Mateusz SZPYTMA

Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Absolwent Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji (kierunek nauki polityczne) UJ. Od 2000 roku związany z Instytutem Pamięci Narodowej. Pomysłodawca i twórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Mateusz SZPYTMA: Польща важливіша аніж партія
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

Польща важливіша аніж партія

Вінцентій Вітос був політичним діячем, котрий в найскладніший момент зміг взяти відповідальність за долю держави, але також і відійти з посади, коли цього вимагали інтереси Речі Посполитої. 

Mateusz SZPYTMA: Poland is more important than the party
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

Poland is more important than the party

Wincenty Witos was a statesman capable of taking responsibility for the fate of the state in the most difficult of times, but also capable of resigning from office when the interests of the Republic demanded it.

Mateusz SZPYTMA: Od partii ważniejsza jest Polska
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

Od partii ważniejsza jest Polska

Wincenty Witos był mężem stanu, zdolnym w najtrudniejszym momencie wziąć odpowiedzialność za los państwa, ale też ustąpić ze stanowiska, jeśli tego wymagał interes Rzeczypospolitej.

Mateusz SZPYTMA: Polonia es más importante que el partido
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

Polonia es más importante que el partido

Wincenty Witos fue un hombre de Estado, muy hábil en el momento más difícil de asumir la responsabilidad del destino del Estado, pero también de renunciar a su cargo si los intereses de la República de Polonia lo exigían.

Mateusz SZPYTMA: L’intérêt de la Pologne prévaut sur celui d’un parti
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

L’intérêt de la Pologne prévaut sur celui d’un parti

Je suis originaire de Markowa, un village située dans l’ancienne Galicie, où le mouvement paysan est traditionnellement très fort. Mes parents et grands-parents étaient paysans – ils travaillaient tous la terre. L’histoire de la classe paysanne m’est très proche depuis l’enfance, tout comme la figure de Wincenty Witos – l’homme politique le plus remarquable de la campagne polonaise et l’une des personnalités les plus marquantes de l’histoire de la scène politique polonaise.

Mateusz SZPYTMA: L’Aumônerie des agriculteurs dans l’archidiocèse de Cracovie entre 1982 et 1990.
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

L’Aumônerie des agriculteurs dans l’archidiocèse de Cracovie entre 1982 et 1990.

Dès le début de son activité, en octobre 1980, Solidarité agricole sur le terrain de l’archidiocèse de Cracovie a décidé de solliciter le soutien de l’Église catholique. Comme l’accès aux médias publics était entravé, des informations encourageant la création de cercles de « Solidarité rurale » étaient transmises par la Curie métropolitaine de Cracovie et son réseau paroissial. Dans de nombreuses paroisses, les prêtres aidaient à organiser la « Solidarité rurale » et l’ont soutenue, et à la demande des agriculteurs, ils célébraient également les messes avant les réunions importantes, par exemple les congrès provinciaux.

Mateusz SZPYTMA: Duszpasterstwo Rolników w archidiecezji krakowskiej w latach 1982–1990
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

Duszpasterstwo Rolników w archidiecezji krakowskiej w latach 1982–1990

Rolnicza „Solidarność” na terenie archidiecezji krakowskiej już na początku swej działalności, w październiku 1980 r., postanowiła szukać wsparcia w Kościele katolickim. Wobec braku dostępu do mediów informacje zachęcające do zakładania kół „Solidarności Wiejskiej” były więc przekazywane przez Kurię Metropolitalną w Krakowie i jej sieć parafialną.

Mateusz SZPYTMA: Душпастирство селян у Краківській архідієцезії в 1982-1990 рр.
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

Душпастирство селян у Краківській архідієцезії в 1982-1990 рр.

На початку своєї діяльності, у жовтні 1980 р., Сільськогосподарська «Солідарність» у Краківській архідієцезії вирішила шукати підтримки в Католицької Церкви. Через відсутність доступу до засобів масової інформації інформація про заохочення до заснування гуртків «Сільської солідарності» була надана Митрополичою курією в Кракові та її парафіяльною мережею. У багатьох парафіях священики допомагали організовувати «Сільську солідарність» та підтримували її, а на прохання хліборобів також відправляли Святі Меси перед важливими зустрічами, наприклад, провінційними з’їздами.

Mateusz SZPYTMA: La Capellanía de los Agricultores en la archidiócesis de Cracovia durante los años 1982-1990
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

La Capellanía de los Agricultores en la archidiócesis de Cracovia durante los años 1982-1990

La “Solidaridad” agrícola de la archidiócesis de Cracovia decidió buscar el apoyo de la Iglesia católica nada más comenzar sus actividades, en octubre de 1980. En vista de la falta de acceso a los medios de comunicación, la información para fomentar la creación de círculos de “Solidaridad Rural” corrió a cargo de la Curia Metropolitana de Cracovia y su red parroquial. En muchas parroquias, los sacerdotes apoyaron a la “Solidaridad Rural” y ayudaron en su organización y, a petición de los agricultores, también celebraban misa antes de reuniones importantes, como las convenciones provinciales.

Mateusz SZPYTMA: En quoi réside la singularité de la famille Ulma?
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

En quoi réside la singularité de la famille Ulma?

La famille Ulma peut devenir un symbole de portée internationale, tout comme le capitaine Witold Pilecki ou Jan Karski. J’espère sincèrement qu’à l’avenir le nom « Ulma » apparaîtra dans les manuels d’histoire du monde entier.

Mateusz SZPYTMA: Los Ulmów, Didnerów, Grünfeldów i Goldmanów
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

Los Ulmów, Didnerów, Grünfeldów i Goldmanów

Trudno określić przesłanki, jakimi kierowali się Ulmowie, przyjmując pod swój dach Żydów. Była to zapewne powinność miłości bliźniego, współczucie, a także świadomość tego, że zaniechanie pomocy może być wyrokiem śmierci dla ludzi wyjętych spod prawa.

Mateusz SZPYTMA: Największe zadanie, jakie stoi przed nami w opowieści o Polsce
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

Największe zadanie, jakie stoi przed nami w opowieści o Polsce

Trzeba podkreślać, że Holokaust został wymyślony przez demokratycznie wyłonione władze Rzeszy Niemieckiej – zorganizowali go Niemcy, bez zgody Polski i Polaków, na okupowanych przez siebie ziemiach polskich. Coraz częściej nie tylko w prasie, ale i opracowaniach pretendujących do naukowych pojawiają się całkowicie ahistoryczne próby obarczenia nas i naszego kraju współodpowiedzialnością za straszliwą zbrodnię Holokaustu. Obecnie naszym największym zadaniem jest pokazać światu, że Polska była krajem, który nie tylko pierwszy przeciwstawił się zbrojnie Hitlerowi, ale który nie skapitulował i nie oddał żadnej państwowej instytucji i służby dobrowolnie w ręce okupanta.