Anthony B. KIM: Trójmorze, Tajwan, Ameryka - i wspólne wartości

Trójmorze, Tajwan, Ameryka - i wspólne wartości

Photo of Anthony B. KIM

Anthony B. KIM

Pracownik naukowy The Heritage Foundation, kierownik ds. globalnego zaangażowania w Thatcher Center for Freedom.

zobacz inne teksty Autora

Cele Trójmorza są zbieżne z wieloma ważnymi celami Stanów Zjednoczonych. Państwa Europy Środkowej wiele łączy także z Tajwanem. Warto by było tę wielostronną współpracę wzmocnić – pisze Anthony B. KIM

Tajwan obiecał Litwie wsparcie finansowe w ramach funduszu pożyczkowego, aby dodatkowo wzmocnić relacje z tym bałtyckim państwem – kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych solidaryzującym się z Tajpej. Inicjatywa tajwańskiego funduszu kredytowego, o wartości 1 miliarda dolarów na wspólne projekty litewskich i tajwańskich firm, powstała zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przez Tajpej funduszu o wartości 200 milionów dolarów na inwestycje w strategiczne sektory na Litwie. Środki z funduszu mają zostać przekazane na rzecz sześciu strategicznych obszarów: uzdolnionych pracowników z dziedziny półprzewodników, rozwoju półprzewodników, biotechnologii, satelitów, finansów i badań naukowych.

Tajwan jest kompetentnym i otwartym na współpracę partnerem. Litwa oraz inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej skorzystałyby na relacji z tym krajem. Inicjatywa Trójmorza mogłaby stanowić wsparcie przy rozszerzaniu współpracy gospodarczej i zacieśnianiu wzajemnych relacji.

Trójmorze, Tajwan, Ameryka: potencjał współpracy

Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2016 roku, aby ułatwić rozwój i tworzenie więzi opartych na zaufaniu dwunastu krajom Unii Europejskiej leżącym w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Jest to najbardziej istotne i pragmatyczne przedsięwzięcie polityki gospodarczej. Inicjatywę Trójmorza tworzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Cele Inicjatywy Trójmorza są zbieżne z wieloma ważnymi celami Stanów Zjednoczonych z obszarów bezpieczeństwa i strategii gospodarczej wobec regionu i cieszą się rosnącym zainteresowaniem i poparciem amerykańskiego Kongresu. Inicjatywa ma za zadanie promować łączność między narodami położonymi w tym krytycznym regionie poprzez wspieranie projektów na rzecz infrastruktury, energii i połączeń cyfrowych. Działalność ta ma służyć realizacji celu nadrzędnego, którym jest wzmocnienie bezpieczeństwa krajów Trójmorza oraz wsparcie ich integracji gospodarczej z resztą Unii Europejskiej.

Otwarte na współpracę i mające wspólne poglądy państwa Inicjatywy Trójmorza są dla Stanów Zjednoczonych partnerami o istotnym znaczeniu, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym. Z szerszej perspektywy strategii polityki zagranicznej Tajwan byłby ważnym, jedynym w swoim rodzaju partnerem dla USA oraz Inicjatywy Trójmorza w zakresie realizacji zadań tej inicjatywy i jej dalszej operacjonalizacji.

Nie ma wątpliwości, że wolnorynkowy rozwój gospodarczy Tajwanu jest niezwykły. Stały wzrost gospodarczy – wspierany przez rozsądną politykę gospodarczą – uczynił ten kraj jednym z najlepiej prosperujących w Azji. Według Indeksu Wolności Gospodarczej sporządzonego w 2021 r. przez The Heritage Foundation Tajwan jest szóstą najbardziej wolną gospodarką na świecie.

Tajwan już wcześniej szukał bardziej praktycznych relacji handlowych z państwami Trójmorza. Tajpej wysłał delegację urzędników i liderów biznesu do Czech, Litwy i Słowacji w celu zbadania perspektyw ściślejszej współpracy inwestycyjnej. Kraje te chętnie przyjęły tę delegację i wysłały własnych przedstawicieli do Tajwanu.

Tajwan i Polska aktywnie promują partnerstwa handlowe i inwestycyjne. Podczas ósmej edycji forum biznesowego Polska-Tajwan w 2018 roku Polska – wzmacniając obustronne więzi gospodarcze – uruchomiła Agencję Inwestycji i Handlu w Tajpej. Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest wsparcie na rzecz zintensyfikowania interakcji biznesowych między polskimi i tajwańskimi firmami, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów biotechnologii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz czystej energii.

Trójmorze, Tajwan, Ameryka: wspólnota wartości

Zważywszy na to, że Tajwan jest dynamiczną demokracją wolnorynkową, której prężna gospodarka oferuje wyjątkowe możliwości zacieśnienia stosunków handlowych i inwestycyjnych, nie dziwi fakt, że kraje Trójmorza chętnie nawiązują z Tajpej konstruktywną i perspektywiczną współpracę. Ten kierunek działań zasługuje na większą uwagę w kontekście szerszych partnerstw strategicznych, które Stany Zjednoczone powinny uwzględniać i do nich zachęcać.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek Waszyngton musi wykorzystać wszelkie okazje do promowania zasad wolnego rynku wspólnie z podobnie myślącymi i otwartymi na współpracę partnerami. Stany Zjednoczone nie mogą działać w pojedynkę, jeśli chcą w sposób znaczący odpowiedzieć na działania pozarynkowe innych krajów.

Tajwan i USA łączy długa historia praktycznej współpracy, opartej na wzajemnym zaangażowaniu we wspólne wartości, i istnieje między nimi duża przestrzeń dla rozwoju praktycznego partnerstwa. Tego rodzaju unikalne, praktyczne partnerstwo wzmocniłoby inne istotne powiązania między dwoma sojusznikami. Zwłaszcza że Tajwan okazał się niezawodnym i silnym sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych w rozwijaniu wolności i dobrobytu w regionie i na całym świecie.

.Ten efekt może, a nawet powinien zostać wzmocniony i rozszerzony poprzez relacje z krajami Inicjatywy Trójmorza. Zatem rok 2022 to rok, w którym Waszyngton i jego partnerzy transatlantyccy, tj. Litwa i inne kraje europejskie, powinni wytrwać w swoich postanowieniach oraz przygotować się do nowej ery współpracy z Tajwanem. Zaproszenie Tajwanu na forum biznesu, mające odbyć się na Łotwie przy okazji siódmego Szczytu Inicjatywy Trójmorza w czerwcu, byłoby niezwykle istotnym krokiem w tym kierunku.

Anthony B. Kim

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 lutego 2022