Marek KACPRZAK: "Media publiczne"
Marek KACPRZAK

Marek KACPRZAK

"Media publiczne"

Najważniejsze jest określenie celów, jakie media publiczne powinny sobie postawić. Dopiero wtedy należy oddać je we władanie specjalistom od mediów, kultury, psychologii społecznej, pedagogom i innym osobom, które wiedzą jak takie narzędzie wykorzystać i jak to robić, by miało walory edukacyjne, kulturotwórcze i sprawdzające działanie władzy w jednym.

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Bezpieczeństwo narodowe"
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

"Bezpieczeństwo narodowe"

Rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzrost znaczenia sieci społecznych, nowe formy prowadzenia działań wrogich, agresja podprogowa, wojny hybrydowe czy ataki z cyberprzestrzeni stanowią wyzwanie dla tradycyjnego pojmowania zagrożeń i ich minimalizacji. Środowisko bezpieczeństwa RP podlega, i jak należy prognozować, w dającej się przewidzieć przyszłości podlegać będzie nadal strategicznym zmianom.

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA: "Pomoc rodzinom czyli inwestycje w rozwój"
Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA

"Pomoc rodzinom czyli inwestycje w rozwój"

Jak zaradzić problemowi biedy rodzin wielodzietnych? Oczywiście, że najlepszym sposobem jest wzrost gospodarczy, a w konsekwencji poprawa na rynku pracy i tym samym wzrost dochodów rodzin. Konieczne są jednak też inne działania. Wydłużenie płatnych urlopów macierzyńskich, wprowadzenie urlopów ojcowskich to zmiany w dobrym kierunku, ale niewystarczające.

Maria WANKE-JERIE: "System wyborczy"
Maria WANKE-JERIE

Maria WANKE-JERIE

"System wyborczy"

Zmiana systemu wyborczego to zaledwie krok w kierunku naprawy państwa, ale bez tego pierwszego kroku nie można zrobić następnych. Dlatego jest konieczny. Może okazać się krokiem milowym do odbudowy społecznego zaufania. A bez zaufania każda reforma okaże się prędzej czy później działaniem pozornym.

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA, Maria WANKE-JERIE: "System emerytalny"
Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKAMaria WANKE-JERIE

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA
Maria WANKE-JERIE

"System emerytalny"

Dłuższą aktywność zawodową będą wybierali ci, którym zdrowie oraz sytuacja rodzinna i rodzaj pracy na to pozwolą, bo świadczenie emerytalne wyraźnie wzrasta z każdym kolejnym rokiem zatrudnienia. Średni wiek przechodzenia na emeryturę będzie podwyższał się stopniowo, w sposób naturalny, bez przymusu.

Marcin JAKUBOWSKI: "Nauka"
Marcin JAKUBOWSKI

Marcin JAKUBOWSKI

"Nauka"

Przywróćmy uniwersytetom status miejsc, gdzie tworzy się i zdobywa wiedzę, tę na światowym poziomie. Przywróćmy relację uczeń — mistrz, bo przecież dzięki niej powstawały największe odkrycia.

Prof. Leszek PACHOLSKI: "Polska nauka. A gdybyśmy wprowadzili kodeks honorowy?"
Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

"Polska nauka. A gdybyśmy wprowadzili kodeks honorowy?"

“Podniesienie poziomu polskich uniwersytetów nie będzie możliwe bez przywrócenia szacunku dla zaufania i uczciwości. Prokuratorzy nas nie wyręczą. Musimy to zrobić sami. Wierzę, że możemy” – pisze prof. Leszek Pacholski i proponuje rozwiązanie podpatrzone gdzie indziej: akademicki kodeks honorowy, który w najlepszych amerykańskich uczelniach reguluje zasady etyczne dotyczące studiów i badań naukowych.