Stanisław KOZIEJ: "Najważniejsze dla bezpieczeństwa Polski w 2014..."

TSF Jazz Radio

"Najważniejsze dla bezpieczeństwa Polski w 2014..."

Prof. Stanisław KOZIEJ

Profesor zwyczajny nauk wojskowych, generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku. W latach 2005–2006 wiceminister obrony narodowej, w latach 2010–2015 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

zobacz inne teksty autora

2014 rok w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego będzie/powinien być rokiem konsekwentnej kontynuacji strategicznego cyklu przygotowań i działań państwa zapoczątkowanych przez pierwszy w dziejach Polski Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego, którego rezultaty ujęte są w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego.

W wymiarze krajowym oznacza to przede wszystkim wydanie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, która zastąpi obecnie obowiązującą z 2007r. oraz nowej (niejawnej) Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej, ustalającej konkretne zadania dla wszystkich struktur państwa na czas zagrożenia i ewentualnej wojny. Ważne będzie dobre „wystartowanie” nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz zaawansowanie realizacji priorytetowych programów modernizacji technicznej wojska: obrony powietrznej, w tym budowania obrony przeciwrakietowej, i  mobilności śmigłowcowej wojsk lądowych.  Niezmiernie ważnym wyzwaniem będzie przyspieszenie prac nad budową narodowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W wymiarze międzynarodowym najważniejsze dla bezpieczeństwa Polski wydarzenia 2014 roku to

  • zakończenie operacji w Afganistanie i bezpieczna ewakuacja naszego kontyngentu;
  • szczyt NATO w Wielkiej Brytanii, który powinien wzmocnić rysującą się już tendencję powrotu sojuszu do korzeni, tj. konsolidowania się go wokół podstawowego zadania związanego z bezpośrednim bezpieczeństwem państw członkowskich;
  • uruchomienie procesu strategicznej refleksji nad nowymi wyzwaniami, przed jakimi stoi dziś UE w sprawach bezpieczeństwa, który to proces mógłby w przyszłości zaowocować nową strategią bezpieczeństwa europejskiego i zdefiniowaniem strategicznej podmiotowości UE  w dziedzinie bezpieczeństwa.

Stanisław Koziej

Pierwszy raz na Wszystko Co Najważniejsze?

Aby nie ominąć istotnych tekstów, raz w tygodniu w niedzielę rano wysyłamy newsletter. Zapraszamy do zapisania się:

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam