Jai-chul CHOI,  Vincente LOSCERTALES: Łódź EXPO 2022. Fascynująca współpraca na rzecz tego projektu

Łódź EXPO 2022.
Fascynująca współpraca na rzecz tego projektu

Photo of Jai-chul CHOI

Jai-chul CHOI

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE).

zobacz inne teksty Autora

Photo of Vincente LOSCERTALES

Vincente LOSCERTALES

Sektetarz Generalny Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE)

zobacz inne teksty Autora

Projekt Expo 2022 Łódź Polska to jeden z najważniejszych dziś projektów prezentujących zmieniającą się Polskę, jej rewitalizację, która może stanowić inspirację dla wielu krajów świata – przekonują szefowie misji ewaluacyjnej odwiedzający Łódź – Jai-chul CHOI i Vincente LOSCERTALES

Jai-chul CHOI:

Cieszę się z wizyty w Łodzi, z przeprowadzenia misji ewaluacyjnej, ze spotkań z przedstawicielami administracji rządowej, samorządów, biznesu i świata akademickiego. Widzimy, jak wielkim poparciem cieszy się dziś projekt Expo 2022 Łódź Polska, jak wielkim zaangażowaniem się wykazujecie, walcząc o ten projekt dla Łodzi.

Przede wszystkim widzimy, ile dynamizmu jest w Łodzi, ile pasji. Dla mieszkańców i władz miasta najnowszy sukces to rewitalizacja poszczególnych miejsc. Gdy przedstawimy raport ewaluacyjny w Międzynarodowym Biurze Wystaw, zacznie się wasz wyścig.

Vicente LOSCERTALES:

.Przygotowania do Expo 2022 w Łodzi stanowią w Polsce projekt ogólnokrajowy, wspierany przez administrację centralną, przez władze samorządowe, także przez mieszkańców Łodzi. To jeden z ważniejszych czynników składających się na sukces tego projektu — współdziałanie wszystkich.

Ważna jest też druga kwestia: wspólnota celów, współpraca mieszkańców miasta na rzecz tego projektu, solidarność łodzian we wspólnym działaniu na rzecz Expo. To robi duże wrażenie na członkach misji ewaluacyjnej. Nie wyobrażam sobie bowiem organizowania tak ważnego wydarzenia bez zaangażowania mieszkańców, wbrew ich woli. Dla mieszkańców, z mieszkańcami — tak dzieje się to w przypadku Łodzi.

Trzecim elementem ważnym w ubieganiu się o organizację Expo jest już sam wniosek, jego dopracowanie. Rozmawialiśmy z osobami tworzącymi plany Expo 2022, które będą odpowiedzialne za ten projekt.

Tematem przewodnim wybranym przez Łódź jest rewitalizacja. To problem, który jest ważny dla wielu krajów świata. Łódź jest doskonałym przykładem obrazującym tę kwestię nie tylko dlatego, że taki jest pomysł na zaistnienie przy okazji Expo, ale także dlatego, że rewitalizacja, prawdziwa rewitalizacja, z wieloma interesującymi przedsięwzięciami, już się tam dokonuje. Łódź ma prawo mówić o swoich osiągnięciach: od wielu lat wyznaczone są osoby, które zajmują się rewitalizacją nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Projekt rewitalizacyjny jest realizowany z wielkim optymizmem, z wielką energią.

Teraz będziecie musieli przekonać większość ze 168 państw członkowskich, że Łódź to najlepszy wybór na gospodarza Expo, że to właśnie tutaj, w Łodzi, w Polsce, w tym rejonie Europy, powinno odbyć się — na zaproszenie polskiego rządu — spotkanie społeczności międzynarodowej w 2022 r., którego temat, wskazany przez Łódź i Polskę, jest tak ważny.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 kwietnia 2017