Mateusz Morawiecki apeluje do wolnego świata o pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Mateusz Morawiecki apeluje do wolnego świata o pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Szanowni Państwo, przedstawiciele Wolnego Świata,

Ponad milion uchodźców przybyło do Polski od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. To milion ludzi uciekających przed rakietami i pociskami, którymi Rosja od ponad tygodnia niszczy ich domy i miasta. Milion ludzi, którzy od pierwszych dni wojny znaleźli w naszym kraju schronienie i wsparcie.

Jak dotąd nie musiały w Polsce powstawać wielkie obozy dla uchodźców. Polacy otworzyli przed uciekającymi z Ukrainy nie tylko swoje serca, ale także drzwi swoich domów. Potrzebujący są przyjmowani przez polskie rodziny. Nocleg i wyżywienie organizowane są też przez parafie, organizacje pozarządowe, samorządy i rząd. Dziś wszyscy Polacy udowadniają, czym jest prawdziwa solidarność. I za to moim rodakom dziękuję.

To największy kryzys migracyjny w Europie od II wojny światowej. Potrzebujemy działań systemowych i Polska je podejmuje. Dziś rząd przyjął ustawę, która reguluje status uchodźców i udostępnia im niezbędną pomoc. Tworzymy także dedykowany fundusz finansujący to wsparcie.

Liczba uchodźców uciekających przed Putinem będzie rosła. Polska i inne Europy Środkowo-Wschodniej biorą dziś na siebie największy ciężar w organizowaniu pomocy humanitarnej. Musimy jednak pamiętać: Ukraina dziś walczy nie tylko we własnym imieniu, lecz za całą Europę, za naszą wolność i za naszą przyszłość.

Dlatego apeluję dziś do wszystkich przywódców i obywateli Unii Europejskiej: to nasza wspólna sprawa i nasza wspólna odpowiedzialność.

Razem, jako Wspólnota, musimy podjąć się pomocy dla uchodźców wojennych. Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą już ten krok wykonały. Przed nami decyzje na poziomie unijnym, które systemowo rozwiążą tę kwestię. To moralny egzamin, przed którym dziś staje Europa. Zatem stańmy razem. Nie pozwólmy Ukrainie czekać ani chwili dłużej.

Nadszedł czas, w którym Europa musi udowodnić, że jest kontynentem pokoju i wolności. Musimy pokazać, że umiemy bronić tych wartości.

Zatrzymajmy wojnę. Ratujmy bezbronnych.

Mateusz Morawiecki


Ladies and gentlemen, representatives of the Free World,

More than one million refugees have arrived in Poland since the beginning of Russia’s aggression against Ukraine.

One million people who are fleeing the missiles and bullets with which Russia has been destroying their homes and cities for over a week.

One million people who have found shelter and assistance in our country since the first days of the war.

So far, there has been no need to establish large refugee camps in Poland. Instead, the Polish people have opened their hearts and doors to those fleeing the war in Ukraine. The refugees are being hosted by Polish families. Accommodation and meals are also being provided by parishes, NGOs, local authorities and the government. Today, all Polish people are proving what true solidarity is. And I want to thank them for that.

This is the largest migration crisis in Europe since World War II.

We need a grassroots approach to this situation and this is what Poland is doing.

Today, the government adopted a law regulating the status of the refugees and the provision of necessary aid. We are also creating a fund dedicated to financing this support.

The number of refugees fleeing Putin will only increase. Today, Poland and other countries of Central and Eastern Europe are bearing the greatest burden in organizing humanitarian aid. However, we must remember that Ukraine is fighting not only for itself but for the whole of Europe – for our freedom and our future.

That is why I appeal today to all leaders and citizens of the European Union: this is our common cause and our shared responsibility. Together, as a Community, we must help the war refugees.

Poland and other countries bordering Ukraine have already taken this step.

We are facing decisions at the EU level that will systematically resolve this issue.

Europe’s moral strength is being put to the test. Therefore, let us stand together. Let us not make Ukraine wait any longer. The time has come when Europe must prove that it is a continent of peace and freedom.We have to demonstrate that we are able to defend these values.

Let’s stop the war. Let’s save the most vulnerable.

Mateusz Morawiecki

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 marca 2022
Fot. YARA NARDI / Reuters / Forum