Samira EL ABDAOUI: Więzy kulturalne między Polską a Marokiem sięgają jeszcze końca XVIII wieku

Więzy kulturalne między Polską a Marokiem sięgają jeszcze końca XVIII wieku

Photo of Samira EL ABDAOUI

Samira EL ABDAOUI

Charge d'affaires ambasady Królestwa Maroka w Polsce.

Maroko i Polska świętują 60-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych – pisze Samira EL ABDAOUI

Koronacja Jego Królewskiej Mości Muhammada VI 20 lat temu otworzyła nową erę w historii Maroka, inicjując głębokie reformy skierowane na rozwój polityczny, gospodarczy oraz społeczny. W centrum tych reform, wspieranych i kierowanych przez Jego Królewską Mość, znajduje się człowiek. Powołano liczne inicjatywy i opracowano wiele projektów, takich jak Narodowa Inicjatywa na rzecz Rozwoju Ludzkiego, kodeks rodziny zwany Moudawana, przyjęcie zasady parytetu, uchwalenie nowej konstytucji w 2011 roku. W ten sposób Maroko pokonało z sukcesem wiele etapów na drodze rozwoju, inspirowanych królewską wolą i determinacją do budowania społeczeństwa nowoczesnego i demokratycznego.

Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki wzrost światowej gospodarki, Maroko zaangażowało się w realizację wielkich projektów, zwłaszcza w obszarach infrastruktury i energii odnawialnych, takich jak budowa pierwszej w Afryce linii kolei wielkich prędkości, portu w Tangerze Tanger-Med, który stał się największym portem w basenie Morza Śródziemnego, oraz rozpoczęcie projektu budowy w Warzazacie największej na świecie elektrowni słonecznej Noor Mazen.

Obecność w Maroku największych międzynarodowych koncernów potwierdza trafność wyboru kierunku polityki wzrostu gospodarczego oraz wzmacnia status królestwa jako stabilnego i atrakcyjnego partnera dla inwestorów.

W centrum swoich priorytetów strategicznych i gospodarczych, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim, Maroko umieszcza współpracę Południe-Południe. Dzięki otwartej polityce gospodarczej i stałemu wzrostowi Maroko umocniło i rozszerzyło współpracę ze swoimi historycznymi partnerami. Warto tu wspomnieć o niedawnym przyjęciu umów w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa pomiędzy Marokiem a Unią Europejską.

W tym roku Maroko i Polska świętują 60-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. 

Aby uświetnić ten jubileusz, Ambasada Królestwa Maroka w Warszawie zorganizowała wiele wydarzeń kulturalnych, takich jak koncert muzyki hassani, wystawę obrazów przedstawiających Saharę (we współpracy z parą polskich podróżników), a także przegląd retrospektywny filmów dokumentalnych zrealizowanych przez pierwszego marokańskiego reżysera kobietę.

W ostatnich latach stosunki polsko-marokańskie nabrały dużej dynamiki dzięki licznym wizytom oficjalnym złożonym przez przedstawicieli obu państw. Doskonale pamiętamy oficjalną wizytę w Polsce Księcia Moulaya Rachida, który wziął udział w konferencji klimatycznej w Katowicach. Książę Moulay Rachid przewodniczył delegacji wysokiego szczebla i reprezentował Jego Królewską Mość Mohammeda VI, co świadczy o zaangażowaniu Maroka w działania mające na celu zmniejszenie efektów ocieplenia klimatycznego.

Oficjalna wizyta w Polsce złożona przez przewodniczącego marokańskiego parlamentu w październiku 2018 roku stanowiła też ważny element rozwoju stosunków bilateralnych. Obydwa kraje podtrzymują tradycję organizowania co dwa lata konsultacji politycznych mających na celu wymianę poglądów oraz przyjęcie inicjatyw sprzyjających zacieśnianiu wzajemnych relacji. Najbliższe konsultacje odbędą się we wrześniu 2019 roku.

.Doskonale pamiętamy, że więzy kulturalne między Polską a Marokiem sięgają jeszcze końca XVIII wieku, kiedy polski pisarz hrabia Jan Potocki udał się w podróż do Maroka w roku 1791. Wspomnienia ze swojej wyprawy spisał w książce, którą zatytułował Podróż po Cesarstwie Marokai która została niedawno przetłumaczona na język arabski.

Chciałabym podkreślić, że wizyta papieża Franciszka w Maroku w marcu 2019 roku ożywiła wśród Marokańczyków wspomnienie pielgrzymki, którą odbył do tego kraju papież Jan Paweł II w 1985 roku.

Samira EL ABDAOUI

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 sierpnia 2019