Na wyspie Kos w Grecji wznowiono działalność synagogi zamkniętej podczas II wojny światowej

Na wyspie Kos w Grecji wznowiono działalność synagogi zamkniętej podczas II wojny światowej

Na greckiej wyspie Kos ponownie otwarto synagogę Kal Szalom, która została zamknięta po tym, jak tamtejszych Żydów deportowano do Auschwitz podczas drugiej wojny światowej – poinformował grecki portal ekathimerini.com.

.Uroczyste otwarcie synagogi Kal Szalom odbyło się w niedzielę. „Budynek synagogi Kal Szalom ponownie będzie służyć jako miejsce kultu, otwiera swoje podwoje dla lokalnej społeczności i tysięcy odwiedzających z całego świata” – poinformował Centralny Zarząd Gmin Żydowskich w Grecji w oświadczeniu wydanym tuż przed ponownym otwarciem. Świątynia będzie pełnić nie tylko funkcje religijne, lecz będzie funkcjonować jako miejsce pamięci, wiedzy i kultury.

W uroczystości brali udział miejscowi dygnitarze, a także przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego oraz muzułmańskiego. Biskup metropolita Kos Nathanael podkreślił związki wyspy ze społecznością żydowską od czasów starożytnych, wspominając, że apostoł Paweł głosił kazania w synagodze na Kos podczas swojej wizyty na wyspie w 57 r. n.e.

Przewodniczący miejscowej gminy żydowskiej Dawid Saltiel podkreślił, że „odnowiona synagoga Kal Szalom przekazuje wiele wiadomości: o wielowiekowej historii Żydów z Kos, o znaczeniu zachowania żydowskiego dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim o braterstwie”.

Przewodnicząca jednego ze świeckich stowarzyszeń angażujących się w życie kulturalne na wyspie Dyonisa Telli podkreśliła w swoim przemówieniu: „Dzisiejsza inauguracja jest pomnikiem poświęconym pamięci Żydów z Kos, jest przypomnieniem tego, co oznaczało szaleństwo nazizmu i jest punktem wyjścia do interakcji kultur i szacunku dla «Innego»”.

Jak po II wojnie światowej wyglądała społeczność żydowska w Polsce?

.Po II wojnie światowej Żydzi postrzegali tereny polskie jako niebezpieczne. O tym jak społeczność żydowska rozwijała się po 1945 r., w okresie komunizmu, na łamach Wszystko co Najważniejsze pisał prof. Grzegorz BERENDT. „Zniszczenie przedwojennego świata polskich Żydów przez Niemców, jak też niebezpieczeństwa czyhające na Żydów po rozgromieniu Trzeciej Rzeszy sprawiły, że dawne Polin/Pojln przestało być postrzegane przez większość Ocalonych jako spokojna przystań”.

„Komuniści kontynuowali to, co wcześniej robili Prusacy i naziści, którzy sięgając po negatywne zdarzenia ekstremalne, konstruowali negatywny obraz relacji polsko-żydowskich. Ten obraz zgadzał się ze stereotypowym obrazem Polaków, jaki uniosły ze sobą setki tysięcy żydowskich emigrantów, a żydowskim elitom w nowych centrach osiedlenia nie zależało, aby pielęgnować pamięć o lepszych czasach w Polsce. Co więcej, polscy dyplomaci, obserwując przekaz prasy żydowskiej w Palestynie na przełomie lat 1944/1945, konstatowali wręcz nasilenie negatywnych komentarzy na temat Polski i Polaków. Na tej podstawie niektórzy z nich sformułowali wniosek, iż ten przekaz ma odwieść Żydów w Palestynie od myśli o powrocie do starej ojczyzny. Nie mniej źle opisywano Polskę w przekazie kierowanym do Żydów czekających na możliwość wyjazdu z ZSRS w oparciu o przedwojenne polskie obywatelstwo. I w istocie większość tzw. repatriantów potraktowała powojenną Polskę wyłącznie jako kraj tranzytowy.”

PAP/WszystkocoNajważniejsze/KR

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 26 lipca 2023