Mateusz M. KRAWCZYK: Jak rozumieć protesty w Iranie?
Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK: Jak rozumieć protesty w Iranie?

Razavi podkreśla, że paradoksalnie, obsesyjna troska o seksualność, płeć i “rodzinę” oraz wysiłki na rzecz regulacji państwowej nadały “kwestii kobiecej” bezpośredniość i pilność, które nie miały precedensu w historii. Jednocześnie rażąca dyskryminacja zmobilizowała szerokie spektrum aktywistek i podsyciła, przynajmniej w Iranie, jeden z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych ruchów kobiecych w historii kraju.

Julian CRIBB: Epoka kobiet
Prof. Julian CRIBB

Prof. Julian CRIBB

Julian CRIBB: Epoka kobiet

To, czy kobiety powinny przewodzić ludzkości w XXI wieku, nie jest kwestią równości płci czy polityki. Nie chodzi tu o „feminizm”. Jest to po prostu podstawa przetrwania ludzkości w chwili, gdy stoimy w obliczu poważnego zagrożenia dla naszego istnienia.

Michał ŁUCZEWSKI: Kościół polskiej tożsamości
Michał ŁUCZEWSKI

Michał ŁUCZEWSKI

Michał ŁUCZEWSKI: Kościół polskiej tożsamości

Podczas pandemii wraz z globalną sekularyzacją tradycyjnych religii następuje globalna desekularyzacja nowoczesnych społeczeństw. Podczas gdy oficjalne kościoły stają się coraz bardziej zimne, nasze społeczeństwa znalazły się w stanie wrzenia.

Siostra prof. Alessandra SMERILLI FMA: Donna ekonomia
Prof. Alessandra SMERILLI FMA

Prof. Alessandra SMERILLI FMA

Siostra prof. Alessandra SMERILLI FMA: Donna ekonomia

Słowo ekonomia wywodzi się z greckiego oikos-nomos, co oznacza opiekę i zarządzanie domem; przez dom możemy rozumieć ściany domu, ale także wspólny dom, planetę, którą zamieszkujemy. Dom może być postrzegany różnie, w zależności od tego, czy patrzy na niego mężczyzna, czy kobieta. Do tej pory spojrzenie na dom w obu znaczeniach było bardzo męskie.

Katarzyna DOMAŃSKA: Nowy feminizm w ujęciu Jana Pawła II i Edyty Stein. W rocznicę urodzin i kanonizacji Edyty Stein oraz pontyfikatu Jana Pawła II
Katarzyna DOMAŃSKA

Katarzyna DOMAŃSKA

Katarzyna DOMAŃSKA: Nowy feminizm w ujęciu Jana Pawła II i Edyty Stein. W rocznicę urodzin i kanonizacji Edyty Stein oraz pontyfikatu Jana Pawła II

Nowość papieskiego feminizmu zaznaczała się przede wszystkim w wydobyciu prawdziwego „geniuszu” kobiety. Jan Paweł II włączał biologiczną i psychiczną odmienność kobiety w takie rozumienie człowieczeństwa, które broni swej godności, ale nie nienawidzi; podkreśla swą oryginalność, ale nie dominuje; walczy o równouprawnienie, ale nie wyrzeka się powołania do macierzyństwa.