Marcin K. SCHIRMER: Polscy ziemianie w wojnie z bolszewikami
Marcin K. SCHIRMER

Marcin K. SCHIRMER

Marcin K. SCHIRMER: Polscy ziemianie w wojnie z bolszewikami

Udział ziemian w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 wciąż jest słabo znany i niedoceniany. Przedstawiciele tego środowiska masowo wstępowali w szeregi Armii Ochotniczej, dowodzonej przez gen. J. Hallera, nota bene także ziemianina. Ich rola nie ograniczała się jedynie do walki zbrojnej. Dwory stawały się zapleczem dla uchodźców i rannych. Ziemianki organizowały kwesty na rzecz poszkodowanych i sierot oraz pracowały w szpitalach. Wojna z bolszewikami była ostatnim momentem w dziejach polskiego ziemiaństwa, kiedy stanęli jako zwarta grupa społeczna, wzorem swych rycerskich przodków.

Karol NAWROCKI: Wojna światów
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI: Wojna światów

Walki, które rozegrały się na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, miały zmienny przebieg i żadna ze stron nie potrafiła odnieść zdecydowanego zwycięstwa. Ta wojna miała zadecydować o przyszłości Polski, a jak się później okazało, także Europy.

Prof. Mariusz WOŁOS: Skąd się wziął zwrot Cud nad Wisłą?
Prof. Mariusz WOŁOS

Prof. Mariusz WOŁOS

Prof. Mariusz WOŁOS: Skąd się wziął zwrot Cud nad Wisłą?

Wojna polsko-sowiecka rozpoczęta na przełomie 1918 i 1919 r., a zakończona traktatem ryskim podpisanym 18 marca 1921 r., to dobry przykład funkcjonowania mitów, stereotypów, błędnych i nieprecyzyjnych pojęć nie tylko w prasie czy publicystyce, ale nawet w literaturze naukowej.

Tomasz NIKLAS: Obraz zwycięstwa. Motyw Bitwy Warszawskiej w sztuce polskiej 1920–1939
Tomasz NIKLAS

Tomasz NIKLAS

Tomasz NIKLAS: Obraz zwycięstwa.
Motyw Bitwy Warszawskiej w sztuce polskiej 1920–1939

Pamięć o Bitwie Warszawskiej miała potencjał, aby stać się elementem jednoczącym Polaków z trzech zaborów, różniących się mentalnością, sposobem i poziomem życia, a nawet oceną zasług samego Piłsudskiego. […] Prócz przezwyciężenia różnic stanowych należało również, tak jak to tylko możliwe, zjednoczyć przedstawicieli mniejszości narodowych w ramach państwa polskiego. Pomocą w tym były między innymi reprodukowane na wiele sposobów dzieła sztuki – pisał Tomasz Niklas