Narodowy Bank Polski wyemitował monety z wizerunkiem Augusta II Mocnego  

monety z wizerunkiem Augusta II Mocnego  

1 grudnia Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu dwie kolekcjonerskie monety z serii „Skarby Stanisława Augusta”. Są to srebrna moneta o nominale 50 złotych i złota 500-złotówka z wizerunkiem króla Augusta II Mocnego.  

.Jak informuje NBP, seria monet kolekcjonerskich „Skarby Stanisława Augusta” odwzorowuje słynną osiemnastowieczną kolekcję medalierską z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Seria monet obejmuje 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej kolekcji królewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Podobnie jak medale w XVIII wieku, współczesne monety są bite w złocie i w srebrze. 

Na rewersie monety przedstawiającej Augusta II Mocnego widnieje przeniesione z medalu popiersie króla (według obrazu Marcella Bacciarellego) w lewym profilu, w peruce z harcapem, w halsbandzie z małym żabotem spiętym agrafą, w kirysie, we fraku z szamerowanymi wyłogami, z gwiazdą i wstęgą Orderu Orła Białego oraz Orderem Złotego Runa na wstędze. Na awersie monety czytamy tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Wybrany Roku Pańskiego 1697 dnia 27 czerwca, koronowany dnia 15 września. Kamieniec Podolski zdobyty przez Turków odzyskał pokojem karłowickim, wygnany z królestwa przez Karola XII szwedzkiego, powrócił do kraju Roku Pańskiego 1709. Umarł w Warszawie Roku Pańskiego 1733, mając lat 63, w 36 roku panowania, dnia 1 lutego. 

Królewskie portrety 

.Monety emitowane przez Narodowy Bank Polski są wiernymi replikami medali, zachowują średnicę i wysokość reliefu oryginałów. Dotyczy to portretów królewskich prezentowanych na rewersach monet. Odwrotne strony medali z życiorysami królów, umieszczone na awersach monet, zostały pomniejszone, ponieważ towarzyszy im otok z nazwą państwa, godłem Rzeczypospolitej, nominałem oraz rokiem emisji. Życiorysy monarchów, jak również napisy na awersach medali towarzyszące portretom władców, zredagowane są po łacinie. Ostatecznej redakcji tych tekstów dokonał zapewne sam król Stanisław August. Imiona monarchów w języku polskim umieszczone zostały na boku monet; tamże znajduje się nazwa serii „Skarby Stanisława Augusta”.  

Poczet królów polskich wykonany na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego składał się z wizerunków 23 monarchów. Był tu o jeden portret królewski więcej niż na obrazach Bacciarellego, którego cykl obejmuje 22 obrazy. Dodatkowy portret Stanisława Leszczyńskiego, umieszczony na medalu, powstał najprawdopodobniej na podstawie obrazu Jana Bogumiła Plerscha.  

Obie serie, malarska i medalierska, zaczynają się od Bolesława Chrobrego, a kończą wizerunkiem Augusta III Sasa. W Pokoju Marmurowym od XVIII wieku naczelne miejsce zajmuje jednak kilkakrotnie większy od pozostałych królewskich portretów wizerunek Stanisława Augusta w pełnej postaci, w stroju koronacyjnym. Zapewne więc i serię medalierską zamykać miał medal z wizerunkiem aktualnie panującego monarchy. Abdykacja, emigracja i rychła śmierć króla w początku 1798 r. uniemożliwiły realizację tego zamierzenia.  

Srebrna moneta o nominale 50 zł została wyemitowana w nakładzie do 6000 sztuk i można ją nabyć w cenie 850 zł. Nakład złotej monety o nominale 500 zł wyniósł do 600 sztuk, a cena – 20 tys. Zł. 

Polityka monetarna

.Członek Rady Polityki Pieniężnej i profesor ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, prof. Łukasz HARDT, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” zwraca uwagę, że „Polityka monetarna musi pozostać wierna swojemu podstawowemu celowi, a więc ochronie wartości pieniądza. Nie można ulec również pokusie, aby wykorzystywać politykę monetarną do zasypywania problemów strukturalnych gospodarki nadmierną emisją pieniądza”.

„Skoro pieniądz ma tak krytyczne znaczenie dla państwa, gospodarki czy nawet cywilizacji jako takiej, to nie może dziwić, że zawsze był on spleciony z władzą polityczną, która dbała o jego wartość. Dzisiaj strażnikiem wartości pieniądza są banki centralne. Nieprzypadkowo więc w art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej znajdujemy zapis: „Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”, co doprecyzowuje ustawa o NBP, gdzie stwierdza się, że celem polskiego banku centralnego jest utrzymanie stabilności cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie koliduje to z podstawowym celem NBP (art. 3)” – pisze prof. Łukasz HARDT w teksie pt. „Siła pieniądza” [LINK].

PAP/Marek Szczepanik/NBP/Wszystko co Najważniejsze/EG 

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 grudnia 2022
Fot. NBP