Już jest wyd. 28 miesięcznika "Wszystko Co Najważniejsze" - wysyłkowo w Sklepie Idei oraz w EMPIKach. A w wydaniu...

Już jest wyd. 28 miesięcznika "Wszystko Co Najważniejsze" - wysyłkowo w Sklepie Idei oraz w EMPIKach. A w wydaniu...

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

Dzisiejsza sytuacja na świecie, w Europie i w naszym kraju nie szczędzi nam poważnych wyzwań, którym wspólnie musimy szybko i zdecydowanie stawiać czoła. W przekazywanym Państwu kolejnym numerze naszego miesięcznika nasi znakomici autorzy poddają analizie niektóre z tych problemów – pisze prof. Michał KLEIBER, zapowiadając najnowszy numer magazynu.

„Franciszek ustanawia nową jakość w polityce międzynarodowej. Dyplomacja miłosierdzia staje się remedium na konflikty współczesności” – pisze w rozpoczynającym to wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” tekście „Droga do Ur” Michał KŁOSOWSKI, z-ca redaktora naczelnego naszego miesięcznika, który towarzyszył papieżowi Franciszkowi w kolejnych pielgrzymkach, także w ostatniej pielgrzymce do Iraku.

„Musimy przestać myśleć o reformie Kościoła jako o łataniu starego ubioru albo jedynie opracowaniu nowej Konstytucji Apostolskiej – mówi Franciszek” – pisze Antonio SPADARO SJ, Konsultor Papieskiej Rady ds. Kultury. Redaktor naczelny „La Civiltà Cattolica”.

„Marzę o Europie w zdrowy sposób świeckiej, w której Bóg i Cezar są odrębni, ale nie przeciwstawiani sobie. O ziemi otwartej na transcendencję, gdzie wierzący mogą publicznie wyznawać swoją wiarę i proponować w społeczeństwie swój punkt widzenia” – pisze papież FRANCISZEK w swoim apelu: „Europo, odnajdź siebie samą!”

„Wielu wybitnych myślicieli studiowało Biblię, poszukując wiedzy na temat kształtowania się polityki, władzy, a także prawa, sprawiedliwości i moralności” – pisze prof. Leon R.KAAS, naukowiec i intelektualista związany z University of Chicago, przewodniczący Prezydenckiej Rady ds. Etyki (PCBE) w latach 2001– 2005, za czasów prezydentury George’a W. Busha. Tytuł tekstu: „Biblijna Księga Wyjścia jako podstawowy tekst polityczny”.

„Czy Polska stanie się drugimi Niemcami?” a dokładniej: kiedy to się stanie, kiedy to może się stać? – zastanawia się Maciej BUKOWSKI, ekonomista, prezes think tanku WiseEuropa, współautor wielu najważniejszych polskich dokumentów strategicznych (m.in. „Plan Hausnera”, „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”, „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności”). Uzupełnia ten blok tekstów Piotr ARAK, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego: „To, że Polska miała nieprzerwaną passę rozwoju gospodarczego od lat 90.
XX wieku, sprawiło, że myślimy podobnie jak Chińczycy. Myślimy innymi kategoriami niż reszta Europy”. Tytuł tekstu: „Pięć wyzwań dla Polski”.

W bloku „Polski Nowy Ład” poza tymi dwoma tekstami jeszcze propozycja prof. Michała KLEIBERA, aby zastanowić się czy PKB mierzy to, co jest dla nas naprawdę ważne? W tekście „Niedoskonała miara rozwoju” redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze” pisze: „Absolutna dominacja PKB jest w dużym stopniu dziełem przypadku. Gdy był wprowadzany 80 lat temu – nie było dla niego alternatywy”.

Jagannath P.PANDA, ekspert ds. Dalekiego Wschodu w Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA), przekonuje: „Handel, inwestycje, nauka i technologia, obronność czy edukacja – w każdej z tych dziedzin Indie są partnerem korzystniejszym od Chin”.

„Stopniowo zanikła metafizyczna wartość słów. I dziś kluczowymi pojęciami posługują się ludzie, którzy nie potrafią odróżnić faszyzmu od nazizmu, demokracji od wolności, przestrzegania dziesięciu przykazań od nienawiści” – pisze prof. Ewa THOMPSON, profesor slawistyki, b. kierownik Katedry Germanistyki i Slawistyki na Uniwersytecie Rice’a.

„To znamienne, jak wiele terminów naszego dyskursu publicznego przypomina te z Roku 1984 Orwella: „policja myśli”, „myślozbrodnia”, „nowomowa”, „luka pamięci” – pisze prof. Ewa THOMPSON.

O „dekonstrukcji znaczeń” pisze także prof. Piotr BIŁOS z paryskiego INALCO. „W obawie o ład społeczny nie negujcie zjawiska realnej dyskryminacji. Ryzykujecie, że społeczeństwo odwróci się plecami do wartości konserwatywnych – tak jak miało to miejsce na Zachodzie Europy”.

