Andrzej DUDA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Ryc.Fabien Clairefond

Andrzej DUDA: Jesteśmy narodem pracowitym, inteligentnym, wytrwałym. I nieprawdopodobnie odpornym, co pokazało 1050 lat naszej historii.
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Jesteśmy narodem pracowitym, inteligentnym, wytrwałym. I nieprawdopodobnie odpornym, co pokazało 1050 lat naszej historii.

W 1918 roku nasi pradziadkowie, dziadkowie rozpoczęli odbudowę Polski z absolutnych zgliszcz. Tak wielka była wola odzyskania niepodległości, suwerenności, posiadania wolności we własnym kraju po tych wszystkich cierpieniach, że dali radę to zrobić. Jeżeli oni dali radę to i my damy radę przetrwać wszystkie kryzysowe sytuacje z podniesioną głową, z godnością.

Andrzej DUDA: Rosyjski imperializm na wojnie z Europą Środkowo-Wschodnią

Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Rosyjski imperializm na wojnie z Europą Środkowo-Wschodnią


Dla narodów naszego regionu, pamiętających historyczne doświadczenia, które symbolizuje dzisiejsza data – 17 września – nie ulega wątpliwości, że imperialna Rosja znów dąży do ekspansji na inne państwa. Chce tego samego, co w 1939 i 1940 roku, kiedy działała w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami, a także w latach 1945–1991, kiedy samodzielnie władała naszymi krajami.

Andrzej DUDA: To nie była wojna pomiędzy Polską a Ukrainą, to była zwykła czystka etniczna
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

To nie była wojna pomiędzy Polską a Ukrainą, to była zwykła czystka etniczna

Chciałbym, żeby każdy z tych Polaków, którzy kiedyś zostali zamordowani i leżą w tej ziemi, odzyskał swoje imię i nazwisko, żeby był oznaczony w miejscu, w którym spoczywa, żeby rodzina mogła przyjechać, złożyć kwiaty, pomodlić się, zapalić znicz. By mogła uronić łzę na mogile swojego najbliższego.

Andrzej DUDA: Solidaires face à l’agression russe
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Solidaires face à l’agression russe

Le destin de notre continent se joue aujourd’hui dans les plaines d’Ukraine. Il s’y déroule un combat extrêmement dramatique pour un avenir sûr, la liberté, l’identité et la réputation de toute l’Europe. Le temps des discussions est révolu. L’heure est à une action solidaire et déterminée.

Andrzej DUDA: Solidarni wobec rosyjskiej agresji
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Solidarni wobec rosyjskiej agresji

Blisko rok temu, podczas obchodów 230. rocznicy uchwalenia polskiej Konstytucji 3 maja, gościliśmy w Warszawie prezydentów Ukrainy, Estonii, Łotwy i Litwy. Nasze państwa łączą więzy sąsiedzkie oraz wspólne wartości, kultura, historia i obecne wyzwania. Symbolem tych więzi jest druga w świecie nowoczesna ustawa zasadnicza

Andrzej DUDA: "La solidaridad frente a la agresión rusa"
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

"La solidaridad frente a la agresión rusa"

El destino de nuestro continente se decide hoy en las llanuras de Ucrania. En ese lugar se está librando una lucha extremadamente dramática por un futuro seguro, por la libertad, la identidad y el buen nombre de toda Europa. El tiempo de la discusión ya se ha acabado. Es hora de actuar con solidaridad y determinación.

Анджей ДУДА: «Солидарные перед лицом российской агрессии»
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

«Солидарные перед лицом российской агрессии»

Судьба нашего континента решается сегодня на равнинах Украины. Там идет чрезвычайно драматическая борьба за безопасное будущее, свободу, идентичность и репутацию всей Европы. Время дискуссий уже прошло. Пришла пора солидно, решительно действовать.

Анджей ДУДА: «Солідарні проти російської агресії»
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

«Солідарні проти російської агресії»

На рівнинах України зараз вирішується доля нашого континенту. Йде надзвичайно драматична боротьба за безпечне майбутнє, свободу, ідентичність та добре ім’я всієї Європи. Час дискусій закінчився. Настав час солідарності та рішучих дій.

Andrzej DUDA: “Solidarietà di fronte all’aggressione russa”
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

“Solidarietà di fronte all’aggressione russa”

Il destino del nostro continente si decide oggi nelle pianure dell’Ucraina. Lì è in corso una lotta estremamente drammatica per un futuro sicuro, la libertà, l’identità e il buon nome di tutta l’Europa. Il tempo delle discussioni è finito. Ora è il momento di un’azione solidale e determinata.

Andrzej DUDA: „Solidární tváří v tvář ruské agresi”
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

„Solidární tváří v tvář ruské agresi”

O osudech našeho světadílu se dnes rozhoduje na ukrajinských pláních. Probíhá tam nesmírně dramatický boj o bezpečnou budoucnost, svobodu, identitu a dobré jméno celé Evropy. Čas diskusí už uplynul. Nastal čas konat – rozhodně a jednotně.

Andrzej DUDA: Wartość, która jednoczy Polaków
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Wartość, która jednoczy Polaków

We współczesnym języku polskim istnieje popularny idiom „bronić jak niepodległości”. Oznacza on jednoznaczne i pełne determinacji opowiedzenie się za jakąś racją czy wartością. Skąd ten zwrot?

Andrzej DUDA: Der Wert, der die Polen zusammenbringt
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Der Wert, der die Polen zusammenbringt

Im modernen Polnisch gibt es ein beliebtes Sprichwort: “etwas wie die Unabhängigkeit zu verteidigen”. Es bedeutet, eine klare und entschlossene Haltung für eine Idee oder einen Wert einzunehmen. Woher kommt dieser Ausdruck?

Andrzej DUDA: The value that brings Poles together
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

The value that brings Poles together

There is a popular saying in modern Polish: “to defend something like independence.” It means taking a clear and determined stance for some idea or value. Where does the expression come from?

Andrzej DUDA: El valor que une a los polacos
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

El valor que une a los polacos

En el polaco moderno existe un modismo popular que dice “defender como la independencia”. Esto significa defender de forma inequívoca y decidida una causa o un valor. ¿De dónde procede esta expresión?

Andrzej DUDA: Il valore che unisce i polacchi
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Il valore che unisce i polacchi

Nel polacco moderno c’è un idioma popolare “difendere come l’indipendenza”. Significa schierarsi inequivocabilmente e risolutamente per una causa o un valore. Da dove viene questa espressione?

Andrzej DUDA : Les valeurs qui unissent les Polonais
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Les valeurs qui unissent les Polonais

La langue polonaise moderne connaît une expression idiomatique populaire « défendre comme l’indépendance » qui signifie ‘se prononcer catégoriquement et de façon déterminée en faveur d’un point de vue ou d’une valeur’. D’où vient-elle ?