Nr 34 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Nr 34 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

„Europa to stan ducha jej mieszkańców – kształtowany przemyślanym doświadczeniem historii, dorobkiem sztuki i nauki. Odpowiedzialność za jej kształt ponosimy wszyscy” – pisze prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko co Najważniejsze” w otwierającym najnowszy numer pisma tekście „Nasza Europa”.

„Pandemia uświadomiła nam, mimo krytyki związanych z nią działań unijnych, jak bardzo dzisiaj jesteśmy od siebie zależni” – pisze prof. Michał KLEIBER.

O Europie i relacjach między Polską a Brukselą piszą w tym wydaniu „Wszystko co Najważniejsze” Eric ZEMMOUR („Komisja Europejska dopuszcza się gwałtownej napaści prawnej na narody, które odrzucają jej linię ideologiczną. Francja powinna jak najszybciej stanąć po stronie tych narodów w ich walce o wolność”), prof. Andrew TETTENBORN („Urzędnicy i prawnicy Brukseli zachowują się jak legiony rzymskie, które otrzymywały w Rzymie rozkaz podporządkowania kolejnych prowincji”), William NATTRASS („Jeżeli Unia Europejska zacznie postrzegać rządy państw Europy Środkowej jak wrogów, popełni fatalny błąd”). Publikujemy także głośny tekst, pierwotnie publikowany we francuskim „Le Figaro”. Autor Jean-Eric SCHOETTL pyta już w tytule: „Skąd tyle oburzenia na Polskę po wyroku jej Trybunału Konstytucyjnego?”

O kryzysie demokracji pisze w bardzo ciekawy sposób prof. Adam PRZEWORSKI, politolog Uniwersytetu Nowojorskiego. „Im więcej określeń dodajemy do słowa „demokracja” – „wyborcza”, „liberalna”, „konstytucyjna”, „przedstawicielska”, „społeczna” – tym większe jest ryzyko wystąpienia kryzysu” – pisze prof. PRZEWORSKI. Zaś o „nowej broni w hybrydowym arsenale Putina” pisze Samantha de BENDERN: „Celem jest destabilizacja wschodnich granic Unii i NATO, wywołanie napięć wewnątrz państw członkowskich oraz pomiędzy sojusznikami. Daje to wiele możliwości propagandowych i dezinformacyjnych” – pisze autorka Chattam House.

„Czy jesteś gotowy do przeprowadzki?” – pyta Parag KHANNA. I pisze o migracji. „Świat się rozstroił. W bogatych krajach Ameryki Północnej i Europy żyje 300 milionów starzejących się ludzi. Z drugiej strony mamy ok. 2 miliardy młodych ludzi tkwiących bezczynnie w Ameryce Łacińskiej i Azji”

W naszym nowym cyklu „Rozmowy Najważniejsze” Michał KŁOSOWSKI rozmawia z Sohrabem AHMARIM („Czasem widzę siebie w przyszłości w szeregu osób przywiązanych do tradycji, które uciekają ze świata zachodniego i błagają o możliwość zamieszkania w Polsce lub na Węgrzech. Mój dom jest w Ameryce, ale ta perspektywa kusi…”) a Agaton KOZIŃSKI z Prof. Peterem BOGHOSSIANEM („Świat oszalał. Ale ciągle pozostaje jeden atut: prawda. Tylko w ten sposób można ograniczyć szkodliwe skutki współczesnych podziałów”).

„Czy Polsce potrzebna jest dziś wielka opowieść?” – pyta prof. Zbigniew STAWROWSKI. „Cała historia ludzkości to walka rozmaitych, konkurujących ze sobą opowieści – najpierw tych mniejszych, lokalnych, związanych z życiem określonego plemienia czy narodu, a potem opowieści naprawdę wielkich, bo uniwersalnych – o to, która z nich przejmie rząd nad ludzkimi duszami i będzie wyznaczać kierunek dziejów tego świata” – zauważa prof. STAWROWSKI.

„My, Polacy, nie potrzebujemy niczego wymyślać, bo ta opowieść jest w nas albo – mówiąc mocniej i wprost – my sami nią jesteśmy. Jesteśmy nie jedną z wielu, nie byle jaką, ale zupełnie wyjątkową opowieścią” – pisze prof. Zbigniew STAWROWSKI.

„Czas na nowe podejście do wspólnej historii” – pisze prof. Francois HARTOG. „Nie możemy zaprzeczyć naszej historii i naszej kulturze; nie możemy ich wykorzenić. Ale możemy przemyśleć to, jak o nich opowiadamy i jakie zyski z nich czerpiemy”.

Warto mówić – w ramach „Opowiadamy Polskę światu” – o sile polskiej gospodarce. O tym piszą Marek DIETL, prezes Giełdy Papierów Wartościowych („W Unii Europejskiej są dwa obszary szybkiego wzrostu gospodarczego – na zachodzie Irlandia, a na wschodzie dwanaście krajów Trójmorza, których wzrost gospodarczy od przystąpienia do UE wyniósł 2,8 proc. rocznie”), prof. Aleksander SURDEJ, ambasador RP przy OECD („W ciągu 30 lat Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie była świadkiem i uczestnikiem odtworzenia rynku kapitałowego w centrum Europy. Jej otwarcie w 1991 roku w dawnym gmachu partii komunistycznej symbolizowało odrzucenie komunizmu i wybór systemu gospodarki kapitalistycznej”) i Mathilde MESNARD, szefowa dyrektoriatu ds finansowych w OECD („Siła Polski leży po części w dynamizmie jej rynku kapitałowego. To tu znajduje się jeden z największych rynków akcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej”).