W bloku tekstów „Wolność w czasach pandemii” piszą Krzysztof MAZUR („Nie ulegajmy złudzeniu, że wolność to pojęcie z porządku filozoficznego, o którego barwy i cienie mogą spierać się akademicy. Wolność to wyzwanie praktyczne”), prof. Krzysztof ŁAZARSKI („Czy myśl Lorda Actona o wolności może być odpowiedzią na wyzwania naszych czasów?”) i Jan ROKITA („We wspólnocie zagrożonej zarazą należy wprowadzić nową regułę rządzącą swobodami obywatelskimi. Brzmi ona: „wolność równa się szczepionka”. Ale próba wprowadzenia tylnymi drzwiami takiej nowej reguły musi budzić fundamentalne wątpliwości”).

„Trzeba przyznać, że wspólnota starców i chorych, którzy mieliby stać się „wolną szlachtą” w liberalnej Europie, uprawnioną do swobody podróżowania, wygląda na ideę tyleż filozoficznie bezzasadną, co politycznie groteskową” – o paszportach szczepionkowych pisze Jan ROKITA.

W tym wydaniu publikujemy także głośny tekst Jana ŚLIWY „Miłosierni samarytanie w czasach Zagłady”. To ostatnio jeden z najczęściej pobieranych i przekazywanych dalej tekstów na naszym portalu, także w jęz. angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim.

„Do kogo należy kosmos?” pyta Guy CONSOLMAGNO SJ, amerykański planetolog, astronom, popularyzator nauki. Jezuita. Wykładał na Massachusetts Institute of Technology. „Wiedza o pochodzeniu i składzie asteroid w naszym Układzie Słonecznym będzie odgrywać kluczową rolę w eksploatacji przestrzeni kosmicznej. Taka eksploatacja stwarza możliwości, ale i dotyka kwestii moralnych”.

Wracamy do „Polskiego Państwa Dobrobytu”, o którym pisał w nr 27 „Wszystko Co Najważniejsze” prof. Ryszard BUGAJ. W tym wydaniu polemizują z nim prof. Andrzej K. KOŹMIŃSKI („Preferowana przez Polaków wersja państwa opiekuńczego jest oparta na oczekiwaniu daleko posuniętego interwencjonizmu państwowego”) i prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA („Pandemia COVID-19 uwidoczniła niechlubną spuściznę neoliberalizmu, w tym syndrom prywatyzacji zysków i upaństwawiania, uspołeczniania strat”).

„Jak trwoga, to do państwa. Prywatny biznes nie jest w stanie należycie zadbać o to, o co muszą dbać rządy – o dobro wspólne” – pisze prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

125 lat temu urodził się Józef Czapski. „Życie Czapskiego to opowieść o Polsce” – pisze prof. Maciej URBANOWSKI, historyk literatury polskiej, krytyk literacki, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Współzałożyciel miesięcznika „Arcana”. Zaś o tym, że „koncepcja paryskiej „Kultury”, redagowanej przez Jerzego Giedroycia, Juliusza Mieroszewskiego, Józefa Czapskiego, legła u podstaw polskiej polityki wschodniej po 1989 r.” przypomina Adam EBERHARDT, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

„W 2000 r. miałem zaszczyt znaleźć się wśród pięciu Włochów dopuszczonych do udziału w Konkursie Chopinowskim. Sam fakt, że mogłem wziąć udział w Konkursie Chopinowskim, był fundamentalny w mojej pianistycznej drodze” – pisze Roberto PROSSEDA, włoski pianista klasyczny, pisarz, popularyzator muzyki. Współzałożyciel i koordynator artystyczny projektu „Donatori di Musica”, sieci muzyków i lekarzy organizujących koncerty we włoskich szpitalach.

„Konkurs Chopinowski to celebrowanie dziedzictwa naszej kultury” – pisze Roberto PROSSEDA.

„Obecnie dla lewicy kultura jest ważniejsza niż ekonomia, a polityczna poprawność bardziej istotna niż redystrybucja dochodów” – mówi prof. Harvey MANSFIELD, politolog z Uniwersytetu Harwardzkiego, w rozmowie z Agatonem KOZIŃSKIM, z-cą redaktora naczelnego „Wszystko Co Najważniejsze”.

I jeden tylko cytat z tej rozmowy: „Media społecznościowe są bardzo szkodliwe dla naszej polityki i życia intelektualnego. Zachęcają do krótkich, impulsywnych wiadomości, takich jak te na odwrocie pocztówki, tylko znacznie bardziej nieprzyjemne i pełne obelg. Są nawet gorsze od telewizji – dominują emocje, nikt nie zwraca uwagi na argumenty”.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w salonach EMPIK w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 kwietnia 2021