Anna MAKUCH: Co spaja Europejczyków? Przerwana lekcja ciągłości
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Co spaja Europejczyków?
Przerwana lekcja ciągłości

Społeczeństwa i państwa trwają dzięki integrującej sile edukacji; przekazywaniu młodym pokoleniom zasobu wiedzy, którą się rozwija, weryfikuje i udoskonala. Dziś obserwujemy niebezpieczne deprecjonowanie wartości dziedzictwa i czasochłonnego procesu poznawania, czytania i studiowania.

Anna MAKUCH: Chrzest Polski w literaturze. Albo: o Dąbrowszczance z parasolką
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Chrzest Polski w literaturze.
Albo

Lektur na temat chrztu Polski poszukiwałam, niewielkie mając na ten temat pojęcie (dwa tytuły! – cóż za nauka pokory…). Zakładam jednak, że podobny punkt wyjścia łączy część nawet dość aktywnych czytelników, pomijając starszych bywalców bibliotek. Oczekiwałam więc zaskoczenia, ciekawych odkryć i dreszczu emocji.

Anna MAKUCH: Czy warto bronić polityki?
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

Czy warto bronić polityki?

Polityka będzie trwała tak długo, jak długo istnieć będą wspólnoty narodowe i państwa wolnych obywateli. Wielcy przedsiębiorcy, wynalazcy i wizjonerzy nie zajmą miejsca polityków, dopóki nie zdecydują się np. na kandydowanie w ramach plebiscytów wyborczych. Natomiast ich działalność i wpływy mogą zyskać oddźwięk w decyzjach o charakterze politycznym, jeśli staną się przedmiotem publicznej debaty.

Anna MAKUCH: "O uwodzicielskiej sile literatury gotyckiej - „To lubię!”
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

"O uwodzicielskiej sile literatury gotyckiej - „To lubię!”

Gotycyzm literacki jest bogaty i zaskakuje w swych najwybitniejszych realizacjach wyrafinowaną formą, wysmakowanym estetyzmem, mistrzowską konstrukcją fabuły. Charakterystyczna jest dlań scenografia odosobnionego zamczyska lub opuszczonego domostwa, motyw winy, kary i zemsty. Uwodzi wciąż czytelnika, lecz także i pisarzy.

Anna MAKUCH: "Czasy pogardy. Narcyzm przeciw równości"
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

"Czasy pogardy. Narcyzm przeciw równości"

Formułuję przypuszczenie, że atakujące zewsząd sygnały pogardy stanowią karłowaty, niedojrzały symptom potrzeby różnorodności, porządku hierarchicznego, optyki wertykalnej. Gdzie mistrzowie, którzy wskażą kierunek? Czy nad naszą cywilizacją czuwają ekscentrycy z prawdziwego zdarzenia, jak Bertrand Russel, Franc Fiszer, Witkiewicz-ojciec i Wikiewicz-syn, Ludwig Wittgenstein?

Anna MAKUCH: "Książki tak, buty tak!"
Anna MAKUCH

Anna MAKUCH

"Książki tak, buty tak!"

Społeczeństwa trwają dzięki przekazywaniu wiedzy, tak twierdzi pragmatyczny John Dewey, zaś T. S. Eliot zwraca uwagę, że „edukacja dla każdego jest środkiem, z którego musimy skorzystać, aby na powrót scalić cywilizację. Dopóty, dopóki pod słowem edukacja kryje się wszystko, co idzie w parze z ukształtowaniem się dobrego indywiduum i dobrego społeczeństwa, pozostajemy w zgodzie”.