Jérôme GOUADAIN: Kultura, przyroda, więzi społeczne, to wszystko się ze sobą wiąże

Kultura, przyroda, więzi społeczne, to wszystko się ze sobą wiąże

Photo of Jérôme GOUADAIN

Jérôme GOUADAIN

Sekretarz Generalny Prix Versailles.

zobacz inne teksty Autora

Obecny kryzys i związane z nim ograniczenia zwiększyły wagę, jaką wszyscy przywiązujemy do tego, co nas otacza. Jednocześnie ukazuje on w jasnym świetle wszystkie wymiary tego otoczenia, w tym kulturę, przyrodę i więzi społeczne. Pokrywa się to z wnioskiem, do jakiego doszła wiele lat temu społeczność międzynarodowa, a w szczególności UNESCO, że kultura ma w pełni swoje miejsce w koncepcji zrównoważonego rozwoju – pisze w apelu Jérôme GOUADAIN

Wymiar kulturowy kształtuje środowisko, w którym rozgrywa się nasze życie. Jest on nierozerwalnie związany z gospodarką życia codziennego, dlatego tak mocno wybrzmiewa w dzisiejszej sytuacji.

Wzrost kulturowego komponentu wartości dodanej to silny trend, który już teraz odgrywa ważną rolę w sferze publicznej i strategiach biznesowych.

Biorąc pod uwagę te ewolucje, wszędzie tam, gdzie najlepiej chronione są i promowane oryginalne elementy tożsamości, możliwa jest prawdziwa przewaga konkurencyjna. Istnieje jednak pewien warunek – te elementy należy odpowiednio wyeksponować.

Taka kulturowa rewitalizacja środowiska lokalnego nie prowadzi jednak do braku zainteresowania bardziej odległymi społeczeństwami. Nasz apetyt na inne kultury i potrzeba lepszego ich zrozumienia będą rosły coraz szybciej w świecie jutra.

Wszystkie obszary, w tym te mniej zasobne gospodarczo i technologicznie, są nośnikami przesłania kulturowego. Chodzi o to, by każdemu z nich dać szansę pokazania tego, co czyni je wyjątkowymi, w świecie, w którym homogenizacja jest oznaką dewitalizacji.

Mimo rosnącego znaczenia kultura nadal nie jest postrzegana jako prawdziwy ekosystem. Zamiast tego rozumie się ją jako czynnik poboczny.

Miasta i miasteczka to symbole takiego stanu rzeczy. Przestrzenie publiczne i prywatne muszą być funkcjonalne, ale także zgodne z aspiracjami miejscowej ludności.

Architektura i design mogą pomóc w zreorganizowaniu zurbanizowanego świata tak, by rozwijał się on w parze z ekologią, życzliwością oraz pięknem.

Wskazany tutaj trend będzie zachęcał do nieprzerwanego rozwoju rynku uwzgledniającego kulturowy wymiar przestrzeni mieszkalnej.

Poza tym coraz rosnąć będzie zainteresowanie sztuką dobrego życia.

Dotyczy to żywności, która powinna być mniej szkodliwa dla planety, dzielona w sposób bardziej sprawiedliwy i bogata w znaczenia kulturowe. Skutki dadzą się także odczuć w turystyce, która ma być bardziej odpowiedzialna. Jeśli chodzi o technologie cyfrowe, ich wiarygodność wzrośnie dzięki wyższej jakości tworzonych i rozpowszechnianych treści.

W tej dynamice gospodarka malwowa oferuje zmianę skali i percepcji, kładąc nacisk na podejście systemowe, w którym różne działania i czynniki kulturowe (takie jak edukacja, informacja, komunikacja jak również dobra o silnym wskaźniku kreatywności, wrażliwości) nie są rozpatrywane w oderwaniu od reszty.

Na skutek takiej transformacji gospodarka, napędzana zewsząd potencjałem kultury, będzie mogła w pełni wyrażać swój ludzki charakter.

.Ta ewolucja utoruje drogę do ogólnego dobrobytu, ten zaś będzie bardziej szanował środowisko naturalne a jego zasięg stanie się bardziej równomierny. To, co wcześniej było tylko szansą, powinno teraz stać się rzeczywistością zrównoważonego rozwoju.

Jérôme GOUADAIN

Przekład: Piotr Biłos

Treść apelu podpisali także:
Ferran Adrià, szef kuchni
Massimiliano Alajmo, szef kuchni
Elena Arzak, szef kuchni
Rafael Aranda, architekt (nagroda Pritzkera 2017)
Shigeru Ban, architekt (nagroda Pritzkera 2014)
Massimo Bottura, szef kuchni
Mariya Gabriel (komisarz europejski ds. innowacji, Badania, Kultura, Edukacja i Młodzież)
Ángel Gurría, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Iris van Herpen, Projektant Mody
Kengo Kuma, Architekt
Pascal Lamy, przewodniczący Les Musiciens du Louvre
Eric Maskin, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 2007
Jean Nouvel, architekt (nagroda Pritzkera 2008)
Edmund Phelps, laureat Nagrody Nobla 2006 w dziedzinie nauk ekonomicznych
Renzo Piano, architekt (Nagroda Pritzkera 1998)
Anne-Sophie Pic, Szefowa Kuchni – Carme Pigem, Architekt (Nagroda Pritzkera 2017)
Christopher Pissarides, Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Nauk Ekonomicznych 2010
Zurab Pololikashvili, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO)
David Sassoli, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Vera Songwe, Sekretarz Wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ dla Afryki
Jean-Noël Tronc, Dyrektor Naczelny Stowarzyszenia Autorów, Kompozytorów i Wydawców Muzycznych (Sacem)
Ramón Vilalta, Architekt ( Nagroda Pritzkera 2017).

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 grudnia 2021