Sekwestracja dwutlenku węgla może przyczynić się do redukcji około 20% emisji CO2 do roku 2050

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się CO2 w atmosferze powstał proces zwany „sekwestracją dwutlenku węgla – CSS”. Technologia ta polega na wychwyceniu szkodliwych substancji w celu ograniczenia ich emisji do atmosfery i wykorzystania w procesach spalania paliw kopalnianych, czy wtłaczając je do wybranej struktury geologicznej.

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CO2) pod ziemią jest jednym z kluczowych elementów raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) dotyczących walki ze zmianami klimatu. IPCC wykorzystał metodę budowy modeli prognostycznych do stworzenia około 1200 scenariuszy, w których cele związane ze zmianami klimatu są osiągane za pomocą kombinacji interwencji technologicznych, z których większość wymaga zastosowania CCS.

Teraz nowa analiza Imperial College London opublikowana w Energy & Environmental Science sugeruje, że sekwestracja nie więcej niż 2 700 gigaton (Gt) dwutlenku węgla (CO2) wystarczyłaby do osiągnięcia celów IPCC w zakresie ograniczenia skutków globalnego ocieplenia. Jest to znacznie mniej niż przewodnie szacunki grup akademickich i branżowych. Stwierdzono również, że obecne tempo wzrostu zainstalowanej mocy CCS jest na dobrej drodze do osiągnięcia niektórych celów określonych w raportach IPCC, ale badania i wysiłki komercyjne powinny koncentrować się na utrzymaniu tego wzrostu.

CCS obejmuje wychwytywanie CO2 u źródła emisji, takiego jak elektrownie na paliwa kopalne i magazynowanie go pod ziemią. Wraz z innymi strategiami łagodzenia zmian klimatu, CCS może pomóc światu w osiągnięciu celów klimatycznych określonych przez IPCC.

Zespół badawczy, kierowany przez dr. Christophera Zahasky’ego z Imperial’s Department of Earth Science and Engineering, stwierdził, że na całym świecie nastąpił wzrost wydajności CCS o 8,6 procent w ciągu ostatnich 20 lat, co stawia nas na drodze do spełnienia wielu scenariuszy łagodzenia zmiany klimatu, które uwzględniają CCS jako część miksu. Z przedstawionych w raporcie IPCC analiz wynika, że technologia CSS może przyczynić się do ok. 20% redukcji emisji CO2 przewidzianej do roku 2050.

Składowanie podziemne dwutlenku węgla polega na wtłaczaniu sprężonego gazu do wybranej formacji geologicznej. Jako miejsca składu najczęściej podaje się pola naftowe i gazowe. Ale najbardziej obiecującymi miejscami są zbiorniki wodne, które posiadają największą pojemność. Wychwytywanie dwutlenku węgla najbardziej efektywne jest w okolicach, w których znajdują się duże elektrownie, czyli w miejscach, gdzie „produkcja” i stężenie CO2 jest największe. [LINK]

Przed zatłoczeniem pod ziemię należy oddzielić dwutlenek węgla od innych gazów: spalinowych i przemysłowych. Oddzielenie dwutlenku węgla jest najbardziej kosztownym elementem technologii CSS. Duży pobór energii wiąże się z zużyciem paliwa i spadkiem sprawności wytwarzania energii elektrycznej.

Wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla pod ziemią, ma być – jak zapewniają naukowcy – technologią przejściową, stosowaną do chwili opracowania metod pozwalających na produkcję energii z paliw kopalnych lub technologii pozwalających na pozyskiwanie energii z paliw innych niż paliwa kopalne.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 maja 2020
Oprac. MS