międzypokoleniowym wokół tego, co jest ważne i atrakcyjne z perspektywy miasta i jego mieszkańców.

.Myślę, że Kraków ma szansę, żeby stać się prawdziwą metropolią. Uniwersytet Ekonomiczny, który pozostaje w ścisłym ekosystemie rozwoju przedsiębiorczości w mieście, również może przyczynić się do tej przemiany, na którą wszyscy z nadzieją czekamy.

Stanisław Mazur

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 października 2022