Andrzej DUDA: Wspólna debata nad wielkim projektem Rzeczypospolitej

Wspólna debata nad wielkim projektem Rzeczypospolitej

Photo of Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Ryc.Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Wielki projekt Rzeczypospolitej może się udać tylko wtedy, gdy będzie uwzględniał potrzeby wszystkich Polaków – pisze Andrzej DUDA

W tym roku obchodzimy trzy ważne rocznice związane z naszą najnowszą historią. Pierwsza z nich to 30. rocznica obrad Okrągłego Stołu i pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Była to niezwykle ważna cezura. Państwo polskie przestało być narzędziem zniewolenia i represji w rękach reżimu komunistycznego. Mogło na powrót stać się naszym dobrem wspólnym, państwem, z którym obywatele mogą się identyfikować. Tak było w przypadku Polski odrodzonej po nocy zaborów. Mimo żywiołowych sporów światopoglądowych i politycznych II Rzeczpospolita była dla naszych przodków upragnioną i ukochaną Ojczyzną, przedmiotem ich autentycznej dumy i troski. Także dzisiaj naszym zadaniem jest budowanie takiej Polski, w której nikt nie będzie czuł się wykluczony, w której sukcesy indywidualne będą współtworzyć sukces całego narodu, w której organy państwa będą się cieszyć społecznym zaufaniem.

Drugi tegoroczny jubileusz to dwudziestolecie przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Po latach sowieckiej dominacji staliśmy się członkiem najpotężniejszego sojuszu militarnego w historii. Sojuszu obronnego opartego na zasadach solidarności oraz na idei pokojowego współistnienia narodów. Pokolenia Polaków pamiętające niepokój z okresu zimnej wojny i obecność wojsk sowieckich w Polsce mogły odetchnąć z ulgą i z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Dziś jako kraj sojuszniczy w pełni wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. Bierzemy udział w operacjach pokojowych i misjach stabilizacyjnych. W 2015 roku byliśmy gospodarzem szczytu NATO w Warszawie. Jesteśmy liderem bezpieczeństwa i współpracy wojskowej w naszym regionie. Członkostwo Polski w tej organizacji uchodzi dziś za oczywistość, ale warto podkreślić, że 20 lat bynajmniej nie było postrzegane w ten sposób. Na szczęście zwyciężyła determinacja ludzi, którzy już wtedy widzieli naszą Ojczyznę silną w sojuszu z krajami wolnego świata, którzy mieli dość odwagi, by wyprowadzić stąd wojska sowieckie, którzy w Polsce widzieli wielki projekt dla przyszłych pokoleń.

Wreszcie przed 15 laty Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Tę decyzję podjęliśmy jako naród w czerwcu 2003 roku w drodze referendum. Dostęp do wspólnego rynku, otwarcie granic, środki unijne dały nam nowe możliwości i były impulsem do dalszego rozwoju. Możemy z dumą powiedzieć, że była to szansa, którą dobrze wykorzystaliśmy nie tylko jako państwo, ale przede wszystkim jako społeczeństwo. To zasługa milionów Polaków, ich pracowitości, kreatywności i przedsiębiorczości. Nie możemy jednak na tym poprzestać.

Polska musi aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityki europejskiej, zwłaszcza w dobie kryzysu wartości i napięć, które dają o sobie znać we Wspólnocie. Dlatego opowiadamy się za wzmocnieniem demokratycznych instytucji, które będą wsłuchiwać się w głos obywateli.

Unia Europejska może być silna jedynie siłą państw członkowskich. Silna Polska to silna Unia Europejska. Dotyczy to zarówno naszego własnego potencjału społecznego i gospodarczego, jak i naszej roli w regionie. Dlatego podjęliśmy się ambitnego zadania, jakim jest Inicjatywa Trójmorza, której celem jest rozwój i współpraca gospodarcza krajów Europy Środkowej. To nasz wkład w umacnianie europejskiej spójności, wyrównywanie szans rozwojowych i zapewnienie Europie bezpieczeństwa energetycznego.

Polska suwerenna, bezpieczna dzięki sojuszom i silna w Europie to fundament, na którym możemy budować trwały gmach Rzeczypospolitej na kolejne dziesięciolecia. Fundament ten wydaje się dziś bardzo trwały, ale trudno też nie dostrzegać nowych zagrożeń i wyzwań

Budowanie naszej pozycji w NATO, modernizacja polskiej armii, zapewnienie bezpieczeństwa instytucjom państwa i zwykłym obywatelom to zadania, których nie wolno zaniedbać. Służy temu stale rosnąca obecność w Polsce wojsk sojuszniczych, nasze dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, zakupy nowoczesnego uzbrojenia, wzrost wydatków na obronę. Równie ważne jest zaangażowanie w misje pokojowe i stabilizacyjne, które czyni nas wiarygodnym i cenionym partnerem. Wreszcie istotna jest współpraca z tymi krajami naszego regionu, z którymi łączy nas konieczność zapobiegania tym samym zagrożeniom. Polska i inne kraje Europy Środkowej powinny budować swoje bezpieczeństwo w oparciu o dobre wzajemne relacje.

Słuchanie głosu obywateli państw członkowskich i wspólny namysł nad kształtem Unii Europejskiej to polska racja stanu w odniesieniu do kwestii europejskich.

Brexit jest dla Europy ważną lekcją tego, jak łatwo można zaprzepaścić ideę zjednoczonej Europy.

I Polacy, i inne nacje europejskie muszą mieć pewność, że ich głos naprawdę się liczy, że mają wpływ na unijną politykę, że polityka ta jest w interesie wszystkich państw członkowskich. Tylko wtedy Unia Europejska pozostanie prawdziwą wspólnotą, silną dzięki pomyślności wszystkich jej obywateli.

W wymiarze wewnętrznym budujemy dzisiaj nowoczesne, silne i sprawiedliwe państwo, w którym nie ma miejsca na wykluczenie społeczne, w którym zrównoważony rozwój oznacza równe szanse niezależnie od miejsca zamieszkania, w którym rodzina cieszy się szczególną ochroną i wsparciem. Taka polityka jest dobrą inwestycją w przyszłość. Jest gwarancją zachowania spójności społecznej, stabilności demograficznej i zdrowej gospodarki. Państwo, które jest w stanie skutecznie egzekwować prawo, sprawnie ściągać podatki i dbać o wszystkich swoich obywateli, budując społeczne zaufanie, to prawdziwy wyznacznik nowoczesności i gwarancja stabilnego wzrostu.

Tym celom i działaniom musi towarzyszyć wizja Polski, która będzie spójna, jasna i bliska obywatelom. Wielki projekt Rzeczypospolitej może się udać tylko wtedy, gdy będzie uwzględniał potrzeby wszystkich Polaków. Dlatego tak ważna jest nieustanna debata nad przyszłością naszej Ojczyzny, bo decyzje, które dziś podejmujemy, nadadzą jej kształt w najbliższych dekadach. Oby zawsze były to decyzje mądre i odpowiedzialne – na miarę wyzwań, które stawia przed nami współczesny świat.

Andrzej Duda
Tekst opublikowany w nr 14 magazynu opinii „Wszystko Co Najważniejsze” [LINK].

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 czerwca 2019