Michał KURTYKA

Minister klimatu i środowiska w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Ryc.Fabien Clairefond

Michał KURTYKA: Solidarity and environment protection
Michał KURTYKA

Michał KURTYKA

Solidarity and environment protection

It is only by putting citizens and justice first that we can make the European Green Deal stand the test of time and avoid a multi-speed Europe. Energy transition offers an opportunity for EU member states to develop and exploit their full economic potential.

Michał KURTYKA: Solidarność i ekologia
Michał KURTYKA

Michał KURTYKA

Solidarność i ekologia

Europa Środkowa jest zdeterminowana, aby redukować emisje i modernizować swoje gospodarki w sposób zrównoważony. Pamiętajmy jednak, że region ten ma zupełnie inny punkt wyjścia niż pozostałe kraje UE i długą drogę przed sobą. Krajobraz, który zastaliśmy w punkcie startowym, w końcu lat 80., był dość ponury w stosunku do państw spoza strefy wpływu ZSRR.

Michał KURTYKA: Solidarietà ed ecologia
Michał KURTYKA

Michał KURTYKA

Solidarietà ed ecologia

Mettere i cittadini e la giustizia al primo posto è l’unico modo per il Green Deal europeo di superare la prova del tempo e non mettere l’UE su una strada a velocità diverse. La trasformazione energetica è un’opportunità per sviluppare e sfruttare il potenziale economico dei paesi dell’UE.  L’Europa centrale è determinata a ridurre le emissioni e a modernizzare le sue economie in modo sostenibile. Ricordiamoci però che questa regione ha un punto di partenza completamente diverso dagli altri paesi…

Michał KURTYKA: Solidaridad y ecología
Michał KURTYKA

Michał KURTYKA

Solidaridad y ecología

Poner los ciudadanos y la justicia en el primer lugar es la única forma para que Orden Verde Europeo pase la prueba del tiempo y no resulte en conducir a la UE a la senda de diversas velocidades. La transición energética es pues una oportunidad para el desarrollo y para aprovechar el potencial económico de los países de la UE.

Michał KURTYKA: Neutralność klimatyczna wyzwaniem dla wszystkich, wszędzie
Michał KURTYKA

Michał KURTYKA

Neutralność klimatyczna wyzwaniem dla wszystkich, wszędzie

Koncepcja neutralności klimatycznej stanie się rzeczywistym paradygmatem cywilizacyjnym, jeśli zostanie rozłożona równomiernie. Należy doprowadzić do sytuacji, w której produkcja i konsumpcja będą się wzajemnie równoważyć na całym świecie, a transformacja ta dokona się z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych regionów.