Thierry BRETON: Wodór. Surowce. Umiejętności. Trzy cele polityki przemysłowej w Europie

Wodór. Surowce. Umiejętności.
Trzy cele polityki przemysłowej w Europie

Photo of Thierry BRETON

Thierry BRETON

Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

Współpraca przemysłowa przy projekcie Czarny Koń obejmuje 20 przedsiębiorstw m.in. z Czech, Węgier, Polski, Słowacji. Jej celem jest opracowanie ekologicznych rozwiązań wodorowych dla sektora transportu ciężkiego – pisze Thierry BRETON

Transformacja przemysłowa to obecnie kluczowe zagadnienie dla Polski i Europy. Chcemy, żeby nasza przyszłość była bardziej ekologiczna i cyfrowa. Chcemy też być lepiej przygotowani, bardziej niezależni i odporni na kryzysy. Cele te określiliśmy w naszej europejskiej strategii przemysłowej opublikowanej w marcu tego roku. Zaraz potem świat dotknęła pandemia.

Jednak kryzys ten nie osłabił, lecz wzmocnił naszą determinację. Jeszcze bardziej unaocznił nam znaczenie solidarności i wspólnych działań na szczeblu europejskim. Chcemy wspierać i przekształcać nasz przemysł pod kątem nowej rzeczywistości i nowych możliwości.

Razem, jako Europa, widzimy możliwość przyspieszenia transformacji przemysłowej, zapewnienia naszej wspólnocie wiodącej pozycji na świecie oraz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy.

W jaki sposób możemy to zrobić?

Po pierwsze, wodór

.Wodór ma wiele zastosowań, od magazynowania energii ze źródeł odnawialnych po zasilanie transportu ciężkiego. Pierwiastek ten ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia dekarbonizacji naszego przemysłu, w szczególności energochłonnych gałęzi, takich jak przemysł stalowy czy chemiczny.

Jednak wodór nie jest jedynie narzędziem osiągania naszych celów klimatycznych i wspierania transformacji ekologicznej. Jest to również sposób na osiągnięcie prymatu międzynarodowego, stworzenie wysokiej jakości trwałych miejsc pracy oraz przyczynianie się do budowania bardziej odpornej gospodarki. Chcemy, aby Europa stała się liderem w dziedzinie czystego wodoru.

Cykle inwestycyjne w sektorze czystej energii trwają około 25 lat, dlatego musimy zacząć działać już teraz. W związku z tym zainicjowaliśmy powstanie szerokiego i otwartego Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru. Opracuje on skuteczny plan inwestycji i wesprze działania zwiększające skalę produkcji. Do sojuszu dołączyło już wiele przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej.

Cieszę się ze współpracy, która ma miejsce przy składaniu pierwszych propozycji projektów na wielką skalę, takich jak Czarny Koń. Współpraca ta obejmuje 20 przedsiębiorstw z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i innych krajów regionu, a jej celem jest opracowanie ekologicznych rozwiązań wodorowych dla sektora transportu ciężkiego.

Po drugie, surowce

.Nie da się wyprodukować żadnego samochodu elektrycznego bez zastosowania litu. Nie ma żadnego nowoczesnego samolotu bez tytanu. Surowce strategiczne mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania i integralności wielu różnych systemów przemysłowych. W miarę wzrostu światowego popytu kluczową rolę będą odgrywać surowce pierwotne.

Mobilizacja wewnętrznego potencjału Europy jest istotnym elementem zwiększania odporności UE i rozwijania jej strategicznej autonomii. Na początku września przedstawiliśmy plan działania w sprawie surowców krytycznych. Plan ten dotyczy nie tylko surowców przyszłości. Wiele odpadów górniczych, w tym węglowych, jest bogatych w surowce strategiczne. Można je ponownie wykorzystywać – otwierać nową działalność gospodarczą na terenie istniejących lub byłych kopalń, dbając jednocześnie o poprawę stanu środowiska.

Taka zmiana wymaga jednak wsparcia. Mechanizm sprawiedliwej transformacji pomoże w przezwyciężeniu jej społecznych i gospodarczych skutków. Państwa członkowskie mogłyby ocenić potencjał surowców kluczowych w swoich lokalnych planach sprawiedliwej transformacji jako jeden z alternatywnych modeli biznesowych i źródło zatrudnienia.

Uważam też, że potrzebujemy nowego myślenia i nowych pomysłów. Jednym z rozwiązań jest zwiększenie ilości pozyskiwanych surowców potrzebnych do produkcji ekologicznych urządzeń w regionach górniczych i wysokoemisyjnych. Umiejętności i wiedza fachowa z zakresu górnictwa w jednej dziedzinie przemysłu mogą się stać „kopalnią złota” dla innej. W ten sposób można by utrzymać miejsca pracy i wiedzę fachową pracowników górnictwa, umożliwiając jednocześnie transformację przemysłową.

Ciekawy przykład pochodzi z Polski, gdzie przedsiębiorstwa wydobywające miedź planują zainwestować w zapewnienie miejsc pracy dla górników z zamykanych kopalń węgla.

Po trzecie, umiejętności

.Inwestycja w przyszłość nie będzie możliwa bez wykwalifikowanych pracowników. Ponad 70 proc. europejskich przedsiębiorców twierdzi, że niedobór ludzi do pracy utrudnia im działalność inwestycyjną.

Transformacja ekologiczna i cyfrowa wymaga ponadto nowych rodzajów umiejętności. Dla wszystkich naszych pracowników oznacza to perspektywę miejsc zatrudnienia w nowych gałęziach przemysłu. Miliardy euro przewidziane w planie odbudowy UE i długoterminowym budżecie UE stanowią wyjątkową okazję, by do tego doprowadzić.

Sukces możemy odnieść tylko wówczas, gdy będziemy pracować razem. Przedsiębiorstwa muszą połączyć siły z uczelniami i władzami lokalnymi, aby przygotować wspólną wizję dotyczącą doskonalenia umiejętności. Jakich umiejętności będą potrzebować nasze przedsiębiorstwa, te duże i małe? W jaki sposób pomożemy pracownikom w nabywaniu tych umiejętności?

Taka jest istota paktu na rzecz umiejętności ogłoszonego przez Komisję w lipcu. Skupia on wokół siebie wszystkich partnerów zainteresowanych przeprofilowaniem pracowników i podniesieniem ich kwalifikacji. Naszym celem jest zapewnienie im możliwości czerpania korzyści z transformacji przemysłowej. Chcemy przewidywać, być przygotowani, a nie czekać. W obliczu bezprecedensowych okoliczności związanych z koronawirusem pokazaliśmy jako Europa ducha inicjatywy i zdolność przystosowania się do nowych okoliczności.

.Jak dobrze wiemy, daleko jeszcze do zakończenia kryzysu związanego z COVID-19. Wiemy również, że w najbliższej przyszłości czekają nas jeszcze większe wyzwania. Oczekiwanie nie jest strategią zwycięską. Działajmy i kształtujmy wspólnie lepszą przyszłość dla naszych obywateli i całej planety.

Thierry Breton
Wystąpienie w trakcie konferencji Impact’20 Connected 24 września 2020 r.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 października 2020