Popołudniowe Espresso: Papież FRANCISZEK – Ręce precz od Afryki!
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Papież FRANCISZEK – Ręce precz od Afryki!

„Afryka nie jest kopalnią, którą trzeba eksploatować, ani ziemią, którą należy plądrować. Ręce precz od Afryki!” – tymi słowami papież FRANCISZEK rozpoczął swoją pielgrzymkę do Demokratycznej Republiki Konga.

Michał KŁOSOWSKI: Historia, która scala
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Historia, która scala

Wspominając komunistyczne ofiary, mówiąc o tym, że młodzi Litwini powinni o nich pamiętać przy wyborze drogi życiowej, podkreślając konieczność dbania o więzy rodzinne i tradycję, Ojciec Święty musiał zaskoczyć wielu. Zwłaszcza tych, którzy uważali go za rewolucjonistę. A co, jeśli to nie rewolucja, lecz Ewangelia?

Michał KŁOSOWSKI: Petits pays, grande liberté
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Petits pays, grande liberté

Les pays baltes se sont libérés des célébrations martyrologiques, emplies de pathos et de sentiment de danger, quoique le danger soit bel et bien réel.

Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Stulecie Europy. Życzenia na 100-lecie Łotwy
Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Stulecie Europy.
Życzenia na 100-lecie Łotwy

Sto lat temu dziesięć nowych narodów podniosło się z ruin minionych imperiów; dziesięć narodów zrodzonych z pragnień samorządności i wolności długo uciskanych ludów. Wstrząsy na arenie międzynarodowej wywołane I wojną światową otworzyły im małe okienko szansy, dla większości właściwie niewielkiej, a one były gotowe wykorzystać ją za cenę przelanej krwi i cierpienia – pisze Vaira VĪĶE-FREIBERGA, prezydent Łotwy w latach 1999-2007.