TSF Jazz Radio

Expo 2022 Łódź Polska

wystawa światowa w Łodzi

.W ciągu ostatniej dekady Łódź z miasta opowiadanego odcieniami szarości wybuchła feerią barw. Towarzyszy temu największa rewitalizacja terenów poprzemysłowych w tak krótkim czasie.

Dziś Łódź to nie tylko dziedzictwo XIX-wiecznego przemysłu fabrykantów, rzeczywistość odwzorowana w „Ziemi obiecanej” przez wielkiego polskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla z 1924 r., Władysława Reymonta, zekranizowana przez Andrzeja Wajdę. Łódź dzisiaj to przemyślana przestrzeń życia i pracy, a także rozwój w zgodzie ze środowiskiem. To przede wszystkim nowoczesne inwestycje w centrum Polski, przy skrzyżowaniu autostrad, niedaleko stolicy kraju, lotnisk i końcówki linii kolejowej do Azji.

Łódź City Re:Invented

.In recent decade Łódź from the city of shades of grey again became the city of colours. It was accompanied by the biggest revitalization of the postindustrial area in such short time.

Today Łódź is not only the heritage of 19th century manufacturers industry which we know from Wladyslaw’s Reymont (polish writer and Nobel Prize laureate) novel ‘The Promised Land’  filmed by Andrzej Wajda in 1975.

Łódź today is well-measured space for living and working. It is also an example of development in harmony with the environment. Mostly these are modern investments in the centre of Poland, nearby the crossing of motorways, next to capital, airports and the end of railway line to Asia.

Sabina TREFFLER

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam