społeczne, emocjonalne i akademickie

Konsekwencje zdalnego nauczania: społeczne, emocjonalne i akademickie

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Educational Researcher” (ER) wskazuje na dysproporcje między uczniami, którzy uczęszczają do szkoły stacjonarnie, a tymi uczącymi się zdalnie. Szkoła na odległość przynosi negatywne konsekwencje dla uczniów.

.W ramach trwającego partnerstwa badawczego ze szkołami publicznymi hrabstwa Orange, dużym i zróżnicowanym demograficznie okręgiem szkół publicznych na Florydzie, autorzy przeprowadzili badanie pt. „Charakter Lab Student Thriving Index” — poufną ankietę oceniającą stan społeczny, emocjonalny i akademicki uczniów. W ramach badania dwie trzecie uczniów poddanych próbie uczęszczało na zajęcia zdalnie, a jedna trzecia uczestniczyła w zajęciach stacjonarnie. Aby uchwycić dobrostan społeczny, ankieta zawierała pytania dotyczące przystosowania szkoły do danej formy prowadzenia zajęć. Badania odpowiadali także, jak często czuli się szczęśliwi, zrelaksowani i smutni.

Badanie wykazało społeczną, emocjonalną i akademicką „rozkwitającą lukę” między uczniami, którzy uczęszczali do szkoły osobiście, a ich kolegami, którzy uczyli zdalnie. Różnica była zbliżona pod względem płci, rasy/pochodzenia etnicznego i statusu społeczno-ekonomicznego.

Jak przyznaje Angela L. Duckworth, profesor na Uniwersytecie w Pensylwanii oraz dyrektor generalna Character Lab: „Wiele danych dotyczyło indywidualnych historii nastolatków, którym doskwierały lęki, depresje i inne problemy związane ze zdrowiem psychicznym podczas pandemii”. Jest to jedno z pierwszych badań, które dostarcza empirycznych dowodów na temat wpływu zdalnego nauczania na samopoczucie uczniów.

W 100-punktowej skali, uczniowie uczestniczący w zajęciach stacjonarnie otrzymali wyższe oceny niż ci, którzy brali udział w zajęciach online, pod względem dobrostanu społecznego (77,2 w porównaniu do 74,8), dobrostanu emocjonalnego (57,4 w porównaniu z 55,7) i dobrostanu akademickiego (78,4 w porównaniu z 77,3). Różnica ta pogłębiała się w przypadku uczniów klas wyższych. „Nasi uczniowie cierpią jako ludzie. Zaspokojenie ich wewnętrznych potrzeb psychologicznych – w zakresie więzi społecznych, pozytywnych emocji i autentycznego zaangażowania intelektualnego – jest wyzwaniem, które nie może czekać” – powiedziała Duckworth. 

.Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców: Angelę L. Duckworth, Tima Kautza, Amy Defnet, Emmę Satlof-Bedrick, Seana Talamasa, Benjamina Lirę i Laurence’a Steinberga. ER jest recenzowanym czasopismem Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań Edukacyjnych.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 22 maja 2021
Oprac. Natalia Pacho