Rosyjskie i chińskie służby specjalne intensywnie inwigilują Bundeswehrę – raport niemieckiego kontrwywiadu

Rosyjskie i chińskie służby specjalne coraz częściej próbują inwigilować Bundeswehrę i to stanowi poważne zagrożenie – ostrzega w swoim rocznym raporcie niemiecki kontrwywiad wojskowy MAD.

Rosyjskie i chińskie służby specjalne coraz częściej próbują inwigilować Bundeswehrę i to stanowi poważne zagrożenie – ostrzega w swoim rocznym raporcie niemiecki kontrwywiad wojskowy MAD.

Służby specjalne Rosji i Chin coraz częściej próbują inwigilować Bundeswehrę

.Służby wywiadowcze Rosji i Chin zostały wskazane w raporcie jako najbardziej aktywne.

„Znaczenie odgrywa w tym również wojna w Ukrainie. Niemcy opowiedziały się w niej, dostarczając broń, amunicję i sprzęt, a także szkoląc personel ukraińskich sił zbrojnych. Dlatego powoduje to wzmożone zainteresowanie rosyjskich służb” – wynika z raportu, do którego dotarła agencja dpa.

W ostatnich latach kluczowym zadaniem służb wywiadowczych była walka z ekstremistami – zaznaczył w raporcie, obejmującym lata 2021-2022, szef MAD Martin Rosenberg. „W obliczu rosyjskiej ofensywy i związanych z nią konsekwencji tematyka szpiegostwa i cyberobrony wyraźnie wysunęła się na pierwszy plan. Zainteresowanie zagranicznych służb działaniami, zamiarami i środkami Bundeswehry znacząco wzrosło” – wyjaśnił Rosenberg.

Jak dodał szef MAD, Rosja dąży do zdobycia przewagi informacyjnej nad Zachodem i NATO, a „znaczna liczba rozmieszczonych tu pracowników rosyjskich służb wywiadowczych potwierdza wyjątkowe znaczenie Niemiec”.

Fakt, że w ubiegłym roku rząd RFN uznał 40 rosyjskich dyplomatów za „osoby niepożądane”, wydalając ich z kraju, osłabił rosyjskie służby. Jednak „z pewnością rosyjski wywiad będzie usiłował zrekompensować ten uszczerbek innymi metodami zbierania informacji” – podkreślił Rosenberg.

Inwigilacja infrastruktury krytycznej państw NATO poważnym zagrożeniem

.Inwigilacja infrastruktury krytycznej państw NATO, dająca możliwość jej sabotażu, stanowi „poważne zagrożenie”. Ponadto w latach 2021-2022 „można zidentyfikować hybrydowe środki oddziaływania na opinię publiczną” – stwierdzono w raporcie. Celem rosyjskich środków oddziaływania jest nie tylko opinia publiczna w Niemczech, ale także ludność w państwach, gdzie rozmieszczeni są żołnierze Bundeswehry, np. w krajach bałtyckich.

Natomiast Chiny chcą zapewnić sobie do 2049 roku status światowego mocarstwa. Aby osiągnąć ten cel, do szpiegowania wykorzystywane są środki cybernetyczne i hybrydowe, a także tradycyjne operacje szpiegowskie” – wylicza MAD w raporcie.

Szczególne znaczenie dla wojsk ChRL mają wspólne projekty z Bundeswehrą, takie jak pomoc w szkoleniu, projekty wspólnych ćwiczeń oraz wizyty delegacji. „W ramach tej pomocy szkoleniowej, która trwa czasami kilka miesięcy, chińscy uczestnicy intensywnie wykorzystują dostęp do biur i personelu Bundeswehry w celu uzyskania informacji” – ostrzegają eksperci.

Do zadań MAD należy ochrona sił zbrojnych przed szpiegostwem, obrona przed przypadkami ekstremizmu w szeregach Bundeswehry, a także kontrola bezpieczeństwa żołnierzy i pracowników cywilnych. „Ministerstwo obrony opublikowało informację o liczbie przypadków podejrzenia o ekstremizm. Nastąpił ich wyraźny spadek, a prawicowy ekstremizm nadal stanowi największy udział” – poinformowała dpa.

Konflikt hybrydowy to dużo więcej niż propaganda internetowa

.„Powiedzmy dobitnie – bez wysokich kompetencji naukowo-technologicznych państwo nigdy nie będzie bezpieczne” – pisze prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko co Najważniejsze”, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Jak zaznacza, „terminy takie jak konflikt, agresja, atak czy wręcz wojna, podawane z określeniem hybrydowyhybrydowa, większości z nas kojarzyły się dotychczas z szerzonymi w internecie dezinformacją, propagandą i kłamstwem. Opinia ta ukształtowała się oczywiście na podstawie wielu przeprowadzonych i niestety często skutecznych działań tego typu. Wyobraźnia władców państw autorytarnych z jednej strony, a rozwój nowych technologii i metod agresji z drugiej zmieniły jednak ten obraz sytuacji. Sformułowanie konflikt hybrydowy wyszedł ze swych pierwotnych ram i poprzez stosowanie niespodziewanych działań może być dzisiaj wywoływany praktycznie we wszystkich obszarach życia publicznego”.

„W istocie idea działań hybrydowych nie jest nowa, ale rozwój globalizacji, mobilności i nowych technologii zasadniczo zwiększył jej zakres i konsekwencje. Skuteczne zapobieganie zagrożeniom hybrydowym ze strony państw autorytarnych i ugrupowań terrorystycznych wymaga od świata demokratycznego zdecydowanego podjęcia wielu przemyślanych działań. Są one niezbędne, aby móc określać zagrożenia hybrydowe, a ich sednem jest szerzenie społecznej świadomości zagrożeń, przewidywanie możliwych wydarzeń i ścisła współpraca rządów, instytucji publicznych i prywatnych oraz całych społeczeństw” – pisze prof. Michał KLEIBER. Kwestie te rozwija w artykule opublikowanym na łamach „Wszystko co Najważniejsze”.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 lipca 2023