Andrzej DUDA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Ryc.Fabien Clairefond

Andrzej DUDA: Twórcy Konstytucji 3 maja oczekiwaliby od nas budowy nowoczesnego państwa
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Twórcy Konstytucji 3 maja oczekiwaliby od nas budowy nowoczesnego państwa

Tego dzisiaj Polska bardzo potrzebuje – rozwoju w każdym calu, kontynuacji tego rozwoju, jego rozpędzania, odwagi inwestycyjnej. Niech jej nie brakuje. I nie słuchajcie tych, którzy wyśmiewają inwestycje – czasem takie, które są miliardowe, ale które służą także i strategicznym interesom. Jesteśmy państwem, które na takie inwestycje stać. I które takie państwo powinno mieć. I robimy to. Wreszcie to robimy! Polska zasługiwała na to od dawna.

Andrzej DUDA: Our goal should be to prevent crises
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Our goal should be to prevent crises

Our world is facing multiple global crises that have significant impact on infrastructure systems. Our goal should be to prevent crises, not just react to them.

Andrzej DUDA: Погибли за верность Польше
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Погибли за верность Польше

Катынское преступление – все еще актуальное предупреждение для свободного мира о российском империализме

Andrzej DUDA: They died for their loyalty to Poland
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

They died for their loyalty to Poland

The Katyn Massacre is one of the cruellest acts of wartime terror experienced by Poland during the Second World War. The crimes committed by Nazi Germany in the Polish territories it occupied from 1939, particularly the extermination of the Jews, are widely recognised.

Andrzej DUDA: Zginęli za wierność Polsce
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Zginęli za wierność Polsce

Zbrodnia katyńska to jeden z najbardziej okrutnych aktów wojennego terroru, jakich w czasie II wojny światowej doświadczyła Polska. Powszechnie znane są zbrodnie hitlerowskich Niemiec, popełnione na okupowanych przez nie ziemiach polskich, począwszy od 1939 roku, na czele z Zagładą Żydów. Zbrodnie sowieckie, równie przerażające i haniebne, nadal pozostają mniej znane w świecie.

Andrzej DUDA: NATO members must raise their defense spending to 3 percent of GDP
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

NATO members must raise their defense spending to 3 percent of GDP

In the first half of 2025, Poland will hold the presidency of the European Union. Our overarching priority will be: more of the United States in Europe, which means more active U.S. presence across the military, economic and political domains. Just as there is no strong NATO without Europe, there is no strong Europe without the United States and NATO.

Andrzej DUDA: Nie ma silnej Europy bez USA i NATO – tak jak nie ma silnego NATO bez Europy
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Nie ma silnej Europy bez USA i NATO – tak jak nie ma silnego NATO bez Europy

W pierwszej połowie 2025 roku Polska będzie sprawować prezydencję w Unii Europejskiej. Naszym najważniejszym priorytetem będzie: więcej Stanów Zjednoczonych w Europie. To znaczy więcej aktywnej obecności USA w wymiarze militarnym, gospodarczym i politycznym. Bo nie ma silnej Europy bez USA i NATO – tak jak nie ma silnego NATO bez Europy.

Andrzej DUDA: Zbrodnie muszą zostać rozliczone, a sprawcy ukarani
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Zbrodnie muszą zostać rozliczone, a sprawcy ukarani

Zapomniane i nie ukarane zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości budują poczucie bezkarności sprawców. Tworzą przyzwolenie dla ich następców i naśladowców, którzy za ich przykładem popełniają podobne zbrodnie, gdy chcą dominować i decydować o losie innych państw i narodów.