Już jest nr 24 miesięcznika "Wszystko Co Najważniejsze" - w EMPIKach, księgarniach i w internetowym Sklepie Idei

Już jest nr 24 miesięcznika "Wszystko Co Najważniejsze" - w EMPIKach, księgarniach i w internetowym Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

W listopadzie przypada 130. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Generała de Gaulle. Piszemy także o wyborach w USA i o tym, jak mogą wpłynąć na relacje Ameryki z Europą, w tym Polską. Analizujemy, jaki świat wyłoni się z chaosu pandemii i niepokojów społecznych. Opowiadamy Polskę światu – i proponujemy teksty, z którymi wychodzimy do prasy światowej. Ale to nie wszystko.

Zaczynamy to wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” od tekstu, który nas zafascynował: „Manifest czasu pandemii” autorstwa prof. Oliviera BABEAU. „Obaliliśmy hierarchię między ludźmi, strąciliśmy z piedestału wiedzę. Dramatyczną rolę w delegitymizacji oświeceniowego porządku odegrał internet” – to jedna z myśli. „Teraźniejszość nie jest bezpieczną przystanią. Niepokoją: jedzenie, które spożywamy, powietrze, którym oddychamy, informacje, które do nas docierają”.

Jacques ATTALI w artykule „American dream, bye-bye!” stawia tezę: „Jeśli nie odrodzi się naród wierny zasadom ojców założycieli, amerykańska demokracja zacznie przeżywać swoją najczarniejszą godzinę. Przed nami exodus ze Stanów Zjednoczonych w stronę Starego Kontynentu. Exodus ludzi, idei, kapitału”. W tekście „Wyzwania dla następnego prezydenta USA” Maciej GOLUBIEWSKI pisze: „Przyszły prezydent USA będzie musiał się zmierzyć z konfliktem ideologicznym – sporem między „białymi suprematystami” a „Antifą”. I jeszcze, wciąż w bloku tekstów „Ameryka wybiera” Piotr ZAREMBA w dużym eseju „Iluzjoniści i pragmatycy” ocenia prezydentów amerykańskich w kontekście ich podejścia do Polski.

„Polska zawsze sprawiała w Europie kłopoty, co najmniej od czasów Bolesława Wspaniałego” – napisał Theodore Roosevelt w roku 1918″ – przypomina Piotr ZAREMBA. Świetny esej!

Czekają Polskę trzy lata bez wyborów. O tym, przed jakimi wyzwaniami stoimy pisze prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze”. „Świadomość paradygmatu współczesnej nauki i jej osiągnięć stała się istotnym elementem polityki. To jedno z wielkich zadań dojrzałej, prawdziwie prorozwojowej polityki państwa” – pisze prof. KLEIBER.

„Wszelkie cywilizacyjne i materialne osiągnięcia mogą zostać zabrane lub unicestwione, a jedynym trwałym spoiwem ciągłości oraz tożsamości jest tworzenie kultury i pielęgnowanie pamięci” – pisze o. Maciej ZIĘBA OP w artykule „Zapomnienie i tożsamość”. Listopadowy w nastroju tekst o. ZIĘBY dopełnia Michał KŁOSOWSKI tekstem „Śmierć rodzi piękno”: „Śmierć jest zjawiskiem cywilizacyjno-twórczym. Strach przed przemijaniem i popadnięciem w zapomnienie z jednej strony. Próba wyrwania się z jej okowów z drugiej. To daje świadomość i tworzy wolę. Pandemia po raz kolejny nam o tym przypomniała” – pisze Michał KŁOSOWSKI.

Encyklika papieża Franciszka Fratelli tutti to jeden z ważniejszych tekstów, który czytamy w tych dniach. Poprosiliśmy o uważną lekturę Konsultora Papieskiej Rady ds. Kultury, redaktora naczelnego „La Civita Cattolica” o. Antonio SPADARO SJ. „Braterstwo” znalazło się w dewizie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Porewolucyjny porządek z niego zrezygnował, by ostatecznie usunąć je z politycznego i ekonomicznego leksykonu. Dziś konieczne jest ponowne odkrycie tego potężnego ewangelicznego słowa” – pisze Antonio SPADARO SJ.

„Dziękuję wszystkim organizatorom akcji „Opowiadamy Polskę światu”. Nareszcie Polska mówi na świecie własnym głosem i nareszcie świat z naszym głosem się liczy. Prawda historyczna nie obroni się sama, ale ma dziś skutecznych obrońców” – pisze Mateusz MORAWIECKI w tekście o naszym projekcie „Opowiadamy Polskę światu”: „Stawką tej „bitwy” są nie tylko prawda i pamięć. Stawką tej bitwy jest nie tylko dobre imię naszej ojczyzny. Stawką tej bitwy jest przyszłość Europy” – pisze premier. „Dyplomacja XXI wieku to aktywna promocja i obrona wizerunku własnego kraju” – dodaje Szymon SZYNKOWSKI vel SĘK w artykule „Czas dyplomacji publicznej”.

