Mateusz MORAWIECKI: Mamy obowiązek stać po stronie prawdy w sprawie Holocaustu

TSF Jazz Radio

Mamy obowiązek stać po stronie prawdy w sprawie Holocaustu

Mateusz MORAWIECKI

Premier Rzeczpospolitej. Był członkiem zespołu, który negocjował warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University.

Ryc.Fabien Clairefond

zobacz inne teksty autora

Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście – mówi Mateusz MORAWIECKI. Treść oświadczenia premiera z 1 lutego 2018 r.

.Nasz Naród został naznaczony ogromnym cierpieniem podczas II Wojny Światowej. Cały kraj był pod niemiecką i sowiecką okupacją. Praktycznie każda polska rodzina opłakiwała stratę swoich najbliższych.

Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Śmierć i cierpienie w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów.

Holocaust był niewyobrażalną zbrodnią. Próby jej negowania zawsze powinny spotykać się z jednoznacznym potępieniem.

Polskie prawo od lat ściga osoby, które próbują zaprzeczać cierpieniom, jakich doświadczyły ofiary nazistowskiego terroru. Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu innych krajach Europy i świata.

Kłamstwo oświęcimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, ale również inne sposoby fałszowania historii. Jedną z najgorszych form tego kłamstwa jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców – i przypisywanie tej odpowiedzialności ich ofiarom.

Chcemy walczyć z tym kłamstwem, w każdej jego postaci. Właśnie dlatego nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej.

Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście.

Nasz Rząd potępia wszystkie zbrodnie II wojny światowej popełnione na polskiej ziemi – bez względu na to, jakiej narodowości byli ich sprawcy i do jakiego narodu należały ofiary.

Nigdy nie będziemy ograniczać wolności debaty o Holokauście, jesteśmy to winni wszystkim, którzy go doświadczyli.

Od lat robimy wiele, aby być strażnikiem pamięci o zbrodniach totalitaryzmów – zarówno na terytorium naszego kraju jak i poza jego granicami.

Obóz KL Mauthausen-Gusen był jednym z wielu niemieckich obozów koncentracyjnych. To kolejne miejsce obok sowieckiego Katynia, gdzie na masową skalę mordowano polską inteligencję. Ginęli tam też Żydzi i przedstawiciele innych narodów.

Po wojnie obóz zniszczono, a tam, gdzie znajdowała się jego brama – stanęła willa. Jednak dzięki polskiemu zaangażowaniu, pamięć o zbrodniczej przeszłości Gusen została uratowana.

Państwo polskie i Polacy dbają o to, by niemieckie obozy koncentracyjne przetrwały jako Świadectwo Męczeństwa Narodów – dla pamięci o zamordowanych i ku przestrodze żyjącym.

Walcząc z nieprawdziwymi twierdzeniami o udziale Państwa Polskiego w niemieckiej machinie zbrodni, Polska staje po stronie prawdy.

Holokaust był również niewyobrażalną polską tragedią. Wśród sześciu milionów polskich obywateli, którzy zginęli w czasie drugiej wojny światowej, trzy miliony ludzi pochodziło ze społeczności polskich Żydów. To powoduje, że Polska jak żadne inne z państw Europy ma obowiązek stać na straży prawdy o zbrodniach Holokaustu.

Dlatego nieustannie przypominamy światu o misji rotmistrza Pileckiego w Auschwitz, bohaterstwie Żegoty, polskiej organizacji ratującej Żydów, czy bezwzględnych karach Polskiego Państwa Podziemnego za denuncjowanie lub mordowanie Żydów. Kara śmierci dla Polaków ukrywających Żydów była dowodem na to, że niemieccy Naziści wiedzieli, że Polacy będą pomagać swoim żydowskim współbraciom.

To nasz Rodak, Jan Karski, próbował bezskutecznie obudzić sumienia zachodniej opinii publicznej, informując ją o niemieckich zbrodniach.

Rozumiemy emocje ze strony Izraela. Trzeba wiele pracy, abyśmy naszą wspólną, często skomplikowaną historię, potrafili opowiedzieć razem. Kultura Żydów Polskich jest nieodłącznym elementem naszego, polskiego Dziedzictwa.

.Dziś, gdy świat znów zmaga się z problemem antysemityzmu, Polski Rząd mówi jasno: nie ma miejsca na nienawiść i zakłamywanie historii.

