Polonia Rediviva i podsumowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości w Pałacu Prezydenckim

Polonia Rediviva i podsumowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości w Pałacu Prezydenckim

Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości rzeczywiście były niezapomniane – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas poniedziałkowej uroczystości „Polonia Rediviva” w Pałacu Prezydenckim, która wieńczyła obchody stulecia odzyskania niepodległości.

.Uroczystość Polonia Rediviva wieńczyła Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej realizowane w latach 2018-2022. Ich celem było upamiętnienie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Polskę niepodległości. Całość obchodów była objęta honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent przypomniał, że obchody odzyskania niepodległości zainaugurowano już w 2017 r. „5 grudnia 2017 r. zebrało się Zgromadzenie Narodowe, aby ten okres obchodów stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości rozpocząć” – powiedział prezydent. Dodał, że w czasie rozmów nad sposobami obchodzenia niepodległości podkreślał, że muszą mieć charakter społeczny i obejmować jak najszersze grono uczestników. Przypomniał, że celem było poszukiwanie bohaterów niepodległości w swoich rodzinach lub wspólnotach lokalnych. „Bohaterowie to pień, z którego sami wyrośliście, to jest wasza niepodległość – taka była idea” – mówił prezydent Andrzej Duda. Zwracając się do goszczących na uroczystości organizatorów obchodów podkreślił, że to dzięki nim udało się je realizować. „W tylu polskich miastach, miasteczkach, wioskach i miejscach te obchody były realizowane, w tylu miejscach rozmawiano, zwłaszcza z ludźmi młodymi, organizowano tych młodych ludzi, dzieci, młodzież po to, by o tym mówili, by przychodzili, pamiętali, by odgrzebywali ślady swoich dziejów, często rodzinnych i swojej także i lokalnej historii, która w sumie jest historią państwową” – podkreślił.

Co mówił Andrzej Duda inaugurując obchody Polonia Rediviva w Zgromadzeniu Narodowym

.”Stulecie niepodległości to być może najlepsza w ostatnich latach szansa na odbudowanie poczucia wspólnoty narodowej. Bez tej świadomości nie zdołamy zbudować nowoczesnego, sprawiedliwego, rzeczywiście silnego państwa” – mówił prezydent Andrzej Duda przed Zgromadzeniem Narodowym [LINK].

“Sto lat temu polscy patrioci stanęli w obliczu wielkiego przełomu. Trafnie ocenili swoją sytuację. Podjęli właściwe i skuteczne działania, które zwieńczyły dziesiątki lat żmudnej pracy i dramatycznych walk. Odważnie zakwestionowali ład, który – choć dobrze im znany i oswojony – nie był wyrazem ich woli, lecz woli ich wrogów. Zrzucili jarzmo niewoli. Ujęli swój los we własne ręce.

Dobrze ich dzisiaj rozumiemy. Identyfikujemy się z nimi, bo dzisiaj również stoimy wobec wyzwań – innych, ale nie mniej istotnych dla budowania siły państwa i narodu. Warto w tym miejscu przytoczyć mocno przez mnie zapamiętane słowa Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które wygłosł 11 listopada 2009 roku. Powiedział wtedy: „Mój przekaz na dziś to polskie państwo, polskie państwo to wartość, na której dziś trzeba się skoncentrować, która jest tak ważna, że od sprawności Rzeczypospolitej, tego właśnie państwa, zależy nasze przyszłe powodzenie”.

Jubileusz stulecia odzyskania niepodległości to czas ostatecznego odrzucenia niewiary we własną wartość i własne siły. W związku z tym odrzućmy wpajany nam od lat fałszywy wstyd dotyczący naszej narodowej historii i tożsamości” – mówił prezydent Andrzej Duda. 

