Braterstwo albo śmierć - już jest 43. numer Wszystko co Najważniejsze. A w nim...

Braterstwo albo śmierć - już jest 43. numer Wszystko co Najważniejsze. A w nim...

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

Jest już 43. numer „Wszystko co Najważniejsze”, a w nim: Pascal BRUCKNER, Prof. Konstantin SIGOV, Prof. Michał KLEIBER, Alain JUPPÉ, George FRIEDMAN, Prof. François HARTOG, Prof. Nassim Nicholas TALEB, Prof. Marcin PIĄTKOWSKI, Bill GATES, George MONBIOT, Paul KINGSNORTH, Jacques ATTLI.

43. numer „Wszystko co Najważniejsze” zawiera artykuły poświęcone wielu trudnym wyzwaniom stojącym dzisiaj przed Polską i światem. Tematyka dramatu wojennego Ukrainy już od przeszło pięciu miesięcy dominuje w trakcie debat w wielu krajach.

Przesłanie naszych Autorów jest bardzo czytelne. Najtrafniej oddaje je cytat z jednego z tekstów – „despotyzm trwa dopóty, dopóki nie obudzą się demokracje”. Zgodnie z tą myślą nasi Autorzy apelują o konsekwentne przeciwstawianie się rosyjskiemu imperializmowi, podkreślając w tym kluczową rolę NATO i UE. Niejako zgodnie z tym wyzwaniem stojącym przed Europą drugim ważnym tematem tego numeru jest szeroko rozumiana przyszłość naszego kontynentu, a Unii Europejskiej w szczególności.

Nie pomijamy również problematyki obecnej pandemii – na bazie wyniesionych z niej doświadczeń Bill GATES apeluje o podjęcie skuteczniejszej niż dotychczas walki z chorobami grożącymi światu. „MFW szacuje, że COVID-19 kosztował światową gospodarkę prawie 14 bilionów dolarów. Musimy więc wydać miliardy, aby zaoszczędzić biliony.” – pisze Bill GATES.

Wracamy ponadto do roli, jaką w kreowaniu wizerunku Polski w świecie odgrywa muzyka Fryderyka Chopina, zamieszczając tekst japońskiej ekspertki piszącej o niezwykłym znaczeniu tej muzyki dla kultury japońskiej.

Życzymy ciekawej lektury, wierząc, że wywoła ona u Czytelników głęboką refleksję nad najważniejszymi problemami dzisiejszego świata.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 sierpnia 2022