Szerzenie prawdy o Holokauście to nie tylko zadanie Izraela, to również zadanie Polski. To walka o uniwersalną prawdę, która jest przestrogą dla całego świata.

Mateusz Morawiecki
Treść oświadczenia z 1 lutego 2018 r.

2

Pierwszy raz na Wszystko Co Najważniejsze?

Aby nie ominąć istotnych tekstów, raz w tygodniu w niedzielę rano wysyłamy newsletter. Zapraszamy do zapisania się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Krzysztof G Madeyski pisze:

Dlaczego w dyskusji „P. Mordowali Żydów” nigdzie nie ma wzmianki o „Volksdeutsche”, nie musimy chyba tłumaczyć jakie mieli oni znaczenie, czy musimy? Film „Pianista”.

W wyniku masowych przesiedleń ponad milion volksdeutschów osadzono w Polsce. A jakie są statystyki w czasie rozpoczęcia wojny? Czy to nie Oni głównie wydawali Żydów? A ile było Żydów którzy wydawali swoich braci Żydów? Czy ktoś zna statystyki i ich źródła?

Tylko się pytam, nikogo nie osądzam, wojna czy okupacja potrafi wyzwolić różne emocje i zachowania. Nikt nie powinien być oceniany tylko Niemcy i Rosja, jako państwa, na podstawie Paktu Ribbentrop-Mołotow, i Japonia.

Instynkt zachowawczy jednostki obnaża przeróżne zachowania przetrwania, które nie mają żadnych moralnych granic, kanibalizm będącym jednym z nich. Czy kogoś to dziwi? Ludzie potrafią być bezwzględni wszędzie na świecie. A czy Żydzi w obecnej sytuacji geopolitycznej w Izraelu nie są?

Czy zachowania Żydów z ostatnich lat nie budzą kontrowersji na całym świecie? Czy nie są Oni skłóceni z całym światem?

Polska obok uSA jest jednym z nielicznych krajów im bratnich, jak można przyjąć zdradę tych relacji w celach wewnętrznych walk partyjnych i wzbudzaniu patriotycznych emocji służących w wyborach politycznych w Izraelu 2018? „Nóż w plecy”.

Do tej pory, tak jak 27.01.2018, wspierałem Izrael, słusznie lub nie, byłem w Izraelu wiele razy zawodowo, głównie wspierając firmę Intel w Jerozolimie, i prywatnie. Postawa wobec Polaków i Polski Żydów w Izraelu była, jest i będzie nie godna postawy Polski wobec Izraela. Zawsze Nas szkalowali „Kto był raz poszkalowany, na tego zawsze posądzenie pada”. Tak, takie zachowanie Izraelczyków wobec Polaków w ostatnim tygodniu wzbudzają we mnie emocje antyizraelskie. Nie żałuje że ich wspierałem i szanowałem, już nie.

Ale do rzeczy, volksdeutschów:

W trakcie II wojny światowej na podstawie umów z Rumunią i Związkiem Radzieckim wielu volksdeutschów mieszkających poza granicami Rzeszy zostało przesiedlonych w ramach tzw. Akcji „Heim ins Reich” na tereny okupowanej Polski.

Przesiedleń Niemców dokonywano z Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i ZSRR. Celem tych przesiedleń było stworzenie jednolitej narodowo Rzeszy niemieckiej bez innych narodowości.

Często przesiedlenia te łączyły się z brutalnym wysiedlaniem ludności etnicznej z terenów państw podbitych i inkorporowanych niezgodnie z prawem międzynarodowym do Niemiec (miało to miejsce m.in. w Kraju Warty i Alzacji).

Działalność VoMi powiązana była ściśle z działalnością RuSHA (niem. SS-Rasse-und-Siedlungshauptamt), czyli Głównym Urzędem do spraw Rasowych i Osiedleńczych SS, mającą na celu wysiedlanie ludności krajów okupowanych.

Aby przesiedlić ludność niemiecką z terenów Europy Wschodniej, należało najpierw zwolnić dla nich miejsca, dokonując wysiedleń ludności polskiej lub żydowskiej, znajdujących się wewnątrz granic III Rzeszy. W wyniku masowych przesiedleń ponad milion volksdeutschów osadzono na terenach Pomorza, Kraju Warty, Rejencji łódzkiej.

Krzysztof G Madeyski pisze:

Wspieram Pozycje Polskiego Rządu.
Dzisiejsze wystąpienie premiera, trafne.
Gdzie mógłbym znaleść oryginalną wersje Premiera po Angielsku.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam