Colin BRADFORD: Rok 2021 jest kluczowy dla zmiany w światowym przywództwie

Rok 2021 jest kluczowy dla zmiany w światowym przywództwie

Photo of Colin BRADFORD

Colin BRADFORD

Senior Fellow w Brookings Institution. Global Fellow of the Global Solutions Initiative w Berlinie. Współprzewodniczący China-West Dialogue (CWD).

Dla mieszkańców wszystkich krajów ważne jest, aby rok 2021 był początkiem nowej ery odpowiedzialności za XXI wiek – pisze Colin BRADFORD

Grupa G20 stanowi przedłużenie ustaleń systemu z Bretton Woods, skupionego głównie na stosunkach gospodarczych i finansowych, przez co ma ograniczone zdolności reprezentacyjne. Jest też zdominowana przez ministrów finansów 20 państw tworzących tę grupę. Wszystko to w świecie ogromnych potrzeb społecznych, kulturowych, humanitarnych, środowiskowych i zdrowotnych. Liderzy G20 w latach dwudziestych XXI wieku muszą więc przedstawić strategiczne wizje na przyszłość, które łączą się z potrzebami społecznymi.

Zamiast wciąż koncentrować się na majstrowaniu przy polityce makroekonomicznej i finansowej (to można pozostawić ministrom), szczyty G20 powinny skupiać się na zrównoważonym rozwoju krajów i relacji między nimi. Polityki skoncentrowane na ludziach i planecie muszą wreszcie zająć centralne miejsce.

Przyszłość planety jest zagrożona. Aby zapewnić dalszy rozwój, niezbędna jest globalna współpraca. Aby globalne zarządzanie było skuteczne, niezbędny jest udział Chin w procesie decyzyjnym. Pod jednym warunkiem: Pekin musi przestrzegać podstawowych zasad tej współpracy. Na ten kraj należy wywrzeć presję, aby zrozumiał obawy świata zachodniego, związane z naruszeniami praw człowieka. Wzajemny szacunek jest niezbędny.

Szczyt G20 w 2021 r. odbędzie się we Włoszech. Stwarza to szansę dla Włoch do odegrania znaczącej roli w mobilizowaniu rządów G20 do ponownego wykorzystania tego forum jako środka zacieśnienia globalnej współpracy w kluczowym dla świata momencie, w dodatku z nową konstelacją graczy. Nowy premier Japonii Yoshihide Suga zastąpił niedawno najdłużej urzędującego premiera Japonii Shinzo Abe i będzie nowym i ważnym uczestnikiem spotkania. Pojawi się na nim nowy prezydent USA. Wybory w Niemczech, które odbędą się we wrześniu 2021 r., wskażą, kto będzie nowym kanclerzem tego kraju. Również w globalnych instytucjach, jak WTO i OECD, pojawią się nowi liderzy.

Po listopadowych wyborach w USA Europejczycy, Chińczycy, Kanadyjczycy, Japończycy i inne rządy będą chcieli współpracować z nową amerykańską administracją, aby tworzyć nowe, globalne formy współpracy multilateralnej i nową dynamikę relacji międzynarodowych, zwłaszcza między Zachodem a Chinami.

Włochy jako państwo przewodniczące G20 w 2021 r. i Niemcy jako kluczowy gracz w Europie mają do odegrania szczególną rolę w tym przejściu od destrukcyjnego unilateralizmu do pragmatycznego, negocjowanego postępu w zakresie głównych wyzwań dla świata.

Dla mieszkańców wszystkich krajów ważne jest, aby rok 2021 był początkiem nowej ery odpowiedzialności za XXI wiek. Skuteczne rządzenie musi zastąpić teatralną politykę, co jest niezbędne, by odbudować zaufanie publiczne do rządów i rynków. Aby dokonać tych zmian, Europa, Chiny, Kanada, Japonia i Stany Zjednoczone będą musiały zbudować nowy zestaw zasad nowego globalnego porządku.

.Aby tak się stało, nowe ramy muszą być wystarczająco przekonujące dla Chin pod względem wyrażania akceptacji dla roli tego państwa i szacunku dla chińskiej wyjątkowości oraz wystarczająco silne, aby kierować trudnymi procesami ustanawiania norm. Jednocześnie nowe ramy muszą być przejrzyste i odpowiedzialne, aby społeczeństwo miało zaufanie, że globalna współpraca jest dobra dla wszystkich, a zawierane porozumienia są wystarczająco obszerne, aby uchwycić błędne zachowania, wynikające z odstępstw od kontroli regulacyjnej, działalności przestępczej, korupcji, dotacji lub specjalnych, pobocznych umów.

Colin Bradford

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 listopada 2020
Fot. Pool / Reuters / Forum