Igor MERTYN: "Pomoc społeczna. Dziesięć propozycji zmian"

"Pomoc społeczna. Dziesięć propozycji zmian"

Photo of Igor MERTYN

Igor MERTYN

Socjolog, autor scenariuszy filmowych, kierownik produkcji filmowej. Absolwent Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego oraz PWSFTViT w Łodzi.

zobacz inne teksty Autora

Partia, która zdobyła właśnie władzę głosi, że Polsce potrzebne są reformy. Trudno jest mi polemizować z tą tezą, czy każdy obszar działania naszego Państwa wymaga zmian?

 Wiem, że na pewno potrzebna jest gruntowna reforma pomocy społecznej ze zmianami w rynku pracy, podaję tylko kluczowe zagadnienia.  

Czy ktoś zdecyduje się na zmiany?

Po pierwszeubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych. „Każde dziecko” wie, że ubezpieczenie zdrowotne jest podstawowym powodem rejestrowania się w Urzędzie Pracy. Proponowane zmiany polegałyby na; ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane przez pierwszych 6 miesięcy od dnia rejestracji   przez Urząd (wymagana rejestracja w PUP, dobrowolna w OPS).  Po 6 m-cach, ubezpieczenie odprowadza Ośrodek Pomocy Społecznej (obowiązkowa rejestracja w OPS, w PUP dobrowolna, w przypadku chęci skorzystania z usług lub instrumentów rynku pracy). Po 24 m-cach przebywania na bezrobociu w sposób ciągły lub w ciągu ostatnich 28 m-cy, składka ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzana bezpośrednio przez ZUS. Rozwinięcie służb kontrolujących legalności zatrudnienia  przy ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy.

Po drugie obowiązkowy wolontariat i Prace Społecznie Użyteczne do osób bezrobotnych. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy powyżej  6 m-cy i objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w OPS  obowiązkowo musi być  zarejestrowana w bazie wolontariuszy i wykonywać  minimum  10 godzin tygodniowo prac zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego. Brak wykonywania prac w ramach wolontariatu lub uchylanie się, powoduje utratę ubezpieczenia zdrowotnego z środków publicznych. Obowiązek wolontariatu do czasu uzyskania; zasiłku stałego lub renty.

Po trzecie – umieszczanie dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, w pierwszym rzędzie w rodzinach zastępczych spokrewnionych, w drugim- adopcja, zawodowe rodziny zastępcze na końcu lub, w rodzinnych domach. Likwidacja publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Po czwarte praca socjalna zlecana zewnętrznym agencjom pracowników  socjalnych. Ośrodki Pomocy Społecznej przestają prowadzić pracę socjalną. Agencje działają na zasadzie spółdzielni zatrudniają nie więcej niż 12 osób a nie mniej niż 3. Gminy organizują konkursy na realizację pracy socjalnej w określonym terenie. Zgromadzony materiał przez pracowników socjalnych zewnętrznych jest podstawą do podjęcia decyzji Ośrodka Pomocy o rodzaju przyznanej pomocy.

Po piąte likwidacja robót publicznych i prac interwencyjnych – instrumenty te są nie efektywne. Zastępowanie refundacją kosztów ubezpieczeń dedykowanych grupą znajdującym sie w niekorzystne j sytuacji na rynku pracy. „Przywrócenie art. 49′ – opis grup znajdujących się w nie korzystnej sytuacji na rynku pracy. Odejście od profilowania klientów Urzędu Pracy.

Po szóste nowa organizacja staży zawodowych.  Staże do 12 m-cy dla osób do 30 roku życia, bez możliwości przedłużenia. Stypendium  w wysokości najniższego wynagrodzenia. Z obowiązkiem zatrudnienia prze pracodawcę na okres  minimum 6 miesięcy. Dla pozostałych osób zarejestrowanych w Urzędzie staże zawodowe na 6 m-cy z obowiązkowym zatrudnieniem na minimum 3 m-ce. Likwidacja wykonywania Indywidualnego Planu Działania dla każdej osoby bezrobotnej przez Doradcę Klienta. Obecnie jest to sztuka dla sztuki.

Po siódme wykonywanie jak największej ilości zadań gminy, powiatu, państwa przez organizacje pożytku publicznego. Zlecanie usług społecznych w drodze konkursów organizacjom pożytku publicznego – zastąpienie placówek publicznych – jednostkami pozarządowymi (maksymalny poziom finansowania z budżetu samorządu lub państwa do 70%, pozostały to wkład od sponsorów i wolontariuszy).

Po ósme – „Odpolitycznie” Powiatowych Urzędów Pracy.  Rada Zatrudnienia musi mieć wpływ na zatrudnianie i zwalnianie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy. Stanowisko Rady –  51% wagi decyzji.  Bez zgody rady nie można zwolnić dyrektora.

Dziewiąte zastopowanie marnotrawienia środków z zasiłków. Ośrodek Pomocy Społecznej po stwierdzeniu przez pracownika socjalnego marnotrawienia środków, bez zgody klienta, dysponuje kwotę zasiłku.  Zarządca nieruchomości otrzymuje środki za mieszkanie, podobnie za energię, ciepło. Również bez zgody klienta, wykupuje się wyżywienie w stołówkach społecznych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie gminy.

Dziesiąte rozwój e-usług na rynku pracy i, w pomocy społecznej.  Stefy samoobsługowe w urzędach pracy i ośrodkach pomocy społecznej. Wprowadzanie zdalnych usług jak np. monitorowanie osób korzystających z usług opiekuńczych. Skierowania, decyzje, powiadomienia – można używać aplikacji elektronicznych, drukowanie powyższych dokumentów w strefach samoobsługowych. Wystarczy mieć kod na telefon komórkowy przesłany przez urząd.  Wykorzystać media społecznościowe do poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych. Likwidacja linii telefonicznej –  Zielona Linia – narzędzie kosztowne a kompletnie nieprzydatne.

 

Igor Mertyn

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 23 października 2015
Fot. Shutterstock, aktualizacja 27.10.2015 r.