Najlepsze uniwersytety świata. Dodatek specjalny do Wszystko co Najważniejsze

Najlepsze uniwersytety świata. Dodatek specjalny do Wszystko co Najważniejsze

Do najnowszego, 45. numeru Wszystko co Najważniejsze przygotowaliśmy dla Państwa dodatek, poświęcony wyższej edukacji, zawierający mapę prezentującą najlepsze uniwersytety świata oraz artykuły prof. Michała KLEIBERA i Toma NICHOLSA.

.Z okazji opracowanego przez Instytut Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Shanghai Jiao Tong najważniejszego rankingu uczelni świata Academic Ranking of World Universities (ARWU) przygotowaliśmy dla Państwa dodatek specjalny do 45. numeru Wszystko co Najważniejsze. Oprócz niezwykłej mapy świata, na której zaznaczyliśmy najlepsze uniwersytety świata 2022 według rankingu szanghajskiego, dodatek zawiera także artykuły prof. Michała KLEIBERA i Toma NICHOLSA.

Dodatek specjalny do 45. numeru Wszystko co Najważniejsze [LINK] poświęcony jest najważniejszemu rankingowi uczelni świata. Academic Ranking of World Universities (AWRU) prowadzony jest od 2003 roku, przez Instytut Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Shanghai Jiao Tong. W rankingu ocenia się kadrę akademicką, oraz studentów pod względem zdobytych nagród i liczby publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i cytowań. Ranking szanghajski uważany jest za prekursora list przedstawiających poziom uczelni wyższych na świecie.

Najlepsze uniwersytety świata

.Każdego roku uwagę społeczności akademickiej na całym świecie przyciąga Academic Ranking of World Universities. O tym, jak rankingi uniwersytetów są odbierane i jaką rolę pełnią w dzisiejszym świecie komentował w dodatku do 45. Wszystko co najważniejsze, Michał Kleiber.

Rankingi odgrywają coraz większą rolę w ekosystemie światowych uniwersytetów, rośnie bowiem powszechna świadomość ich znaczenia oraz rozumienie metod ich tworzenia. Najkrótsza definicja rankingów to porównywanie uczelni bazujące na uporządkowanej informacji o ich systemach edukacyjnych, programach studiów, badawczych i wdrożeniowych osiągnięciach pracowników, karierach zawodowych absolwentów – pisze Michał Kleiber w “Najlepsze uczelnie w najnowszym rankingu szanghajskim. Miejsce dla uczelni z Polski”

Rankingi i listy najlepszych uczelni oprócz pozycji określonej uczelni dają nam ważną perspektywę porównawczą. Obecnie wśród 500 najlepszych uczelni świata aż 127 znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a 77 w Chinach. Kolejnymi liderami akademickimi na świecie są Wielka Brytania (38), Niemcy (32) i Australia (32).

najlepsze uniwersytety świata 2022
Najlepsze uniwersytety świata 2022

.Od 2003 roku liczba uczelni z Polski w rankingu szanghajskim stopniowo wzrasta. W pierwszym roku na liście TOP 1000 były tylko trzy nasze uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wrocławski. Następnie liczba ta spadła do dwóch. Ale już w 2017 roku w rankingu szanghajskim pojawiło się sześć uczelni z Polski, a rok później – 12. Listę polskich uczelni wśród tych najlepszych na świecie, z pozycją 901-1000, uzupełniają Uniwersytet Adama Mickiewicza, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska. Mimo tych sukcesów polskie uczelnie nie są w stanie znaleźć się wśród pierwszych dwustu uczelni na świecie w ogólnym rankingu. Michał Kleiber w swoim tekście mówi o tym, czemu polskie uczelnie częściej nie zajmują miejsc w międzynarodowych rankingach.

Wśród innych elementów międzynarodowych rankingów utrudniających odnoszenie sukcesów naszym uczelniom jest np. przypisanie wielkiego znaczenia liczbie zatrudnionych w danej uczelni laureatów najważniejszych światowych nagród naukowych, w tym Nagrody Nobla, co ze względu na relatywnie niski poziom finansowania naszych uczelni jest oczywiście u nas trudne do osiągnięcia. Jeszcze innymi przyczynami są trudności w uwzględnieniu specyfiki nauk humanistycznych, szczególnie jeśli chodzi o uwzględnianie nieangielskojęzycznych publikacji w tym zakresie, a także brak w rankingach przekonującej oceny jakości procesu kształcenia – pisze Redaktor Naczelny Wszystko co Najważniejsze, Michał KLEIBER.

Warto zwrócić uwagę na mapę znajdującą się na rozkładówce dodatku, która pokazuje najlepsze uczelnie świata według rankingu Academic Ranking of World Universities, przygotowanego przez Instytut Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Shanghai Jiao Tong.

Rola ekspertów

.W dodatku do 45. numeru miesięcznika Wszystko co Najważniejsze ukazał się również tekst Toma Nicholsa dotyczący roli ekspertów w przestrzeni publicznej i jak zmieniła się ona przez ostatnie lata. Nichols podkreśla, że mając takie same prawa w demokracji, nie mamy takiej samej wiedzy, umiejętności czy talentów. Jego zdaniem oznacza to, że jesteśmy świadkami “agonii wiedzy”. Internet i jego zasoby sprzyjają zanikowi granicy między laikami a profesjonalistami, między tymi, którzy osiągnęli coś w danym polu, a tymi, którzy tego nie zrobili.

Nie mam na myśli agonii wiedzy jako takiej, znajomości konkretnych rzeczy, która odróżnia jednych ludzi od drugich w poszczególnych dziedzinach. Zawsze będą lekarze, prawnicy, inżynierowie i inni specjaliści w różnych dyscyplinach. Obawiam się raczej tego, że wiedza straciła swój autorytet jako coś, co powinno kształtować nasze myśli lub zmieniać sposób życia – pisze Tom NICHOLS w “Agonia wiedzy. Koniec ekspertów. Śmierć elit”

Autor podkreśla, że “agonia wiedzy” nie dotyczy tylko polityki, ale wszystkich dziedzin życia. Ludzie myślą, że są ekspertami we wszystkim. Jako przykład podaje ruchy antyszczepionkowe, które nie posiadając wiedzy medycznej przyczyniły się do odrodzenia epidemii krztuśca, choroby wyeliminowanej sto lat temu. W dalszej części artykułu Tom Nichols tłumaczy jak zmieniało się w czasie postrzeganie laików i ekspertów.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Oprac. EG

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 października 2022