Kosmiczne górnictwo zmieni światową gospodarkę

kosmiczne górnictwo

Technologia coraz bardziej przybliża nas do tego, by ludzkość mogła pozyskiwać i wykorzystywać zasoby znajdujące się we Wszechświecie. Jak każda gałąź przemysłu, kosmiczne górnictwo może mieć wpływ na światową gospodarkę. 

.W wyniku rozwoju komercyjnego sektora kosmicznego pojawiło się przekonanie, że pozyskiwanie zasobów z innych ciał niebieskich wkrótce stanie się rzeczywistością. To, co wcześniej było domeną science fiction i przewidywań futurystów, dziś stało się przedmiotem poważnych rozmów w sektorze biznesowym. Jak podaje portal Phys.org, przyszłość pozyskiwania zasobów i produkcji może leżeć poza naszą planetą. Co za tym idzie, kosmiczne górnictwo może całkowicie zmienić światową gospodarkę.  

Obecność człowieka w kosmosie będzie wiązała się z pozyskiwaniem zasobów, a cały ten proces ludzkość rozpocznie od eksploatacji asteroid znajdujących się blisko Ziemi. Zespół naukowców z Uniwersytetu Nottingham w Ningbo w Chinach zbadał potencjalny wpływ wydobycia surowców z asteroid na ziemską gospodarkę. Na podstawie ich szczegółowej oceny, która obejmuje siły rynkowe, wpływ na środowisko, typ planetoidy, rodzaju minerału z jakiego jest zbudowana oraz skalę wydobycia, pokazują, że kosmiczne górnictwo może odbywać się w sposób zgodny z Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej, czyli z korzyścią dla całej ludzkości. 

Zasoby w kosmosie  

.Górnictwo kosmiczne sprowadza się do kwestii pozyskiwania zasobów i ciągłego rozwoju ludzkiej cywilizacji. Stanowi ono przyszłość, ponieważ może zapewnić ludzkości przetrwanie. Szczególnie, jeśli uwzględni się rosnącą populację Ziemi i zapotrzebowanie na nowe urządzenia. Kosmiczne górnictwo jest wstępem do tego, by ludzkość stała się cywilizacją multiplanetarną. Jest to również pomysł by zapobiec ekologicznej zapaści na Ziemi, poprzez przeniesienie wydobycia i produkcji w przestrzeń kosmiczną.  

Wiara w to, że przyszłość ludzkości leży w kosmosie jest w dużej mierze zasługą rozwoju komercyjnego przemysłu kosmicznego. Równie ważnym czynnikiem jest ciągła presja, by zapewnić wystarczającą ilość zasobów, w celu zaspokojenia potrzeb wciąż rosnącej populacji. W miarę zbliżania się do połowy XXI wieku największym wyzwaniem cywilizacyjnym będzie zapewnienie bytu 10 miliardom ludzi na całym świecie, żyjącym w obliczu skutków zmian klimatycznych. Jak pisze portal Phys.org, jeśli ludzkość ma przetrwać, będzie musiała wykorzystać zasoby pozaziemskie. 

Ze względu na fakt, że całkowita ilość minerałów na planecie jest skończona, ciągłe postępy w technologii odzyskiwania zasobów nie mogą zasadniczo rozwiązać problemu wyczerpywania się minerałów. W tym kontekście znaczenie górnictwa kosmicznego staje się bardziej istotne. Duże firmy chcące pozyskiwać surowce z asteroid (Space X, Blue Origin i inne, które już są obecne w tym obszarze) mogą stworzyć wrogą konkurencję. Aby zapobiec bezładnej ekspansji kapitału i związanemu z nią monopolowi przemysłowemu, konieczne jest ustanowienie przez ONZ odpowiednich regulacji – mówi He Sun, jeden z autorów badania.  

