Michał KŁOSOWSKI: Historia, która scala
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI: Historia, która scala

Wspominając komunistyczne ofiary, mówiąc o tym, że młodzi Litwini powinni o nich pamiętać przy wyborze drogi życiowej, podkreślając konieczność dbania o więzy rodzinne i tradycję, Ojciec Święty musiał zaskoczyć wielu. Zwłaszcza tych, którzy uważali go za rewolucjonistę. A co, jeśli to nie rewolucja, lecz Ewangelia?

Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Stulecie Europy. Życzenia na 100-lecie Łotwy
Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Stulecie Europy.
Życzenia na 100-lecie Łotwy

Sto lat temu dziesięć nowych narodów podniosło się z ruin minionych imperiów; dziesięć narodów zrodzonych z pragnień samorządności i wolności długo uciskanych ludów. Wstrząsy na arenie międzynarodowej wywołane I wojną światową otworzyły im małe okienko szansy, dla większości właściwie niewielkiej, a one były gotowe wykorzystać ją za cenę przelanej krwi i cierpienia – pisze Vaira VĪĶE-FREIBERGA, prezydent Łotwy w latach 1999-2007.