Prof. Arkady RZEGOCKI: Racja stanu a dobro państwa
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI: Racja stanu a dobro państwa

Za każdym razem, gdy używane jest pojęcie racji stanu – powinno być ono traktowane jako wezwanie do obywatelskiej troski o państwo, jego niepodległość oraz rozwój. W ujęciu republikańskim racja stanu stanowi immanentną cechę wspólnoty politycznej.

Rafał WOŚ: Pięć warunków lepszej debaty polskiej
Rafał WOŚ

Rafał WOŚ

Rafał WOŚ: Pięć warunków lepszej debaty polskiej

Polska jest zbyt dużym krajem, by zdać się jedynie na import myśli z zagranicy. Trzeba nam żywej, oryginalnej i nieoczywistej debaty publicznej. Oto kilka sposobów, jak pójść (albo przynajmniej zacząć iść) w tym właśnie kierunku.

Łukasz GIBAŁA: Polska racja stanu? Jak najściślejsze relacje z USA
Łukasz GIBAŁA

Łukasz GIBAŁA

Łukasz GIBAŁA: Polska racja stanu? Jak najściślejsze relacje z USA

Polską racją stanu jest budowanie jak najmocniejszej Europy, która nie pozwoli Rosji na agresję. W dzisiejszej Unii będzie to coraz trudniejsze. Tym ważniejsze jest, by Polska była, wspólnie z krajami bałtyckimi, liderem i przewodnikiem na tej pierwszej linii oporu. Geografia i historia każą nam to czynić.

Czesław BIELECKI: Wybór racji stanu
Czesław BIELECKI

Czesław BIELECKI

Czesław BIELECKI: Wybór racji stanu

Jeśli demokracja jest naszą racją stanu, to trzeba przyjąć, że raz my rządzimy, a potem – prędzej czy później – rządzić będą oni. Zatem oni to my – tylko kiedy indziej.