W tych dniach wychodzą w świat kolejne teksty z Polski, opowiadające nasz kraj przed świętem 11 listopada. „Polska wciąż i wciąż się odradzała. Trwała niepokonana, rozwijała oświatę i naukę, gospodarcze innowacje, tworzyła sztukę. I budziła do lotu” – pisze Jarosław SZAREK.

„Naciski prowokują raczej do oporu, niż zastraszają Polaków, wzmacniając zdroworozsądkowe podejście do rzeczywistości politycznej” – tłumaczy „polskiego ducha” prof. Wojciech ROSZKOWSKI.

„Polska zatopiona jest w historii. Dzięki niej zrozumiemy, dlaczego właśnie w Polsce żyje i pracuje przeszło milion przyjętych tu z otwartymi rękami imigrantów ukraińskich, a na szczycie Unii Europejskiej polski premier zabiega (z sukcesem) o plan rozległego wsparcia gospodarczego dla Białorusi” – pisze Jan ROKITA.

Kto rządzi światem? Szare eminencje. Tak przynajmniej przekonuje prof. Charles ZORGBIBE. „Éminence grise. Kim były szare eminencje? Typy ich działania można podzielić na pięć kategorii, zależnych od tego, w jaki sposób współpracowali ze swoim mocodawcą” – pisze Charles ZORGBIBE. Ważny, ciekawy, dobrze napisany tekst!

W 2020 roku przypada 130. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Generała. O tym, jak de Gaulle przekuł swoją słabość w polityczną siłę i o tym, jakie są wnioski dla polskiego życia publicznego z praktyki politycznej Charlesa de Gaulle – pisze Ludwik DORN. Marszałek Sejmu V kadencji, współzałożyciel PiS, w ostatnich wyborach startujący do Sejmu z listy PO, w dużym eseju zauważa: „De Gaulle’a nie było na konferencjach w Teheranie i Jałcie, a także w Poczdamie. W polskiej optyce to nie on sprzedawał nas Stalinowi, a sam w swoim pisarstwie stale jałtański podział Europy krytykował”.

„Kilka pokoleń polityków prawicy i centroprawicy wychowało się na wzorcach i ideałach generała de Gaulle’a. Dla wielu „gaullizm” był wiodącą ideologią, wyznaczającą ramy polityki Francji” – pisze Marek BRZEZIŃSKI. A Chantal DELSOL w tekście napisanym specjalnie dla nas z tej okazji pisze o Charlesie de Gaulle jako o „Katoliku w starym stylu”: „Był człowiekiem XIX wieku. Nigdy nie posunąłby się do nieczystych kombinacji finansowych, które tak często wychodzą na jaw ze strony dzisiejszej klasy politycznej. Francuzi to doceniają” – pisze Chantal DELSOL.

„Co się stało z prawdą? Co się stało z wolnością?” To zdecydowanie jedna z ciekawszych debat X Kongresu Polska Wielki Projekt. W debacie, którą poprowadził Antoni LIBERA, dyskutowali prof. Zbigniew STAWROWSKI, Andrzej ZYBERTOWICZ, Antoni ŁEPKOWSKI i o. Janusz PYDA OP. W tym wydaniu „Wszystko Co Najważniejsze” pełna wersja tej debaty. Optymistyczne zdanie prof. Andrzeja ZYBERTOWICZA: „Jeśli ta cywilizacja fałszu, zamętu, hiperindywidualizmu i megahedonizmu się rozszczelni i zacznie sama się wywracać, a my, Polacy, do tego momentu dotrwamy, to może się okazać, że będziemy światłem, ku któremu zwrócą się inne kraje”.

„Prezydentura Trumpa oraz koronawirus powinny stać się dla Europy dzwonkami alarmowymi. Dziś na kontynencie nie ma żadnej wspólnej strategii, by stawić czoła pandemii” – mówi Guy SORMAN w rozmowie z Agatonem KOZIŃSKIM, wicenaczelnym „Wszystko Co Najważniejsze”. W rozmowie zatytułowanej „Koronawirus radykalnie zmienia reguły rządzące światem. W Europie doszło do rewolucji” pada i takie zdanie: „Gdyby Rosja zaatakowała kraje bałtyckie, Europa nie umiałaby odpowiedzieć. Zdołałaby zaradzić problemowi tylko przy wsparciu USA. Bez Ameryki byłaby bezradna”.

Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” do nabycia w sieci EMPIK w całym kraju, dostępne jest także w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, bd Saint-Germain), zaś zarówno aktualne jak i archiwalne wydania, a także prenumeratę zamówimy najsprawniej w Sklepie Idei: www.SklepIdei.pl/wcn. Zapraszamy do lektury!

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 listopada 2020