Sebastian MORELLO, uczeń Rogera Scrutona, odpowiada na pytanie: „Co to znaczy być konserwatystą?”. Pisze: „Prawdziwy konserwatyzm zawsze stara się jednoczyć, potwierdzać, cenić, rozumieć, zachowywać”.

„Poprosiłem kiedyś Scrutona, by streścił konserwatyzm w jednym zdaniu, na co odpowiedział, że może to zrobić jednym słowem: miłość” – pisze Sebastian MORELLO.

„Żyjemy w epoce socjalkonserwatyzmu” – pisze Max-Erwann GASTINEAU. „Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych konserwatyzm odbudowuje się na fundamentach „społecznych”. Chce, aby działalność publiczna podlegała wyższym celom moralnym – w poszanowaniu godności ludzi pracy, stabilności społecznej i spójności narodowej”. Obok, o katolicyzmie we Francji, o religii we Francji, pisze prof. Guillaume CUCHET.

W ciekawym bloku tekstów o Grupie Ładosia proponujemy artykuł Mordecaia PALDIELA, byłego wieloletniego dyrektora w Instytucie Yad Vashem. Tytuł tekstu: „Bohaterscy Polacy czasu wojny”. „Całkowita liczba osób objętych operacją może dochodzić nawet do 8 tysięcy, w tym od 2 do 3 tys. ocalałych” – pisze autor. „Działalność paszportowa tzw. Grupy Ładosia, którą podsumowuje Mordechaj Paldiel, charakteryzowały brawura, elastyczność – i szereg paradoksów” – dodaje Jędrzej USZYŃSKI, dyplomata i prawnik, w latach 2015-2021 radca ambasady RP w Bernie.

„Kraje byłego bloku sowieckiego od dawna wiedzą, że jeżeli marzą o demokracji, muszą chronić swoją suwerenność. A suwerenny naród to silne rodziny” – pisał w nr. 34 „Wszystko co Najważniejsze” Mike PENCE. O tym, jak państwo powinno wspierać rodziny – i o tym, jak robi to rząd węgierski – pisała Katalin NOVÁK w nr. 32. Demografia to jedna z najważniejszych dziś strategicznych kwestii każdej wspólnoty, dlatego też wracamy do niej na naszych łamach.

„Starzenie się populacji jest coraz bardziej widoczne. Na całym świecie średnia długość życia znacznie się zwiększyła: w 1950 roku było to tylko 47 lat, w 2020 roku były to już 72 lata” – pisze prof. Jennifer D. SCIUBBA. „Jeśli nie pozwolimy na oddolny i organiczny rozwój rodziny, ryzykujemy w przyszłości utratę europejskiej kultury i siły ekonomicznej” – dodaje prof. Wolfgang MAZAL. „Siła państw mierzona wielkością ludności” – przekonuje Brian NICHIPORUK.

„Tylko Francja i Węgry mają wskaźnik zastępowalności pokoleń na poziomie, który z optymizmem pozwala spojrzeć w przyszłość, tj. gwarantuje, że społeczeństwa te w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości nie zanikną, a przynajmniej będą miały taką samą jak obecnie sytuację demograficzną” – pisze Michał KŁOSOWSKI w tekście „Patrioci mają więcej dzieci. I troszczą się o starszych”.

W dziale „Piękno edukacji” tekst Jean-Michela BLANQUERA, ministra edukacji narodowej Francji. „Szkoła odgrywa wobec Republiki taką samą rolę, jaką odgrywał Kościół wobec ancien régime’u, zarówno nakreślając jej cel, jak i kształtując jej społeczny, polityczny, a nawet i duchowy kręgosłup. Postęp Francji jest postępem francuskiej Szkoły” – pisze minister edukacji w tekście „Szkoła ostoją Republiki”. „To edukacja zadecyduje o naszej przyszłości” – dodaje prof. Peter TEMIN pisząc o Ameryce: „Stany Zjednoczone coraz bardziej przypominają dziś kraj rozwijający się. Widać to po słabnącej jakości infrastruktury czy szkół”.

Dział „Piękno Sztuki” to teksty prof. Jerzego MIZIOŁKA i Johna ALLISONA. „W odczytywaniu przesłania fresków Sykstyny Jan Paweł II niezwykle głęboko wniknął w ich bogate treści ideowe i myśl teologiczną, której są wizualizacją” – pisze prof. Jerzy MIZIOŁEK. „Decyzja o konserwacji fresków Kaplicy Sykstyńskiej, pogłębione odczytanie ich przesłania i wysublimowana pochwała geniuszu Michała Anioła należą do wielkich dokonań Jana Pawła II”. John ALLISON, redaktor naczelny „Opera” pisze zaś o muzyce Paderewskiego w tekście:” Ignacego Paderewskiego romans ze światem anglojęzycznym”.

A na koniec wydania wyjątkowy esej prof. Rocco BUTTIGLIONE zatytułowany „Nie ma Europy bez miłości i solidarności”. Cytat: „Jeśli kraje Europy chcą być dziś bardziej suwerenne w świecie, muszą trzymać się razem, jak rodzina. Europejczycy tylko razem mogą kontrolować dostęp do najważniejszych dóbr i wartości”.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 października 2021