Mateusz MORAWIECKI: Wspólnie wytyczamy nowe szlaki innowacyjnej gospodarki

Wspólnie wytyczamy nowe szlaki innowacyjnej gospodarki

Photo of Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Premier Rzeczpospolitej. Był członkiem zespołu, który negocjował warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University.

Ryc.Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

W wynalazczości, w innowacyjności połączonej z mądrym, dobrym, przyjaznym państwem, administracją publiczną, samorządową – w takim połączeniu można śmiało patrzeć w przyszłość – twierdzi Mateusz MORAWIECKI

Dziś nietypowe okoliczności, w jakich się znajdujemy, są dla nas zarówno wyzwaniem, jak i ogromną szansą. Musimy z tego wyzwania, z tej sytuacji kryzysowej wyciągnąć wnioski. Społeczność przedsiębiorców, startupowców, innowatorów, wynalazców, ale także państwo, administracja publiczna, samorządy i po prostu obywatele. Odkąd stało się jasne, że epidemia koronawirusa dokona głębokiego przeorania wszystkich systemów gospodarczych, wszystkich państw świata, stoimy przed wielkim, nowym znakiem zapytania, wielkim nowym systemem, wyzwaniem, które wytyczy ścieżki na kolejne lata, a może nawet na kolejne dziesięciolecia.

Dzisiaj wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawiam, mówi mi, że czują się trochę jakby byli wciśnięci do narożnika. Muszę powiedzieć, że wielu premierów, z którymi rozmawiam, ma podobnie. Czują się wciśnięci do narożnika. Z gardą, zasłonięci przed ciosami spadającymi nie wiadomo skąd i szukającymi tego wyjścia z ciosem.

Dla nas to pierwsze wyjście z ciosem było udane. Wstępne wyniki gospodarcze na tle Unii Europejskiej są pozytywne. Może nawet bardzo pozytywne. Pokazaliśmy, że potrafiliśmy dzięki Tarczy Antykryzysowej, Tarczy Finansowej obronić przedsiębiorców, obronić miejsca pracy.

Słowo „kryzys” bierze się z greckiego i oznacza jednocześnie punkt zwrotny. Szanse i punkt zwrotny. Owszem, ten dzisiejszy kryzys z całą pewnością jest takim punktem zwrotnym w historii Europy, w historii świata. Polska stara się wykorzystać ten moment do tego, żeby nie opuścić swoich przedsiębiorców, żeby wykorzystać naturalną energię, talent, dyscyplinę i pracowitość naszych startupowców, wynalazców, innowatorów i przedsiębiorców.

Dzisiaj, po blisko pięciu latach od zainaugurowania Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, rozpoczęcia rozwoju opartego o wysokie płace, innowacyjność, wysokie marże dla naszych przedsiębiorców, możemy powiedzieć, że te pierwsze kroki w tej trudnej drodze powiodły nam się całkiem nieźle. W danych statystycznych za poprzedni rok innowacyjność, wydatki na badania i rozwój urosły jak nigdy dotąd przez poprzednie trzydzieści lat. To dalej jest jeszcze poziom nie taki jak najwyżej rozwiniętych państw Zachodu, ale procent przyrostu – blisko 25%, o jedną czwartą i 25 miliardów złotych – to rekord trzydziestolecia. To znaczy, że Plan Odpowiedzialnego Rozwoju w tym swoim obszarze, który zachęca do innowacyjności, działa albo – powiem skromniej – zaczyna działać. Chciałbym, żeby zaczął działać jak najszybciej. Po to rozwijamy formułę Scale Up, po to już dzisiaj wielu startupowców, innowatorów, małych przedsiębiorców ma szansę testować, rozwijać, sprzedawać swój produkt w wielkich przedsiębiorstwach polskich, u naszych championów – w PKO BP czy w Orlenie. To wielki wspólny sukces, całej naszej wspólnoty gospodarczej, który pokazał, że potrafimy wytyczyć szlak, sformułować strategię i później ją wdrożyć.

Ta bolączka polskiego państwa, która ujawniała się tak mocno w imposybilizmie przez poprzednie 25 lat, została wreszcie przełamana. To, co przedstawiamy jako strategię, potrafimy w sposób zwinny, elastyczny realizować tak, jak dzisiaj tego warunki gospodarcze wymagają. Powiem jako pewien punkt – który koresponduje z naszym programem dla startupów, naszym programem dla przedsiębiorców innowacyjnych dla sektora IT, ICT, dla sektora, który wytycza ramy i kierunki rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej – że podobnie już dzisiaj staramy się być domem dla przedsiębiorców białoruskich. W związku z tą niezwykle trudną sytuacją, z opresją, z represjami na Białorusi otworzyliśmy szeroko nasze bramy dla wszystkich przedsiębiorców białoruskich, ale w szczególności dla sektora ICT, gamingu, deweloperów, programistów, internetu rzeczy, sztucznej inteligencji. Dla nich wszystkich stwarzamy najlepsze z możliwych warunków. Dla Was, drodzy przyjaciele z Białorusi, po to też, żebyście mogli dalej dbać o suwerenną i walczyć o wolną Białoruś. O wolną i demokratyczną Białoruś.

Innowacyjność to słowo odmieniane przez bardzo wiele przypadków. Ale dla nas jest najważniejszym elementem strategii wyrwania się z pułapki średniego rozwoju.

Wyrwania się z tego „pomiędzy” – pomiędzy bogatym Zachodem a bardzo ludnym Wschodem – Indiami, Chinami (zresztą coraz bogatszymi, ale jeszcze o wiele mniej rozwiniętymi i oferującymi jednocześnie niższe koszty pracy). My nie chcemy oferować niskich kosztów pracy. Chcemy oferować pracowników, którzy są utalentowani, bo takich pracowników mamy i wiemy, że poprzez stworzenie odpowiedniego środowiska, poprzez uratowanie przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej my jesteśmy dzisiaj w bardzo dobrym punkcie wyjścia do gonienia Zachodu na skróty. Albo przegonienia w wielu aspektach. Bo polski rozwój, innowacyjność to rozwój, który nie ma się czego wstydzić z punktu widzenia wynalazczości: od lampy naftowej Łukasiewicza, skończywszy na perowskitach i na grafenie.

To, co było bolączką rozwoju gospodarczego w Polsce (w III Rzeczpospolitej, w II Rzeczpospolitej, o PRL nie powiem), to niska zdolność do wdrażania. Niska zdolność do przekładania tych znakomitych polskich pomysłów na projekty komercyjne, na projekty biznesowe, na projekty, które na całym świecie gospodarczo będą mogły pokazywać swoją wartość. I żeby tak się stało, zaproponowaliśmy rozwiązanie, które charakteryzuje najwyżej rozwinięte państwa świata, czyli dobrą współpracę między administracją publiczną a biznesem. Administracją publiczną, która przygotowuje najlepsze rozwiązania podatkowe, jak zerowy CIT dla przedsiębiorców, estoński CIT, jak IP BOX od wartości dodanej całego procesu produkcyjnego, proponuje jeden z najniższych podatków dla innowatorów. Czy wreszcie – jak szereg rozwiązań administracyjnych, które w ramach Konstytucji Biznesu i wielu innych zmian prowadzą do przyciągania talentów i do realizacji tych pomysłów najpierw w Polsce, a potem, żeby od tej polskiej trampoliny można było odbić się na Europę i na cały świat. Do tego jest potrzebna współpraca z państwem. Nie dość powtarzania, że w szczególności wynalazki czwartej rewolucji przemysłowej nie zaistniałyby w ogóle – internet, GPS, nawet systemy w naszych telefonach komórkowych jak Android, IOS, czy inne – gdyby nie wsparcie państwa.

To dlatego jeden z najsłynniejszych, można powiedzieć, analityków rzeczywistości Francis Fukuyama, który zasłynął jakieś 30 lat temu swoim słynnym końcem historii, że teraz już świat będzie dążył do pokojowej, liberalnej demokracji i ten koniec historii już jest blisko (w rozumieniu wojen, konfliktów), tak bardzo się mylił. I dzisiaj ten sam autor przyznaje, że z tej sytuacji covidowej państwa wyjdą tylko o tyle wzmocnione, i wyjdą o tyle obronną ręką, jeżeli w dostępności będzie cały arsenał środków, działań, legislacji, regulacji państwowych, których siła może być jedynie zrealizowana, wykazana poprzez sprawne działanie państw.

Dlatego od samego początku kładziemy taki nacisk na eksplozję wolności gospodarczej, na niskie podatki dla przedsiębiorców. Teraz estoński CIT ma szanse być rewolucją dla małych i średnich przedsiębiorców.

Wsłuchujemy się w Wasz głos, drodzy przedsiębiorcy, zastanawiamy się nad podniesieniem tego ogłoszonego progu z 50 milionów na wyższą kwotę. O tym wkrótce będziemy mówić. Ale jednocześnie też wskazujemy na konieczność współpracy w tworzeniu tego optymalnego ekosystemu wsparcia dla innowatorów. Na pewno padnie tu wiele bardzo ważnych słów na tej konferencji, wiele ciekawych pomysłów, jak rozwijać przedsięwzięcia, jak wspierać przedsiębiorców.

Jestem przekonany, że przede wszystkim te państwa, które od Tokio po Lizbonę nauczyły się najlepiej wspierać przedsiębiorców i współpracować w bliskiej symbiozie pomiędzy administracją publiczną, samorządową i przedsiębiorcami, te państwa odniosły i te państwa odniosą w świecie po covidowym największy sukces. Do tego potrzebna jest jakość i tempo. Wysoka jakość usług publicznych. To te usługi, które do niedawna jeszcze wydawały się, że są skazane na analogowość, zamieniliśmy na usługi cyfrowe. To ocaliło zdaniem analityków zewnętrznych może nawet dziesiątki tysięcy istnień ludzkich. E-recepty, e-zwolnienia. Elektronizacja służby zdrowia, która tak mocno poszła do przodu przez poprzednie dwa lata.

Dziękuję przy okazji wszystkim innowatorom, a także startupowcom, którzy byli włączeni w ten proces. Bo poprzez całą architekturę GovTech, architekturę podejścia do innowacyjności i do zmiany w sektorze administracji publicznej włączyliśmy w tę zmianę setki innowacyjnych przedsiębiorców, znakomitych kreatorów, którym dziękuję za to, że współpracują z państwem przy wytyczaniu nowych szlaków.

Rola administracji i rola przedsiębiorców – mimo wielkiego kryzysu – nie tylko nie kończy się, ale jest kluczowa i będzie kluczowa w kolejnych latach. Na początku lat sześćdziesiątych pierwszy raz z komputera IBM popłynęła piosenka „Give me your answer do”. Dzisiaj – patrząc w te szklane kule różnych rozwiązań – jednego możemy być pewni: to właśnie kanony i kamienie węgielne czwartej rewolucji przemysłowej. Internet rzeczy. W 2012 r. kilkanaście milionów podłączeń. W 2022 r. zdaniem ekspertów ponad bilion nowych podłączeń w internecie rzeczy. Sztuczna inteligencja, kwantowe komputery i technologie kwantowe czy technologie chmurowe. To jest na pewno przyszłość. Na tę przyszłość kładziemy ogromny nacisk. Wszyscy przedsiębiorcy polscy i talenty z całego świata mogą liczyć na współpracę z państwem polskim, na budowę takiego ekosystemu, który pozwoli realizować te projekty w dobrej, bliskiej kooperacji. Nie wiemy, jak będzie kształtować się przyszłość. Nie wiemy do końca, którymi drogami pójść. Wiele z nich zostało zasypanych przez COVID. Nie przedrzemy się już przez te ścieżki. Wytyczamy nowe szlaki. I albo znajdziemy te nowe drogi, albo z Wami, drodzy przedsiębiorcy, te drogi wspólnie wytyczymy.

.Jestem przekonany, że w wynalazczości, w innowacyjności połączonej z mądrym, dobrym, przyjaznym państwem, administracją publiczną, samorządową – w takim połączeniu można śmiało patrzeć w przyszłość. Jestem tej przyszłości dla Polski całkiem pewien. Że to dla Polski, dla Polaków, dla polskich przedsiębiorców będzie znakomita piękna przyszłość, a szlaki do niej odnajdziemy wspólnie.

Mateusz Morawiecki
Tekst wystąpienia na Impact CEE’2020

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 23 września 2020