Prof. Claude HURIET: Une autre invention de Marie Curie Sklodowska: « Le modèle Curie » Prof. Claude HURIET: Une autre invention de Marie Curie Sklodowska: « Le modèle Curie »
Prof. Claude HURIET

Prof. Claude HURIET

Une autre invention de Marie Curie Sklodowska

Le « modèle Curie » se définit par la continuité entre la recherche fondamentale et les soins. Ce modèle est fondé sur le rapprochement des chercheurs, des soignants et des patients.

Prof. Claude HURIET: Jeszcze jeden wynalazek Marii Curie-Skłodowskiej: Model Curie Prof. Claude HURIET: Jeszcze jeden wynalazek Marii Curie-Skłodowskiej: Model Curie
Prof. Claude HURIET

Prof. Claude HURIET

Jeszcze jeden wynalazek Marii Curie-Skłodowskiej

„Model Curie” można zdefiniować jako ciągłość między badaniami naukowymi a ich zastosowaniem w medycynie. Model ten zakłada zbliżenie między naukowcami, lekarzami i pacjentami.

Marie DUTREIX: Nauka zawdzięcza tak wiele genialnej Polce. Maria Curie-Skłodowska a medycyna Marie DUTREIX: Nauka zawdzięcza tak wiele genialnej Polce. Maria Curie-Skłodowska a medycyna
Marie DUTREIX

Marie DUTREIX

Nauka zawdzięcza tak wiele genialnej Polce.
Maria Curie-Skłodowska a medycyna

Wraz z ostatnimi postępami w technologii obrazowania 3D, w systemach informatycznych używanych w planowaniu terapii, oraz w samych urządzeniach służących napromieniowaniu, curieterapia stała się pewną i skuteczną terapią w leczeniu wielu różnych odmian raka. Dzięki pokoleniom badaczy, którzy podążyli śladami Marii Curie-Skłodowskiej, mamy dziś bardzo dużą wiedzę, zarówno o promieniotwórczości jak i o biologii nowotworów.

Hanna NENCKA COMBE: Contre tous les mauvais vents Hanna NENCKA COMBE: Contre tous les mauvais vents
Hanna NENCKA COMBE

Hanna NENCKA COMBE

Contre tous les mauvais vents

Le 7 novembre de cette année nous fêtons le 150e anniversaire de la scientifique Marie Curie-Skłodowska. Pour moi, elle reste éternellement jeune et vivante. Elle m’accompagne depuis toujours. Le président de la République de Pologne Ignacy Mościcki, dans sa lettre de condoléances adressée à Irène Joliot-Curie pour la mort de sa mère, écrivait : La Pologne perd, en la personne de feu Madame Curie-Skłodowska non seulement une scientifique qui a honoré le nom de sa patrie dans le monde entier, mais une grande citoyenne, qui, durant toute sa vie, n’a cessé de veiller aux intérêts de sa nation.

Natacha HENRY: Życie Marii Skłodowskiej-Curie to przesłanie dla kolejnych pokoleń Natacha HENRY: Życie Marii Skłodowskiej-Curie to przesłanie dla kolejnych pokoleń
Natacha HENRY

Natacha HENRY

Życie Marii Skłodowskiej-Curie to przesłanie dla kolejnych pokoleń

Już 100 lat temu pokazała, jak można korzystać z możliwości, jakie dają podróże po Europie, kształcenie się i praca w innych krajach. Dziś tego nie doceniamy. Nie przywiązujemy wagi do obecnych możliwości samodoskonalenia się. Skłodowska-Curie pokazała, że nie należy czekać, aż przyjdzie do nas listonosz z zaproszeniem, lecz że trzeba samemu szukać swojej szansy w życiu.

André AURENGO: Maria Skłodowska-Curie i medycyna. Uznanie dla niezwykłej Polki André AURENGO: Maria Skłodowska-Curie i medycyna. Uznanie dla niezwykłej Polki
Prof. André AURENGO

Prof. André AURENGO

Maria Skłodowska-Curie i medycyna.
Uznanie dla niezwykłej Polki

Pod koniec XIX wieku spodziewano się bliskiego końca fizyki: prawie wszytko zostało już odkryte! Ale w ciągu kilkudziesięciu lat, trzy wielkie odkrycia zrewolucjonizowały nasze pojęcie o świecie. Były to: teoria względności Henri’ego Poincarégo i Alberta Einsteina, mechanika kwantowa Maxa Plancka i Alberta Einsteina oraz promieniotwórczość odkryta przez Henri’ego Becquerela, Marię i Pierre’a Curie oraz Ernesta Rutherforda.

