Dominic BARTON

Przywództwo przyszłości to perfekcja zarządzania danymi

Prof. Andrzej BLIKLE

Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu

zarządzanie

Prof. Andrzej BLIKLE

Dominic BARTON