Prof. Piotr GLIŃSKI: Miasto tworzone od nowa. Expo 2022 wielką szansą dla Łodzi, Polski i Europy

Miasto tworzone od nowa.
Expo 2022 wielką szansą dla Łodzi, Polski i Europy

Photo of Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych. W latach 2015–2023 Minister kultury i dziedzictwa narodowego. W latach 2005 - 2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. W latach 1997 -2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ryc.Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Expo 2022 to niepowtarzalna szansa dla postindustrialnej Łodzi. Z dawnego ośrodka przemysłowego stanie się ona znanym na świecie centrum nauki i kultury, godnym miana „miasta nowego stulecia”

.Polska rozpoczęła starania o organizację wystawy światowej Expo 2022 w Łodzi. To wielka szansa nie tylko dla Łodzi, ale i dla całej Polski i naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej. Dotąd wystawy światowe dziś znane jako Expo odbywały się głównie w krajach Europy Zachodniej, USA i Azji. Pierwsza wielka wystawa godna miana światowej odbyła się w 1851 r. w Londynie. Poza Londynem kilkakrotnie wybierano m.in. Paryż, Brukselę, Mediolan.

Dwie wojny światowe, 45 lat komunizmu oraz gospodarcza i ekonomiczna przepaść między Wschodem a Zachodem Europy sprawiły, że organizatorzy wystaw światowych traktowali nasz region, leżące za żelazną kurtyną kraje postkomunistyczne, w tym także Polskę, z dystansem i rezerwą. Obecnie pojawia się szansa, by wystawa światowa Expo w 2022 roku odbyła się w Polsce, w Łodzi.

Położenie geograficzne Polski, na styku Wschodu i Zachodu, sprawiało, że była ona terenem, gdzie rozgrywały się dramatyczne wydarzenia: wojny, najazdy i okupacje.

Dziś, gdy Europa może cieszyć się pokojem, położenie geograficzne Polski jest wielkim jej atutem przy organizacji imprez o światowym zasięgu.

.Polska leży w sercu Europy, na szlaku komunikacyjnym między Wschodem i Zachodem naszego kontynentu.

Państwo polskie istnieje od 1050 lat, w 966 r. przyjęło chrzest. Kraj Mieszka I dołączył wówczas do wspólnoty narodów europejskich, stając się częścią zachodniej cywilizacji i kultury, zintegrowanej przez chrześcijaństwo. Kolejne wieki to tworzenie się królestwa Piastów i Rzeczypospolitej Jagiellonów, wielokulturowego kraju tolerancji religijnej. Unia z Litwą (1385) to przykład pokojowej koegzystencji dwóch narodów pod panowaniem wspólnego władcy wiele lat przed powstaniem Unii Europejskiej.

Polska była i jest krajem, który zapewniał bezpieczeństwo wszystkim obywatelom bez względu na pochodzenie i wyznanie. Gdy Europę pustoszyły wojny religijne, Rzeczypospolita była „krajem bez stosów” i wzorem tolerancji. Wiele z wypracowanych w I Rzeczypospolitej rozwiązań systemowych stało się standardami ustrojowymi dla nowoczesnych demokracji. Szczególnie ciężką próbą były lata ostatniej wojny oraz 45 lat komunistycznego totalitaryzmu. Lecz i z tego polskie społeczeństwo wyszło zwycięsko.

To właśnie w Polsce latem 1980 r. powstała „Solidarność”, liczący niemal 10 milionów osób największy oddolny ruch społeczny na świecie. „Solidarność” była siłą sprawczą dla demokratycznych przemian w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Po 1989 r. Polska była przykładem dla innych krajów regionu. Sytuacja po upadku komunizmu wymagała przezwyciężenia wielu problemów społecznych i budowy nowoczesnej gospodarki rynkowej. Proces ten trwa do dziś. Polska należy do Unii Europejskiej i współpracuje z krajami regionu i świata. Są to działania zbieżne z ideą Expo. 

Polska — sprawdzony partner i organizator

.W ostatnich latach Polska była gospodarzem kilku ważnych wydarzeń o światowym zasięgu i pomimo ich ogromnej skali z powodzeniem zdała trudny egzamin.

W 2012 r. wraz z Ukrainą współorganizowała Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Latem 2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży do Polski przybył papież Franciszek oraz 2,5 miliona pielgrzymów z całego świata. Ogromne przedsięwzięcie organizacyjno-logistyczne zakończyło się sukcesem. Choć w tym czasie w kilku krajach Europy doszło do licznych aktów terroru, młodym uczestnikom ŚDM zapewniono pełne bezpieczeństwo. Rok 2016 przyniósł także inny organizacyjny sukces: Wrocław stał się Europejską Stolicą Kultury.

Polska wielokrotnie dowiodła, że jest solidnym i wiarygodnym partnerem przy organizacji wielkich wydarzeń na światową skalę. Jest w stanie podołać wyzwaniu logistycznemu i wysokim oczekiwaniom, jakie stawia Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych. Zapewnia sztab doświadczonych, profesjonalnych organizatorów oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Atutem jest profesjonalizm, lecz także entuzjazm i zapał, który zawsze towarzyszy organizacji ważnych wydarzeń w naszym kraju.

