Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Filozof polityki, wykładowca UKSW. Autor m.in. Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008), Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2012), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014).

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: Le principe de légalité en tant que valeur européenne.   Le contexte philosophique d’un conflit politique
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Le principe de légalité en tant que valeur européenne.
Le contexte philosophique d’un conflit politique

Les conflits politiques actuels sur l’État de droit – que ce soit dans le contexte de l’ordre intra-étatique ou des relations interétatiques et des nouvelles formes de celles-ci qui ont émergé au sein de l’Union européenne – ne sont rien d’autre que l’actualisation contemporaine du conflit éternel décrit ci-dessus entre la vision de l’homme représentée par, d’une part, ceux pour qui seul l’intérêt personnel compte et tout se décide en fin de compte par la force, et, d’autre part, ceux qui savent qu’une vie humaine significative est imprégnée d’un sens de la communauté, de la solidarité et du devoir envers autrui.

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: Konserwatyzm. Kraina zdrowego rozsądku
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Konserwatyzm. Kraina zdrowego rozsądku

Ponieważ postawa konserwatywna wyrasta z naturalnego porządku rzeczy, sądzę, że nie zaniknie i będzie cechowała ludzi nadal, także w kolejnych dekadach XXI wieku – pisze prof. Zbigniew STAWROWSKI

Zbigniew STAWROWSKI: Верховенство права як європейська цінність.  Філософський контекст політичного диспуту
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Верховенство права як європейська цінність.
Філософський контекст політичного диспуту

Сьогоднішні політичні суперечки щодо верховенства права – чи то в контексті внутрішньодержавного порядку, чи то міждержавних відносин та їхніх нових форм, що з’явилися в Європейському Союзі – є нічим іншим, як сучасним оновленням представленого вище вічного конфлікту між баченням людини, представленим, з одного боку, тими, для кого лише власні інтереси мають значення, а влада в кінцевому підсумку визначає все, а з іншого боку, тими, хто знає, що осмислене людське життя пронизане почуттям спільності, солідарності та обов’язку перед іншими.

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: Praworządność jako wartość europejska. Filozoficzny kontekst politycznego sporu
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Praworządność jako wartość europejska.
Filozoficzny kontekst politycznego sporu

Dzisiejsze polityczne spory o praworządność nie są niczym innym niż współczesną aktualizacją odwiecznego konfliktu między wizją człowieka reprezentowaną przez, z jednej strony, tych, dla których liczy się tylko własny interes a decyduje o wszystkim ostatecznie siła, a z drugiej strony, tych, którzy wiedzą, że sensowne życie człowieka przeniknięte jest poczuciem wspólnoty oraz solidarności i powinności wobec innych.

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: Polityka a metafora – filozof w jaskini cieni
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Polityka a metafora – filozof w jaskini cieni

Wspólnota zorganizowana i rządzona na sposób republikański musi zawierać w sobie istotne instytucjonalne elementy właściwe tak zwanym czystym formom ustrojowym (monarchii, arystokracji, demokracji). Jej ustrój musi być zatem ustrojem mieszanym. To natomiast, w jakiej postaci i proporcji owe elementy miałyby współwystępować, zależy już od konkretnego historycznego ukształtowania danej wspólnoty.

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: Czy Polsce potrzebna jest dziś wielka opowieść?
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Czy Polsce potrzebna jest dziś wielka opowieść?

My, Polacy, nie potrzebujemy niczego wymyślać, bo ta opowieść jest w nas albo – mówiąc mocniej i wprost – my sami nią jesteśmy. Jesteśmy nie jedną z wielu, nie byle jaką, ale zupełnie wyjątkową opowieścią.

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: O czym naprawdę są te wybory
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

O czym naprawdę są te wybory

Skończył się czas stabilnego porządku. Pandemia, kryzys gospodarczy, związane z nimi zaburzenia społeczne połączone z ekspansją neo-rewolucyjnych ideologii, a przed nami jeszcze z pewnością wiele rzeczy zaskakujących i niespodziewanych  –  wszystko to tworzy wybuchową mieszankę, z którą nie poradzi sobie wewnętrznie podzielona i skonfliktowana władza państwowa – mówi prof. Zbigniew STAWROWSKI Jakub KOZŁOWSKI: – Panie Profesorze, co filozof zajmujący się polityką może nam podpowiedzieć przed nadchodzącymi wyborami, zwłaszcza nam ludziom młodym? Prof. Zbigniew STAWROWSKI: – Tylko to, co filozofia – czyli miłość…