Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Filozof polityki, wykładowca UKSW. Autor m.in. Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008), Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2012), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014).

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: Polityka a metafora – filozof w jaskini cieni
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: Polityka a metafora – filozof w jaskini cieni

Wspólnota zorganizowana i rządzona na sposób republikański musi zawierać w sobie istotne instytucjonalne elementy właściwe tak zwanym czystym formom ustrojowym (monarchii, arystokracji, demokracji). Jej ustrój musi być zatem ustrojem mieszanym. To natomiast, w jakiej postaci i proporcji owe elementy miałyby współwystępować, zależy już od konkretnego historycznego ukształtowania danej wspólnoty.

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: O czym naprawdę są te wybory
Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI

Prof. Zbigniew STAWROWSKI: O czym naprawdę są te wybory

Skończył się czas stabilnego porządku. Pandemia, kryzys gospodarczy, związane z nimi zaburzenia społeczne połączone z ekspansją neo-rewolucyjnych ideologii, a przed nami jeszcze z pewnością wiele rzeczy zaskakujących i niespodziewanych  –  wszystko to tworzy wybuchową mieszankę, z którą nie poradzi sobie wewnętrznie podzielona i skonfliktowana władza państwowa – mówi prof. Zbigniew STAWROWSKI Jakub KOZŁOWSKI: – Panie Profesorze, co filozof zajmujący się polityką może nam podpowiedzieć przed nadchodzącymi wyborami, zwłaszcza nam ludziom młodym? Prof. Zbigniew STAWROWSKI: – Tylko to, co filozofia – czyli miłość…