Natacha HENRY: Toute la vie de Marie Curie-Skłodowska est un message aux jeunes générations. Natacha HENRY: Toute la vie de Marie Curie-Skłodowska est un message aux jeunes générations.
Natacha HENRY

Natacha HENRY

Toute la vie de Marie Curie-Skłodowska
est un message aux jeunes générations.

Il y a 100 ans déjà, elle a montré comment on pouvait profiter des possibilités qu’offrent les voyages à travers l’Europe, de l’opportunité de poursuivre ses études et de travailler dans d’autres pays. Nous le sous-estimons aujourd’hui. Nous ne prêtons pas suffisamment attention aux possibilités dont nous disposons pour nous perfectionner. Skłodowska-Curie a également montré que cela ne sert à rien d’attendre le facteur avec une invitation, mais, au contraire, qu’il faut tenter soi-même sa chance dans la vie.

Marie DUTREIX: Le rêve humanitaire et scientifique de Marie Curie et le progrès Marie DUTREIX: Le rêve humanitaire et scientifique de Marie Curie et le progrès
Marie DUTREIX

Marie DUTREIX

Le rêve humanitaire et scientifique
de Marie Curie et le progrès

D’une manière remarquable alors que les progrès actuels, en particulier en génétique, ont brouillé l’enthousiasme pour les grandes découvertes que manifestaient les générations précédentes, Marie Curie demeure une icône de la recherche scientifique désintéressée et au service de l’homme. Peut-être est-ce dû au fait que son œuvre a toujours été guidée par une vision humanitaire autant que scientifique.

Marie DUTREIX: Humanistyczne i naukowe marzenia Marii Curie w obliczu postępu Marie DUTREIX: Humanistyczne i naukowe marzenia Marii Curie w obliczu postępu
Marie DUTREIX

Marie DUTREIX

Humanistyczne i naukowe marzenia
Marii Curie w obliczu postępu

Dzisiejsze dokonania w dziedzinie nauki, a w szczególności w genetyce, zburzyły ten entuzjazm dla wielkich odkryć, jaki cechował poprzednie pokolenia. Niemniej jednak, Maria Curie pozostaje bezsprzecznie ikoną naukowca, który prowadzi swoje badania bezinteresownie, w służbie człowiekowi. Jej dzieło zawsze było inspirowane wizją zarówno humanistyczną jak i naukową.

Prof. Jean-Jacques SZCZECINIARZ: Marie Curie-Sklodowska. Très grande scientifique et défenseur de la science Prof. Jean-Jacques SZCZECINIARZ: Marie Curie-Sklodowska. Très grande scientifique et défenseur de la science
Prof. Jean-Jacques SZCZECINIARZ

Prof. Jean-Jacques SZCZECINIARZ

Marie Curie-Sklodowska. Très grande scientifique et défenseur de la science

Comme très grande scientifique elle a su aller contre les idées reçues en chimie pour faire des découvertes très remarquables : les propriétés des rayons uraniques sont des propriétés physiques et non chimiques. Comme très grand défenseur de la science elle a su gagner en influence et a joué un rôle international dans la diffusion des sciences.

Prof. Michał KLEIBER: La science est commune, internationale, globalisée Prof. Michał KLEIBER: La science est commune, internationale, globalisée
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

La science est commune, internationale, globalisée

Marie Curie-Skłodowska est, à plusieurs égards, aussi pour son caractère personnel, quelqu’un d’absolument exceptionnel. Je n’ai pas l’ombre d’un doute qu’elle constitue l’un des piliers essentiels du passé européen dont il faut, aujourd’hui, parler haut et fort. Car l’Europe est aujourd’hui ce avec quoi elle a été façonnée par la personnalité de telles individualités.

Marjorie PISANI: Ode à la Pologne Marjorie PISANI: Ode à la Pologne
Marjorie PISANI

Marjorie PISANI

Ode à la Pologne

J’aime la richesse de la langue polonaise, sa mélodie, sa résonnance et ses chuintements. On a beau dire que les langues slaves peuvent paraître « brutes de décoffrage », les douces syllabes polonaises sont raffinées, délicates et harmonieuses.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam