Michel HOUELLEBECQ w kolejnym, nr 29, wydaniu miesięcznika "Wszystko co Najważniejsze" - wysyłkowo w Sklepie Idei oraz w EMPIKach. Zapraszamy!

Michel HOUELLEBECQ w kolejnym, nr 29, wydaniu miesięcznika "Wszystko co Najważniejsze" - wysyłkowo w Sklepie Idei oraz w EMPIKach. Zapraszamy!

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

Zaczynamy to wydanie miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze” od najgłośniejszego dokumentu dyskutowanego w środowiskach intelektualnych Europy: „Wymazywanie antyku z naszej kultury jest wyrzeczeniem się humanizmu” – piszą w głośnym apelu intelektualiści, profesorzy, helleniści i łacinnicy, historycy i filozofowie.

„W co chcą uderzyć paranoiczni grabarze z Ameryki? W starą Europę, spadkobierczynię antyku? W chrześcijaństwo? W kulturę?” – pytają autorzy apelu w obronie antyku: „Nadchodzi barbaria”.

Wśród autorów apelu – Chantal DELSOL, która tłumaczy Czytelnikom „Wszystko co Najważniejsze” dlaczego podpisała apel. „Każda epoka ma swoich wrogów. Dla pokolenia naszych rodziców był to nazizm, dla nas komunizm, a dla naszych dzieci będzie to wokeizm, czyli dekolonializm”.

„Prostota i łatwość użycia cepa zawsze fascynowała lewicowych intelektualistów. Ale zamiar ideologicznego wyczyszczenia uniwersytetów akurat z wiedzy o antyku jest jednak w istocie dość przypadkowym strzałem w ciemno” – wyjaśnia Jan ROKITA w tekście „Wielkie czyszczenie przeszłości”.

„Czyszczenie przeszłości to jeszcze jedna, powtarzająca
się w historii próba zamachu postępowych „biesów” na naszą wspólną duchową i polityczną egzystencję” – pisze Jan ROKITA.

„Cywilizacja, która legalizuje eutanazję, traci wszelkie prawo do szacunku” – to głośny tekst Michela HOUELLEBECQA. Autor m.in. powieści „Cząstki elementarne”, „Możliwość wyspy”, „Mapa i terytorium”, „Uległość”, „Serotonina” zabiera głos w sprawie eutanazji. „Gdy jakiś kraj – społeczeństwo, cywilizacja – legalizuje eutanazję, traci w moich oczach jakiekolwiek prawo do szacunku. Wolno nam wtedy, a nawet powinniśmy ten kraj zniszczyć. Po to, aby mogło nastać coś innego – inny kraj, inne społeczeństwo, inna cywilizacja” – pisze Michel HOUELLEBECQ.

Blok tekstów o przyszłości Europy rozpoczyna prof. Michał KLEIBER przekonując, że bez uważnego wsłuchania się w nastroje społeczne w Europie może naprawdę dojść do poważnych obywatelskich protestów o nieobliczalnych konsekwencjach. Tytuł tekstu red. naczelnego „Wszystko co Najważniejsze”: „Unia – absolutnie tak. Jej zasadnicza rekonstrukcja – koniecznie!”

„Unia ponosi porażkę za porażką” – to z kolei teza tekstu Douglasa MURRAYA. „Przy każdym kryzysie można zaobserwować tę samą tendencję: niezależnie od tego, jak trudna była sytuacja, Unii Europejskiej zawsze udawało się ją jeszcze pogorszyć. UE nie uczy się na własnych błędach” – zauważa Douglas MURRAY.

Ciekawy tekst Mo IBRAHIMA nosi tytuł: „Europa nie będzie bezpieczna, dopóki nie zaszczepimy Afryki”. Autor zauważa: „Dzielenie się szczepionkami (a nie tylko ich zbytecznym nadmiarem) nie jest kwestią miłosierdzia czy równości, ale światowego bezpieczeństwa i służyłoby interesom ogółu ludzkości”.

„Pandemia zadziałała jak katharsis. Uwolniła aspiracje i frustracje związane z linią podziału społecznych i politycznych instytucji, rolą państwa, miejscem narodu francuskiego w Europie oraz przyszłością europejskiego modelu i wspólnej waluty” – to z kolei teza prof. Brigitte GRANVILLE, autorki bestsellera „What Ails France?”.

O politycznych korzeniach polskiej legendy napoleońskiej pisze Ludwik DORN. „Rocznica Konstytucji 3 maja i dwusetna rocznica śmierci Napoleona Bonaparte zbiegają się w jedno wspólne polsko-francuskie świętowanie” – zauważa Autor i przypomina polskie związki z Napoleonem.

„Napoleon to buldożer Historii: potęga, siła, moc. Dobrze być razem z mocą” – pisze Ludwik DORN.

„Opowiadamy Polskę światu” to dziś jeden z ważniejszych projektów realizowanych przez Instytut Nowych Mediów, wydawcę „Wszystko co Najważniejsze”. Wokół 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja zespół redakcyjny przygotował pakiet tekstów. „Duma Rzeczypospolitej” to tytuł tekstu prezydenta Andrzeja DUDY. O tym, że Konstytucja 3 maja była wyrazem determinacji i zdolności elity narodowej do obrony interesu państwa pisze prof. Wojciech ROSZKOWSKI.

„Tradycja 3 Maja należy do polskiej duszy” – pisze Jarosław SZAREK, prezes IPN.

„Monarchię polską zreformowano dobrowolnie, bezkrwawo,
na drodze wyrzeczenia się określonych praw przez stan panujący (szlachtę). Nie zna takiej operacji historia świata” – przypomina prof. Marek KORNAT. „Wewnętrzne urządzenie kraju nie może przyjść z zewnątrz. Musi być czynem własnym i owocem własnej myśli rodzimych elit politycznych”.

„Obywatele Rzeczypospolitej rozumieli wolność nie tylko jako swobodę jednostki, lecz także jako możliwość wspólnego decydowania o stanowionych prawach” – przypomina prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI w tekście zatytułowanym „Polska tradycja wolności”.

„To ekonomia jest jednym z fundamentów suwerenności. Są dziedziny gospodarki, w których polskie firmy już teraz zaliczane są do grona globalnych czempionów” – pisze Marcin CHLUDZIŃSKI. Zaś Beata DASZYŃSKA-MUZYCZKA pisze o projekcie Trójmorza, jednym z ważniejszych dziś geopolitycznych projektów naszej części Europy. „Nasze kraje kryzys dotknął w mniejszym stopniu niż resztę UE i prognozuje się, że wyjdziemy z niego szybciej niż reszta Europy” – przekonuje.

W tym wydaniu także teksty o Polskim Nowym Ładzie. Prof. Aleksander SURDEJ, polski ambasador przy OECD, stawia tezę: „Lekcje przeszłości nauczyły nas dbać o zasadę partnerstwa i o uczciwy podział kosztów i korzyści”. O kosztach pandemii dla młodego pokolenia, wchodzącego w tych latach na rynek pracy pisze szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr ARAK.

„Podatki nie mogą służyć tylko silnym” – to tytuł tekstu premiera Mateusza MORAWIECKIEGO.

„Państwo minimum nie zdaje egzaminu zwłaszcza w sytuacji pandemii, która doświadcza cały świat. Państwu minimum trudno jest bronić się także przed międzynarodowymi korporacjami” – pisze Mateusz MORAWIECKI.

O wolności, odpowiedzialności, roli państwa w tak krytycznym czasie,
jakim jest czas pandemii, pisali we wcześniejszym „Wszystko co Najważniejsze” prof. Krzysztof ŁAZARSKI, Jan ROKITA, Krzysztof MAZUR. To dziś zdecydowanie jedna z najważniejszych debat toczących się w polskiej przestrzeni publicznej.

W tym wydaniu o „Wolności zwykłej i „prawdziwej” pisze prof. Jan WOLEŃSKI, zaś o poszukiwaniu koncepcji wolności ks. prof. Stanisław KOWALCZYK.

„Korzeniem” wolności jest rozum. Wolność człowieka powinna być działaniem rozumnym i odpowiedzialnym; polityczno-społeczny populizm cynicznie wykorzystuje ludzi do egoistycznych celów” – pisze ks. prof. Stanisław KOWALCZYK.

Tekst prof. Ryszarda BUGAJA „Czy Polska może stać się państwem dobrobytu” (nr 27) sprowokował polemiki prof. Andrzeja KOŹMIŃSKIEGO, prof. Elżbiety MĄCZYŃSKIEJ, Andrzeja RZOŃCY, Wojciecha WARSKIEGO i Macieja SZLINDERA (nr 28).

W tym numerze dwa kolejne głosy: prof. Jerzego ŻYŻYŃSKIEGO i prof. Leokadii ORĘZIAK.

„Ja nie chcę państwa opiekuńczego. Ja chcę państwa dobrego bytu, czyli takiego, które daje szanse i perspektywy, bezpieczeństwo i satysfakcję
z życia” – pisze prof. Jerzy ŻYŻYŃSKI.

W domenie dziesiątej muzy, w kinie, odzwierciedla się dziś otaczająca nas rzeczywistość: pandemiczne ograniczenia kreujące wytwórnie filmowe nowego typu, ideologiczne ofensywy i budowanie „nowego, lepszego świata” w filmach nagradzanych na największych festiwalach, drastyczna próba „przepychania się” starego i nowego świata. O tym pisze Wiesław KOT, krytyk filmowy.

W dziale „Piękno Sztuki” ciekawy tekst Romana BERCHENKO, wybitnego rosyjskiego muzykologa, kompozytora, krytyka muzycznego, o odbiorze Konkursu Chopinowskiego w Rosji.

„Chopin nie znosi grubiaństwa, na jego dzieła nie wolno się »rzucać«. Chopina powinno się grać opuszkami palców” – pisze Roman BERCHENKO.

„Europa w najbliższych dekadach zostanie całkiem zmarginalizowana. Widać to choćby po liczbie mieszkańców naszego kontynentu. Na początku XX wieku stanowili oni 20 proc. wszystkich mieszkańców globu. Teraz – 7 proc. Źle to wygląda, szczególnie w Europie Wschodniej” – zauważa Thomas GOMART, szef francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (IFRI), w rozmowie z Agatonem KOZIŃSKIM.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 28 kwietnia 2021