Szansa dla miasta i regionu

.Dlaczego spośród wielu polskich miast jako gospodarza Expo 2022 wybrano Łódź? Przez lata był to ważny ośrodek przemysłu włókienniczego. Po 1989 r. wiele zakładów upadło. Postindustrialna Łódź stała się miastem z niszczejącą tkanką miejską i słabą infrastrukturą. Postrzegano ją jako miejsce mało atrakcyjne dla turystów, bez większych perspektyw dla mieszkańców.

Wystawa światowa Expo 2022 oznacza nowe, wielkie nadzieje dla Łodzi i 700 tysięcy jej mieszkańców. Trwa rewitalizacja miasta, które zyskuje nowe oblicze i miano miasta nowego stulecia.

Pod hasłem „City: Reinvented” Łódź modernizuje się przy zachowaniu wszystkich walorów historycznych i wspaniałego dorobku kulturowego. Atutem Łodzi jest jej położenie w centrum Polski, w pobliżu kluczowych węzłów komunikacyjnych wschód-zachód i północ-południe. Powstaje nowa infrastruktura, w tym sieć komunikacyjna. Funkcjonuje już lotnisko pasażerskie, powstaną szybka kolej oraz tunel łączący dworce Kaliska i Fabryczna. Dzięki węzłowi drogowemu S14 Łódź będzie pierwszym dużym polskim miastem z pełną obwodnicą.

Trwa również renowacja zabytkowej zabudowy w centrum miasta oraz w zaniedbanych dotąd dzielnicach. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że Łódź staje się miastem wymyślonym od nowa. To kolejny atut i punkt zbieżny z ideą Expo. 

Expo, czyli rozwój

.Wszystkie miasta, które dotychczas były gospodarzami wystaw światowych, dokonywały rozbudowy infrastruktury oraz renowacji istniejącej już zabudowy. Przy okazji Expo powstają nowe obiekty, które są magnesem dla turystów także po zakończeniu wystawy.

Gdy w 1958 r. Bruksela przygotowywała się do organizacji Expo, w peryferyjnej dotąd dzielnicy Laeken zbudowano legendarne Atomium — model kryształu żelaza powiększony 165 miliardów razy. Dziś monumentalny symbol osiągnięć technologicznych jest znakiem rozpoznawczym belgijskiej metropolii, a Laeken stało się sławne na całym świecie. Główną atrakcją Expo 75 na Okinawie (Japonia) było „pływające miasto” Aquapolis o powierzchni 101 hektarów. Przyciągnęło ono miliony zwiedzających. Pięć lat po Expo 92 w Sewilli (Hiszpania) tereny powystawowe zaadaptowano na park rekreacji i rozrywki Isla Mágica (Magiczna Wyspa), który funkcjonuje do dziś.

Inwestycje w Łodzi służyć będą mieszkańcom i turystom jeszcze długo po zakończeniu Expo 2022.

Miasto z nową twarzą

.Rewitalizacja Łodzi przed wystawą światową ma także niezwykle istotny, pozytywny wymiar społeczny. Wraz z nią pojawiają się nowe szanse i możliwości dla jej mieszkańców, zarówno w postaci nowych miejsc pracy, jak i świadomości, że w zapomnianym dotąd mieście odbywa się wydarzenie, które skupia uwagę całego świata. Ewolucja i rozbudowa postindustrialnych ośrodków miejskich, jak np. Manchesteru (Wielka Brytania), Detroit czy Pittsburgha (USA), stanowi przykład, że również i Łódź ma perspektywę dalszego rozwoju.

Rewitalizacja ponad 20% dotychczasowej zabudowy i nowe obiekty są ważnym etapem w dynamicznym rozwoju Łodzi.

Miasto jest modelowym przykładem skutecznych działań ponad wszelkimi podziałami politycznymi.

Kandydaturę na Expo 2022 zgodnie popierają niemal wszystkie liczące się partie i ugrupowania polityczne, które zwykle są dalekie od porozumienia.

Expo 2022 wiąże się ze wzrostem rozpoznawalności Łodzi w świecie. Wizerunkowa korzyść przełoży się na zwiększone zainteresowanie inwestorów zagranicznych i ożywienie gospodarcze regionu. Dla mieszkańców przyniesie to pozytywny efekt w postaci nowych miejsc pracy.

Dzięki Expo 2022 Łódź stanie się ważnym europejskim ośrodkiem nowych technologii i otwartym na nowe idee centrum kultury i nauki. Dla kilku milionów zwiedzających Expo 2022 Łódź będzie miejscem łączącym w harmonijny sposób historyczne dziedzictwo i dokonania wielu pokoleń z nowoczesną wizją miasta godnego XXI wieku. Dogodne położenie geograficzne oraz rozbudowana sieć komunikacyjna sprawią, że Łódź stanie się obok Warszawy czy Krakowa nową atrakcją turystyczną dla gości z całej Europy i świata.

Expo 2022 to wielka i niepowtarzalna szansa dla Łodzi, ale także dla Polski, krajów ościennych i całego regionu.

Piotr Gliński

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 marca 2017
Fot. Krzysztof Belczyński