Prezydent Andrzej DUDA o partnerstwie polsko-koreańskim

DUDA

Partnerstwo Polski i Republiki Korei jest strategiczne; to, co łączy nasze narody to przywiązanie do wartości i zasad – podkreślił prezydent Andrzej Duda na Forum Polsko-Koreańskim. Premier Republiki Korei Han Duck-soo wskazywał, że nasze kraje łączy silne partnerstwo, a współpraca „będzie katalizatorem ogromnej zmiany”.

Prezydent Andrzej DUDA o partnerstwie polsko-koreańskim

.Prezydent Andrzej Duda i premier Republiki Korei Han Duck-soo otworzyli w czwartek Forum Polsko-Koreańskie w Krynicy-Zdroju, w którym udział biorą politycy i przedstawiciele środowiska gospodarczego z obu państw. Wydarzenie zorganizowano w ramach Krynica Forum 2023.

„Nasze partnerstwo jest strategiczne, co bardzo mocno chcę podkreślić – strategiczne jest nie tylko z nazwy, ale przede wszystkim ze względu na jego głębię, na liczbę powiązań pomiędzy Polską a Republiką Korei, a także z uwagi (na to), jakie znaczenie oba kraje przywiązują do tych relacji” – mówił polski prezydent.

Przypomniał, że Korea jest dla naszego kraju drugim partnerem handlowym i trzecim rynkiem eksportowym w Azji – według wstępnych danych za 2022 rok obroty handlowe pomiędzy obu państwami osiągnęły rekordową wartość 10 mld dolarów, rosnąc o 10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Republika Korei – zauważył prezydent Duda – jest pierwszym inwestorem azjatyckim w Polsce. Przytoczył dane mówiące, że na naszym rynku działa ponad 550 południowokoreańskich firm, w tym największe korporacje koreańskie, takie jak LG, Samsung, Hyundai; a wartość koreańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce na koniec 2021 roku wyniosła 4,5 mld dolarów.

„Inwestycje te charakteryzują się coraz wyższym stopniem zaawansowania technologicznego, co nas bardzo cieszy i co jest naszą wielką ambicją – właśnie, aby w Polsce takie inwestycje, które przynoszą nowe know-how, które są na wskroś nowoczesne, które oznaczają rozwój kreatywności, doskonalenie kompetencji były lokowane i realizowane” – zaznaczył prezydent.

Dodał, że „jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą po 1989 roku Republika Korei jest absolutnie jednym z naszych najbliższych i najbardziej rozpoznawalnych partnerów spośród krajów azjatyckich”. „Krótko mówiąc, robimy interesy z przedstawicielami Republiki Korei, śmiało można mówić, od dziesięcioleci” – podkreślił Duda.

„Cieszymy się, że kraj, z którym, śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy zaprzyjaźnieni, inwestuje w Polsce coraz więcej na rozpoznawalnym, znanym sobie rynku, którego specyfika jest w Korei czymś bliskim, jeżeli chodzi generalnie o rynek europejski” – wskazywał prezydent.

Zaznaczył, że „to, co łączy nasze narody, to przywiązanie do wartości i zasad”. „Polska postrzega Republikę Korei jako państwo podobnie myślące w tym zakresie, jako partnera stabilnego i wiarygodnego” – podkreślił prezydent.

„W dzisiejszej bardzo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej na świecie bardziej niż kiedykolwiek istotna jest wspólnota wartości, przywiązanie do demokracji, rządów prawa, a także przestrzeganie norm prawa międzynarodowego” – mówił prezydent.

Wojna na Ukrainie

Według Dudy agresja rosyjska na Ukrainie, w sąsiednim dla nas kraju, mogła wzbudzić obawy co, do atrakcyjności Polski jako miejsca docelowego dla inwestycji zagranicznych. „Chciałbym zapewnić naszych koreańskich partnerów, że stabilne fundamenty polskiej gospodarki oraz nasze członkostwo w kluczowych organizacjach międzynarodowych i sojuszach obronnych zapewniają bezpieczne środowisko sprzyjające rozwojowi gospodarczemu” – podkreślił prezydent. „Jestem przekonany, że wspólnie możemy się zmierzyć z jednym z najważniejszych wyzwań – powojenną odbudową Ukrainy” – dodał prezydent.

Duda wyraził zadowolenie z rozwoju współpracy w zakresie przemysłów obronnych. Jak mówił, Polska staje się najważniejszym odbiorcą i partnerem w produkcji przemysłu obronnego w Korei, a część produkcji czołgów będzie miała miejsce także w polskich zakładach, co przełoży się na eksport na rynki europejskie. Wskazywał też na inne strategiczne sektory współpracy gospodarczej, m.in. energetykę jądrową, nowe technologie, transport i infrastrukturę.

Prezydent akcentował również kompleksowy charakter stosunków polsko-koreańskich, o czym świadczą – jak podkreślił – coraz częstsze kontakty międzyludzkie i rosnąca liczba wzajemnych kontaktów kulturalnych i artystycznych czy liczba studentów uczących się języków polskiego i koreańskiego.

