Anna MAKUCH: Janusz Głowacki. Pożegnanie

TSF Jazz Radio

Janusz Głowacki. Pożegnanie

Anna MAKUCH

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce UW, absolwentka Wydziału Polonistyki UW - filolog polski - literaturoznawca; zajmuje się filozofią polityki i historią idei; wykładowca akademicki.

zobacz inne teksty autora

19 sierpnia 2017 r. zmarł Janusz Głowacki. Wspomnienie Anny MAKUCH

.Lata temu w Audytorium Maximum wysłuchałam cyklu wykładów związanych ze sztuką pisania tekstów literackich i popularnonaukowych.

Jednym z gości był Janusz Głowacki. Mówił dynamicznie, tak samo się zachowywał; nie patrzył wprost na audytorium. Każdy z nas chciał ściągnąć wzrok pisarza, którego teksty były lekturą czwartego roku polonistyki (literatura współczesna). Mieliśmy poczucie kontaktu z kimś, kto stanowił istotne dziedzictwo literatury światowej.

Pamiętam, że Janusz Głowacki opowiadał o sztuce „Kopciuch” i „Antygona w Nowym Jorku”, nawiązując — najczęściej w tonie ironicznym, zdystansowanym — nie tylko do okoliczności powstania i pracy nad strukturą dzieła, ale do realiów życia w Stanach Zjednoczonych. To On dobitnie zaznaczył, że pisarstwo to technika, nawet rzemiosło, i to od Niego usłyszeliśmy, że w Stanach czuje się jak pracownik podlegający regułom rynku. Wystąpienie Janusza Głowackiego stanowiło mocny kontrast z akademickim wykładem Umberta Eco, który metodycznie przedstawiał tezy i prowadził narrację, sytuując w centrum swoją ulubioną „Sylvie” de Nervala.

Janusz Głowacki — odnosiło się wrażenie — zajął całą scenę, a wykład przeobraził w barwny monodram. Kto był, nigdy nie zapomni.

„Good night”, Panie Januszu.

Anna Makuch

Pierwszy raz na Wszystko Co Najważniejsze?

Aby nie ominąć istotnych tekstów, raz w tygodniu w niedzielę rano wysyłamy newsletter. Zapraszamy do zapisania się:

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam