Wydanie 17. "Wszystko Co Najważniejsze" już w EMPIKach, dobrych księgarniach i wysyłkowo

Wydanie 17. "Wszystko Co Najważniejsze" już w EMPIKach, dobrych księgarniach i wysyłkowo

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

Najnowsze wydanie naszego miesięcznika, już nr 17, otwiera blok tekstów „Przełamaliście trzy dekady niemocy”. To reminiscencje naszej akcji „Opowiadamy Polskę światu”, do której w trakcie Kongresu 590 odniósł się premier Mateusz MORAWIECKI: „Europa Zachodnia zauważyła akcję Opowiadamy Polskę światu” [LINK]. Także w trakcie Kongresu 590 przedstawiliśmy wyliczenia, z których wynika, że zasięg naszej akcji wyniósł 453 mln osób – to największa w historii akcja promocji polskiej historii [LINK].

W najnowszym wydaniu „Wszystko Co Najważniejsze” do „Opowiadamy Polskę światu” wracają Jan ROKITA, prof. Michał KLEIBER, Agaton KOZIŃSKI, Andrzej KRAJEWSKI, Jarosław OBREMSKI.

W bloku tekstów związanych z Kongresem 590 publikujemy esej prof. Michała KLEIBERA „Suwerenność i globalizacja”, rozważania Cezarego KOŚCIELNIAKA o „elitach służebnych” („Najważniejszym wyzwaniem polskiej modernizacji jest odbudowa elit służebnych – czy szerzej, służebności – jako ideału społecznego”), ks. Jarosław GRABOWSKI pisze o etyce pracy, Daniel OBAJTEK o patriotyzmie gospodarczym, Andrzej ADAMCZYK i Andrzej BITTEL o walce z wykluczeniem komunikacyjnym, zaś Tomasz DĄBROWSKI, wiceminister energii przedstawia „Osiem filarów polityki energetycznej Polski”. „Inwestycje w elektrownie jądrowe powinniśmy traktować jako wkład w bezpieczeństwo energetyczne kraju” – pisze Tomasz NOWACKI.

„Europa przesypia rozwój technologiczny” – twierdzi Evgeny MOROZOV. „Bycie pod ochroną Stanów Zjednoczonych doprowadziło Europę do utraty własnych celów strategicznych. Nie zajmowała się swoimi narzędziami cyfrowymi, uznając, że skoro stosunki transatlantyckie nie podlegają kwestii, to Amerykanie zawsze tu będa”- twierdzi MOROZOV.

„Europa jest zapóźniona w sferze prywatnych inwestycji w sztuczną inteligencję: 2,4–3,2 mld euro wobec 6,5–9,7 mld euro w Azji i 12,1–18,6 mld euro w Ameryce Północnej” – twierdzi Nicolas MIAILHE w tekście „Cyfrowy kolonializm”.

„Głęboki kryzys, w którym tkwi Europa, nie został narzucony z zewnątrz, lecz wynika z czynników wewnętrznych” – pisze prof. David ENGELS w tekście „Hesperialistyczna utopia”.

Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” przynosi także kilka intrygujących tekstów o nowych mediach. Eryk MISTEWICZ w tekście „Lojalność. Zaangażowanie. Transformacja” pisze: „Dziennikarze muszą przestać widzieć ludzi jako masy. Muszą swoich Czytelników poznać, a następnie służyć im jako jednostkom. To proces zmiany nie tyle technicznej, ile kulturowe”. Jan ŚLIWA poświęca swój artykuł fenomenie Érica Fottorino, zaś Kai-Fu LEE pisze o „Sensie w epoce sztucznej inteligencji”: „Miłość jest tym, co odróżnia nas od sztucznej inteligencji. Pomimo tego, co mogą przedstawiać filmy science fiction, sztuczna inteligencja nie może kochać”.

Do podobnie optymistycznych wniosków dochodzi prof. Luc FERRY: „Nie ma lepszego miejsca do życia na Ziemi niż nasza stara Europa, z jej wolnością, równością, poziomem życia, świadczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Pesymistyczny lament nad stanem naszej cywilizacji razi stronniczością oraz wybiórczością i blisko mu już do stanu, w którym ideologiczne zaślepienie kompletnie rozmija się z rzeczywistością”.

Jedno tylko zdanie warto przytoczyć: „Jeśli Europa jest zagrożona, to dlatego, że jej oczy nie są zwrócone ku przyszłości, oraz dlatego, że przestała postrzegać siebie jako mocarstwo zdolne kontrolować przebieg wydarzeń. Przykrą konsekwencją takiej postawy będzie sprowadzenie naszego kontynentu do roli kolonii USA i Chin”.

Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” uzupełnia 32-stronnicowy dodatek o akcji „Opowiadamy Polskę światu”. Wydanie dostępne we wszystkich EMPIKach w całym kraju, w wybranych księgarniach, w tym w Księgarni Polskiej w Paryżu, a także wysyłkowo: www.operon.pl/wcn. Wysyłkowo także archiwalne wydania miesięcznika oraz możliwość zamówienia prenumeraty. Zapraszamy!

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 12 października 2019