Najważniejsze wydarzenia programu Niepodległa i wsparcie dla Ukrainy

.Wymieniając najważniejsze inicjatywy zainaugurowane po 2017 r. prezydent Andrzej Duda wymienił m.in. otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i rozpoczęcie przygotowań do odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla. Jako szczególnie cenną pamiątkę obchodów stulecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości wymienił ustanowione w ostatnich latach święta narodowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Przypomniał, że początkowo obchody miały trwać cztery lata, ale później na skutek „twardego domagania się ludu śląskiego przerodziły się ostatecznie w pięcioletnie obchody”. W tym „dodatkowym” roku obchodzono rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w czerwcu 1921 r. Prezydent wskazał, że instytucje powołane z okazji stulecia odzyskanej niepodległości będą wyznaczały dla kolejnych pokoleń zadanie dbania o odziedziczoną niepodległość i wzmacniania „poczucia świadomości tego czym jest niepodległość”.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na współczesny kontekst obchodów niepodległości. Podkreślił, że agresja Rosji na Ukrainę z lutego 2022 r. uświadomiła wagę suwerenności oraz poświęcenia na rzecz jej obrony. „Pod koniec naszych obchodów Rosjanie napadli na wolną, niepodległą, suwerenną Ukrainę. Po to właśnie, by niepodległość odebrać, by ją wydrzeć, jakiż to dla nas wszystkich wstrząs, że dzisiaj w tym XXI w. niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że może ktoś nagle przyjść i chcieć zabrać twoją ziemię, zburzyć twój dom, zamordować kogoś z twoich bliskich czy po prostu zabić ciebie” – powiedział prezydent. Prezydent powiedział także o wsparciu udzielanym przez Polskę Ukrainie w celu odparcia napaści i pomocy ludności cywilnej. „W jakże dramatyczny sposób te obchody się kończą – wsparciem, którego dzisiaj cały czas udzielamy naszym sąsiadom, bezpośrednim, które realizuje każdy z nas Polaków dając serce, pomoc – materialną, duchową, różną czy wreszcie, jakiego udzielamy na poziomie politycznym, państwowy, także i militarnym, przekazując broń na Ukrainę jej obrońcom po to, by swoją niepodległość utrzymali, po to, by byli w stanie wrócić do granic swojego państwa uznanych międzynarodowo, po to, by wyparli agresorów, okupantów” – dodał.

Polonia Rediviva i odznaczenia przez Prezydenta RP

.Uroczystość w Pałacu Prezydenckim uświetniło odczytanie fragmentów utworów przygotowanej w 2018 r. „Antologii Niepodległości”. Antologię tworzą 44 teksty – powieści, dramaty, wiersze pieśni, wspomnienia – ukazujące przewodnie idee jubileuszu niepodległości. Wśród odczytanych fragmentów dzieł były między innymi utwory Jarosława Marka Rymkiewicza, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza i Leopolda Staffa. Poezji towarzyszyła muzyka w wykonaniu zespołu Janusz Prusinowski Kompania. Zespół wykonał m.in. „Mazurka Dąbrowskiego” w stylizacji folkowej.

Prezydent odznaczył osoby zasłużone dla organizacji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowionym w 2018 r. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości prezydent odznaczył m.in. wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina, ks. Bogdana Bartołda, dyrektora Biura Programu „Niepodległa” Wojciecha Kirejczyka, dyrektora Narodowego Centrum Kultury Rafała Wiśniewskiego, córkę rotmistrza Pileckiego Zofię Pilecką-Optułowicz, muzyka Włodzimierza Pawlika i aktorkę Ewę Błaszczyk.

Czego nauczyły nas obchody stulecia odzyskania niepodległości?

.”Różnice w wolnym społeczeństwie występują zawsze, ale dziś palącym problemem jest upadająca kultura sporu. Ktoś inaczej myślący staje się nieprzejednanym wrogiem. Argument merytoryczny zastępowany jest inwektywą, emocje wypierają rozsądek” – pisze Marek Mutor na łamach “Wszystko co Najważniejsze” [LINK].

PAP/Katarzyna Krzykowska, Michał Szukała/Wszystko Co Najważniejsze/AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 stycznia 2023