Niemcy pozywają Włochy przed trybunał ONZ w sprawie roszczeń o odszkodowania za zbrodnie nazistowskie

Niemcy pozywają Włochy przed trybunał ONZ w sprawie roszczeń o odszkodowania za zbrodnie nazistowskie

Niemcy pozywają Włochy do najwyższego sądu ONZ, ponieważ Rzym nadal zezwala ofiarom niemieckich zbrodni wojennych na ubieganie się o odszkodowania od państwa niemieckiego, nawet po wcześniejszym orzeczeniu, że takie roszczenia naruszają prawo międzynarodowe.

.Niemcy pozywają Włochy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS). W opublikowanym w piątek wniosku na stronie internetowej sądu, napisano, że Włochy nadal zezwalają na wnoszenie roszczeń odszkodowawczych do sądów krajowych, mimo orzeczenia MTS z 2012 roku, że narusza to prawo Berlina do immunitetu na mocy prawa międzynarodowego.

Berlin twierdzi, że od czasu orzeczenia z 2012 roku we Włoszech złożono ponad 25 nowych pozwów przeciwko państwu niemieckiemu o odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zbrodni nazistowskich podczas II wojny światowej. W wielu z tych spraw sądy nakazały Niemcom wypłatę odszkodowań.

Aby zaspokoić roszczenia w dwóch takich sprawach, włoskie sądy próbują zająć nieruchomości w Rzymie należące do państwa niemieckiego.

Niemcy twierdzą, że zgłosiły sprawę do MTS, ponieważ włoski sąd zapowiedział, że do 25 maja podejmie decyzję, czy zmusi do sprzedaży budynków, w których mieszczą się niemieckie instytucje kulturalne, archeologiczne, historyczne i edukacyjne.

Berlin zwrócił się do sądu o podjęcie tzw. środków tymczasowych, aby Włochy nie sprzedawały publicznie nieruchomości, podczas gdy rozpatrywana jest szersza sprawa dotycząca roszczeń odszkodowawczych. Nie wyznaczono jeszcze daty posiedzenia w sprawie środków tymczasowych, ale można się spodziewać, że odbędzie się ono w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Wydanie ostatecznej decyzji przez MTS zajmuje zazwyczaj lata.

Spór o odszkodowania za II wojnę światową rozpoczął się w 2008 roku, kiedy to włoski sąd najwyższy orzekł, że Niemcy powinny wypłacić około 1 mln euro rodzinom dziewięciu osób, które znalazły się wśród 203 zabitych przez wojska niemieckie w Civitelli w Toskanii w 1944 roku.

Następnie pojawiło się wiele podobnych roszczeń odszkodowawczych.

.Niemcy twierdzą, że zrekompensowały już krzywdy wyrządzone w czasie II wojny światowej w obszernych traktatach pokojowych i reparacjach z krajami dotkniętymi konfliktem, wypłacając miliardy euro od czasu zakończenia wojny w 1945 roku, kiedy reżim nazistowski został pokonany.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 maja 2022