Aby zapobiec sytuacji, w której górnictwo i przyszła gospodarka kosmiczna staną się „Dzikim Zachodem”, pojawia się wiele apeli o opracowanie praw, które mogłyby zapobiec konkurencji i zapewnić, że kosmiczne bogactwa mineralne będą wykorzystywane dla dobra całej ludzkości. Jest to zgodne z Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej podpisanym w 1967 roku przez USA, Związek Radziecki i Wielką Brytanię. Od tego czasu został on podpisany i ratyfikowany przez 112 krajów. Pozostaje również najważniejszym aktem prawnym dotyczącym przestrzeni kosmicznej, jaki kiedykolwiek uchwalono. 

Przeprowadzone badanie 

.He Sun i jego współpracownicy rozpoczęli swoją analizę od oceny globalnej sytuacji i możliwości eksploracji kosmosu przez różne kraje. Następnie skupili się na stworzeniu modelu, który zmierzyłby wpływ górnictwa kosmicznego na globalną sprawiedliwość i politykę. Zakłada on, że wszyscy ludzie podzielą się korzyściami. Następnie porównano wszystkie kraje pod względem gospodarczym. Wzięto pod uwagę szereg czynników, jak na przykład PKB, bezrobocie, poziom wykształcenia obywateli i poziom technologiczny. Stworzono również system klasyfikacji asteroid ze względu na ich budowę. Na podstawie zebranych danych badacze próbowali stwierdzić, czy byłoby możliwe sprawiedliwe korzystanie z zasobów pozyskanych za pomocą kosmicznego górnictwa. 

Ostatecznie ich model wykazał, że bez regulacji, przepaść między podmiotami konkurującymi w przestrzeni kosmicznej (kraje z programami kosmicznymi, firmy z zaawansowanymi zdolnościami kosmicznymi) a tymi, które nie wezmą udziału w tum procesie, znacznie się zwiększy. Pogłębi się również nierówność między pastwami. W tym celu przedstawili kilka konkretnych zaleceń.  

Sugerujemy, aby ONZ dodała Politykę Informacji Górniczej, Politykę Dziedzictwa Mineralnego, Politykę Wzajemnej Pomocy, Politykę Antymonopolową i Politykę Wytyczania Transakcji do zaktualizowanej wersji Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej. W przestrzeni kosmicznej znajdują się niewyobrażalnie ogromne zasoby i jeśli nie będziemy ich mądrze wykorzystywać i dystrybuować, konsekwencje będą poważne – powiedział He Sun.  

Naukowcy przedstawiają te zalecenia z zastrzeżeniem, że górnictwo kosmiczne jest wciąż hipotetycznym przedsięwzięciem, głównie dlatego, że związane z nim koszty są wciąż zaporowe. Zanim stanie się ono przemysłem, który zapewne przeniesie wydobycie zasobów w przestrzeń kosmiczną i zapoczątkuje nową gałąź gospodarki, trzeba wykonać jeszcze wiele pracy. Obejmuje ona dalsze obniżenie kosztów wyniesienia sprzętu poza naszą planetę i stworzenie infrastruktury na niskiej orbicie okołoziemskiej. Potrzebna będzie również możliwość taniego przetwarzania minerałów w przestrzeni kosmicznej. 

.Nie ma wątpliwości, że perspektywa górnictwa komicznego zbliża się wielkimi krokami, ale wcześniej należy rozwiązać wiele kwestii prawnych, etycznych i ekonomicznych. Dotyczy to również wielu innych aspektów przyszłości ludzkości w przestrzeni kosmicznej. Ma to zapobiec sytuacji, w której przestrzeń kosmiczna stanie się kolejnym miejscem walki o zasoby, terytorium i imperialne przedsięwzięcia. Jeśli ma być ona wykorzystywana dla dobra całej ludzkości, trzeba podjąć niezbędne kroki, aby upewnić się, że nie będzie przedmiotem roszczeń i eksploatacji z korzyścią dla nielicznych. 

Oprac. Emil Gołoś

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 listopada 2022