Zygmunt FRANKIEWICZ: "Pierwsza liga polskiego samorządu: Poznań, Mielec, Żywiec, Ruda Śląska, Kraków, Gdynia, Łódź"
Zygmunt FRANKIEWICZ

Zygmunt FRANKIEWICZ

"Pierwsza liga polskiego samorządu

Poprosiliśmy najdłużej urzędującego prezydenta miasta w Polsce, Zygmunta Frankiewicza, aby wskazał najlepszych jego zdaniem samorządowców, najlepszych menedżerów miast, najlepszych liderów swoich społeczności. Autorska, subiektywna lista silna rekomendacją jej Autora.

Zygmunt FRANKIEWICZ: "Partyjniactwo zabija samorządność"
Zygmunt FRANKIEWICZ

Zygmunt FRANKIEWICZ

"Partyjniactwo zabija samorządność"

Doprowadziliśmy w Polsce do tego, że obecne partie polskie nie są modelowym, dobrym rozwiązaniem europejskim. To są partie, które swoimi wewnętrznymi relacjami urągają demokracji. W partiach nie ma wewnętrznej dyskusji o sprawach ważnych dla ogółu. Są za to dyskusje o stołkach. Nie ma myślenia o państwie. Efektem tego jest mianowanie na najważniejsze nawet funkcje państwowe ludzi niekompetentnych. Decyduje wódz i lojalność podwładnych względem wodza. To jest główny czynnik, który decyduje o karierze członka partii. Nie są ważne jego kompetencje i przydatność do zarządzania na szczeblu państwowym. Bardzo duża grupa najwyższych urzędników państwowych pochodząca z wyboru politycznego jest niekompetentna.

Zygmunt FRANKIEWICZ: "W naszej Europie suwerenność i integralność terytorialna może być podważona propagandą i pogwałcona brutalną siłą"
Zygmunt FRANKIEWICZ

Zygmunt FRANKIEWICZ

"W naszej Europie suwerenność i integralność terytorialna może być podważona propagandą i pogwałcona brutalną siłą"

W imię wolności słowa i swobody wyrażania poglądów godziliśmy się na trwanie resztek skrajnych ideologii, które wydawały się nam jedynie niegroźnymi dziwactwami. Wydarzenia ostatnich miesięcy gwałtownie zachwiały tą pewnością. Okazało się bowiem, że nawet w naszej bezpiecznej i spokojnej Europie suwerenność i integralność terytorialna może być podważona propagandą i pogwałcona brutalną siłą.

Zygmunt FRANKIEWICZ: "Jak zbudować miasto rzeczywiście obywatelskie"
Zygmunt FRANKIEWICZ

Zygmunt FRANKIEWICZ

"Jak zbudować miasto rzeczywiście obywatelskie"

Działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz jego wpływ na wskaźniki aktywności mieszkańców pokazują, że stworzono zostały dobre narzędzia do walki z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi. Wymagało to systemowych działań oraz systematycznego wsparcia finansowego. Wsparcia, które nie jest prostym rozdawnictwem, lecz stwarza możliwości działania i promuje aktywność mieszkańców w różnych sferach życia miasta.

Zygmunt FRANKIEWICZ: "Jeśli choć raz w roku nie jestem na Orlej Perci, źle się czuję"
Zygmunt FRANKIEWICZ

Zygmunt FRANKIEWICZ

"Jeśli choć raz w roku nie jestem na Orlej Perci, źle się czuję"

Jeżeli w ciągu roku choć raz nie jestem na Orlej Perci, to źle się czuję. Koniec września jest najlepszym momentem, żeby się tam wybrać. Ludzi mniej. Rzadziej pada. Powietrze jest czystsze, bo noce są już chłodne. Chodzę również po Beskidach, choć nie są one tak piękne jak dawniej. Źle pojęta cywilizacja wiele popsuła w ich krajobrazie i atmosferze.