Naukowcy odkryli który obszar mózgu odpowiada za inteligencję płynną

Naukowcy odkryli który obszar mózgu odpowiada za inteligencję płynną

Obszary mózgu odpowiedzialne za wrodzony rodzaj inteligencji, tzw. inteligencję płynną, która pozwala rozwiązywać problemy bez wcześniejszych doświadczeń zidentyfikowali naukowcy z Wielkiej Brytanii. Artykuł na ten temat publikuje pismo „Brain”.

.Inteligencja płynna jest uważana za potencjał intelektualny, z którym przychodzimy na świat. Jest zdeterminowana przez czynniki biologiczne i genetyczne. W dużym stopniu inteligencję płynną wykorzystujemy do myślenia abstrakcyjnego i wyobraźni przestrzennej, zdolność koncentracji uwagi, wydawanie ocen, a także tworzenia strategii w celu rozwiązywania problemów. Teorię inteligencji płynnej i skrystalizowanej rozwinął w XX wieku amerykański psycholog Raymond Cattell.

Inteligencja płynna przydaje się w codziennych aktywnościach – od organizacji przyjęcia po wypełnianie PIT-u. Jest kluczowa m.in. w osiąganiu sukcesów edukacyjnych i zawodowych.

Udowodnienie, które części mózgu są odpowiedzialne za różne zdolności jest trudne, ponieważ wymaga badań na osobach, u których dany obszar mózgu jest uszkodzony lub go brak. Co więcej, jeśli badania dotyczą pacjentów z uszkodzeniem mózgu, musi być ono zogniskowane tylko w jednej części mózgu.

Test Matryc Ravena

.Naukowcy z University College w Londynie przeprowadzili badania w grupie 165 zdrowych osób oraz 227 pacjentów, którzy cierpieli albo na guza mózgu albo doznali udaru, który dotknął specyficznego obszaru mózgu. Wykonano u nich najlepiej sprawdzony test oceniający inteligencję płynną, tzw. Test Matryc Ravena (Raven Advanced Progressive Matrices – APM). W teście tym badani muszą wychwycić zależności między elementami pewnego wzoru (matrycy) i wskazać brakujący element. Trudność kolejnych zadań rośnie.

Okazało się, że pogorszenie zdolności typowych dla inteligencji płynnej w największym stopniu dotyczyło pacjentów z uszkodzeniem obszarów prawego płata czołowego. Pacjenci z uszkodzeniami w innych obszarach mieli wyniki takie, jak grupa kontrolna.

Prawy płat czołowy mózgu

.“Nasze rezultaty wskazują po raz pierwszy, że obszary prawego płata czołowego mózgu są kluczowe dla wyższych funkcji, które składają się na inteligencję płynną, takie jak rozwiązywanie problemów czy rozumowanie” – skomentowała główna autorka pracy prof. Lisa Cipolotti.

Autorzy przypominają, że tego rodzaju uszkodzenia mogą dotyczyć nie tylko pacjentów po udarze mózgu czy z guzami mózgu, ale również z demencją czy po urazach głowy.

Jak dodała, ujawnianie zależności między funkcjami poznawczymi a różnymi obszarami mózgu jest pomocne w dobieraniu metod leczenia chorób neurologicznych.

DNA – przyszły nośnik danych cyfrowych?

.Na temat zastosowania DNA jako potencjalnego przyszłego medium służącego do przechowywania danych na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Aleksandra OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA oraz prof. Maciej J. OGORZAŁEK w tekście “Pamięć zapisana w DNA. Na styku biotechnologii i informatyki“.

“Same informacje pozyskiwane przez naukowców przyrastają w ostatnich latach w tempie wykładniczym. Prognozy Samsunga wskazują na wzrost wolumenu danych w najbliższych latach do astronomicznych rozmiarów 175 ZB (zettabajtów = 175 tryliardów (1021) bajtów) w roku 2025. Istniejące technologie i systemy pamięci półprzewodnikowych, magnetycznych i innych mimo niezwykłych osiągnięć w zmniejszaniu ich rozmiarów wydają się niewystarczające do obsługi tak wielkich objętości danych. Opracowanie nowych technologii o ogromnych możliwościach, dotyczących takich parametrów, jak pojemność, szybkość dostępu/odczytu i zapisu, staje się w dzisiejszej dobie konieczne dla dalszego postępu i stworzenia nowych repozytoriów danych cyfrowych”.

“Przechowywanie tak dużej ilości danych, możliwość ich kopiowania, przekazywania oraz skuteczne mechanizmy kontroli ich poprawności i korekty błędów – to naturalne cechy kwasu dezoksyrybonukleinowego, DNA. Gdy dodamy do tego, że DNA można wyizolować i poznać jego sekwencję (czyli zakodowaną w nim informację), nawet jeśli pochodzi z dobrze zakonserwowanych skamielin sprzed tysięcy lat, to mamy nośnik idealny. I DNA jest idealnym nośnikiem danych biologicznych, czego dowodem są wszystkie organizmy żywe na świecie. Nic więc zatem dziwnego, że coraz częściej upatruje się w DNA alternatywnego nośnika danych cyfrowych” – piszą prof. Aleksandra OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA oraz prof. Maciej J. OGORZAŁEK.

Neuronauka i biologia molekularna

.Na temat rozwoju badań naukowych w Unii Europejskiej na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Andrzej JAJSZCZYK w tekście “Badania naukowe zmieniają nasz świat“. Autor zdradza w nim również które nauki cieszą się największym wsparciem finansowym ze strony Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

“Współczesne badania naukowe obejmują praktycznie wszystkie obszary naszej egzystencji, a liczba osób uprawiających obecnie naukę, jak twierdzą niektórzy, jest większa niż sumaryczna liczba uczonych żyjących od starożytności do czasów współczesnych. Nawet bardzo skrótowe opisanie prowadzonych obecnie w świecie badań wymagałoby wielu opasłych tomów. Dlatego też skoncentruję się na krótkim omówieniu tematyki najbardziej ambitnych projektów badawczych, finansowanych w ostatnich latach przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council) w trzech dużych obszarach nauki: naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych oraz naukach społecznych i humanistycznych. O sukcesie tego finansowania świadczy m.in. to, że dwunastka grantobiorców ERC otrzymała Nagrody Nobla, w tym trzech w bieżącym roku”.

“Jakkolwiek ostatecznym celem nauk o życiu jest wydłużenie ludzkiego życia i podniesienie jego jakości, główny wysiłek badawczy koncentruje się obecnie na zrozumieniu podstawowych mechanizmów działania organizmów na poziomie komórkowym i na sposobach sterowania tymi mechanizmami”.

.“Nie jest więc przypadkiem, że najwięcej badań finansowanych przez ERC dotyczy takich dyscyplin, jak: biologia komórki, genetyka, neuronauka i biologia molekularna, a same tematy badań koncentrują się wokół różnicowania komórek, czyli zamiany jednego rodzaju komórek w inne; dotyczy to szczególnie komórek macierzystych. Warto jednak pamiętać, że znaczące już osiągnięcia w tym obszarze badań tylko w bardzo niewielkim stopniu przekładają się, na razie, na zastosowania kliniczne” – pisze prof. Andrzej JAJSZCZYK.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 31 grudnia 2022