Największa siła militarna Unii Europejskiej

.Ekspert strategii ekonomicznych, Alexandre MASSAUX, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Polska armia jest obecnie jedną z największych armii w Unii Europejskiej, ale może stać się największą, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Przede wszystkim należy zauważyć, że polska armia już w ostatnich latach znacznie się powiększyła. Od 2014 roku budżet obronny Polski systematycznie wzrasta, w 2020 roku osiągnął około 2 proc. PKB. Ten wzrost finansowania pozwolił na modernizację sprzętu i wzmocnienie sił. Do 2022 roku cel ten został ustalony na poziomie 3 proc. Ponadto Polska zainwestowała w szkolenie i rozwój swoich sił zbrojnych. Wprowadzono zaawansowane programy szkoleniowe dla żołnierzy i nawiązano współpracę z innymi państwami europejskimi w celu wzmocnienia zdolności obronnych Polski. Nastąpił również wzrost udziału Polski w misjach UE i NATO. Polska wysłała wojska do Afganistanu, Iraku oraz Bośni i Hercegowiny, a także uczestniczyła w misji NATO w Libii. Ten zwiększony udział w misjach pokazuje, że Polska jest gotowa wziąć większą odpowiedzialność za obronę i bezpieczeństwo w Europie”.

„Za rozbudową polskiej armii stoją również czynniki geopolityczne. Polska graniczy z Ukrainą i Rosją. Jako członek Unii Europejskiej i NATO Warszawa odgrywa ważną rolę w obronie Europy Wschodniej przed potencjalnymi zagrożeniami. W związku z konfliktem ukraińskim jeszcze bardziej wzmacnia swoje siły zbrojne w celu ochrony interesów swoich i sojuszników. Należy również zaznaczyć, że Polska ma duży potencjał rekrutacyjny – liczy ponad 38 mln mieszkańców. Obowiązkowa służba wojskowa została zniesiona w 2010 r.” – pisze Alexandre MASSAUX w tekście „Największa siła militarna Unii Europejskiej„.

Partnerstwo polsko-koreańskie

.Premier Republiki Korei Han Duck-soo podczas otwarcia Forum Polsko-Koreańskiego, zaznaczył, że to „niezwykle ważne” spotkanie z udziałem przedstawicieli polityki i biznesu obu naszych krajów, na którym omawiane są na spotkaniu omawiane są tematy dotyczące gospodarki i bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej.

Premier przypomniał, że „Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowej, do którego weszły firmy koreańskie”. „W tej chwili Polska jest ważnym krajem partnerskim dla Korei. Pracujemy blisko i podpisaliśmy w ubiegłym roku największy kontrakt obronny. Nasz handel dwustronny dobrze się rozwija, pomimo takich trudności, jak pandemia Covid -19 i niestabilność geopolityczna” – wskazywał.

Han Duck-soo zwrócił również uwagę na współpracę dotyczącą importu wieprzowiny z Polski. „Kiedy polski rząd określi dokładne miejsce importu drobiu, wtedy również otworzymy nasz rynek szeroko” – zaznaczył. Wskazał ponadto, że współpraca polsko-koreańska obejmuje również kulturę, bezpieczeństwo, infrastrukturę, technologię, a także przemysł obronny i budownictwo.

„Wielkość inwestycji Korei w Polsce pokazuje, że możemy zabezpieczyć łańcuchy dostaw i współpracować, pomimo konkurencji” – podkreślił.

„Zbudowaliśmy w ciągu ostatnich trzydziestu lat silne partnerstwo. Teraz czas na to, abyśmy wykorzystali wzajemne zaufanie i spojrzeli na kolejne trzy dekady w partnerstwie. W szczególności skupiamy się na gospodarkach zielonych i lokalnych. W oparciu o nasze doświadczenie, będziemy mogli włączyć się także w działania mające na celu odbudowę Ukrainy” – mówił Han Duck-soo.

Podkreślił również, że „ten rok zostanie zapamiętany jako jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o rozwój relacji bilateralnych między Polską a Koreą”. „Wiemy, że dzięki sile woli możemy przesuwać góry, dlatego nasza współpraca będzie katalizatorem ogromnej zmiany, która poruszy oba nasze kontynenty” – powiedział.

Wskazał także, że Korei zależy, aby Polska – „kluczowy kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, brat i kluczowy partner ekonomiczny” – wsparła projekt World Expo 2030 w Busan w Korei.

Gospodarka Polski

.Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Mathias CORMANN, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych. W Polskim Ładzie dąży się do tego poprzez wprowadzanie nowych ulg podatkowych dla badań i rozwoju oraz inwestycji w robotyzację. W celu dalszego pobudzenia innowacji rząd mógłby również zwiększyć nakłady na bezpośrednie finansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz badań i rozwoju”.

„Polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach. Zakończenie wojny w Ukrainie i zawarcie sprawiedliwego pokoju zgodnego z prawem międzynarodowym byłoby obecnie najbardziej skutecznym sposobem na zwiększenie perspektyw globalnego wzrostu. Do tego czasu potrzebujemy środków, które pozwolą nam w dalszym ciągu radzić sobie z najpilniejszymi problemami, a jednocześnie kontynuować wprowadzanie reform w celu rozwiązania długoterminowych wyzwań strukturalnych. Potrzebujemy dobrze opracowanych i skoordynowanych reakcji politycznych. OECD będzie nadal wspierać państwa członkowskie i społeczność globalną, dostarczając dane i analizy polityczne oraz udzielając porad w kwestii najlepszych praktyk politycznych. Będziemy również dalej ułatwiać dialog i rozwiązywanie problemów w oparciu o fakty. Skala dzisiejszych wyzwań jest ogromna. Reagowanie na nie poprzez rozsądne, dobrze przemyślane działania polityczne jest drogą ku lepszej i jaśniejszej przyszłości. Rolą OECD jest współpraca z Polską w budowaniu silnych podstaw gospodarczych” – pisze Mathias CORMANN w tekście „Polska może stworzyć podstawy silnego ożywienia gospodarczego na wysokim poziomie“.

PAP/Rafał Grzyb, Edyta Roś, Anna Kruszyńska/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 września 2023
Fot. Przemysław Keler/KPRP